Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

genera _ druh , (n:)
genera _ rody ,
genera _ druhy ,
general _ veřejnost , (n:)
general _ globální , (adj:)
general _ vojevůdce ,
general _ velitel ,
general _ souhrnný , (adj:)
general _ valný , (adj:)
general _ univerzální , (adj:)
general _ rámcový , (adj:)
general _ hlavní , (adj:)
general _ celkový , (adj:)
general _ obecně ,
general _ všeobecný ,
general _ obecný ,
general _ generál , (n:)
general _ generální ,
General Agreement on Tariffs and Trade _ General Agreement on Tariffs and Trade GATT , ([eko.])
General Agreement on Tariffs and Trade _ GATT General Agreement on Tariffs and Trade , ([eko.])
General Agreement on Tariffs and Trade /GATT/ _ Všeobecná dohoda o clech a obchodu , ([eko.])
general botany _ obecná botanika , ([eko.])
general delivery _ poste restante ,
general election _ všeobecné volby ,
general equilibrium _ všeobecná rovnováha ,
general expenses _ včeobecné výdaje , ([eko.])
general extreme value model _ obecný model extrémní hodnoty , ([eko.])
general hospital _ lazaret , (n:)
general knowledge _ široké znalosti ,
general knowledge _ všeobecné znalosti ,
general manager _ generální manažer (ředitel) , ([eko.])
general of the army _ generál armády ,
general practitioner _ praktický lékař ,
general store _ obchodní dům ,
general-purpose _ univerzální , (adj:)
generalisable _ zobecnitelný , (adj:)
generalisation _ zobecnění , (n:)
generalisation _ generalizace , (n:)
generalisations _ zobecnění , (pl.)
generalise _ zobecnit , (v:)
generalise _ generalizovat , (v:)
generalised _ zobecněný , (adj:)
generalised _ generalizovaný , (adj:)
generalises _ zobecňuje , (v:)
generalises _ generalizuje , (v:)
generalising _ zevšeobecňující , (adj:)
generalising _ generalizující , (adj:)
generalissimo _ generalissimus , (n:)
generalissimo _ generalisimus , (n:)
generalist _ renesanční člověk ,
generalities _ všeobecnosti , (n:)
generality _ všeobecnost , (n:)
generality _ obecnost , (n:)
generality _ neurčitost , (n:)
generality _ generalita , (n:)
generalizable _ zobecnitelný , (adj:)
generalization _ generalizace ,
generalization _ generalizování ,
generalizations _ generalizace , (pl.)
generalize _ zobecňovat , (v:)
generalize _ generalizovat , (v:)
generalized _ zobecněný , (adj:)
generalized _ zevšeobecněný , (adj:)
generalized _ generalizovaný , (adj:)
generally _ všeobecně , (adv:)
generally _ obecně , (adv:)
generally _ celkově , (adv:)
generally _ celkem , (adv:)
generally _ zpravidla , (adv:)
generals _ generálové ,
generalship _ úřad generála , (n:)
generate _ vyrábět ,
generate _ vytvářet ,
generate _ vytvořit ,
generate _ vytvoř ,
generate _ generovat , (v:)
generated _ vygenerovaný , (adj:)
generated _ generovaný , (adj:)
generates _ generuje , (v:)
generating _ generující , (adj:)
generation _ pokolení , (n:)
generation _ výroba , ([tech.])
generation _ generace , (n:)
generation gap _ generační rozdíl ,
generation gap _ generační propast ,
generational _ generační , (adj:)
generations _ generace , (pl.)
generative _ generativní , (adj:)
generator _ generátor ,
generators _ generátory , (n: pl.)
generic _ všeobecně použitelný ,
generic _ nechráněný , (adj:)
generic _ obecně použitelný ,
generic _ všeobecný , (adj:)
generic _ rodový , (adj:)
generic _ genetický , (adj:)
generic _ generický , (adj:)
generic _ obecný ,
generic database _ databáze všeobecných informací , ([eko.]) , (místně nespecifických)
generically _ všeobecně , (adv:)
generosity _ štědrost , (n:)
generosity _ ušlechtilost ,
generosity _ velkorysost , (n:)
generosity _ šlechetnost , (n:)
generous _ velkodušný , (adj:)
generous _ šlechetný , (adj:)
generous _ bujný , (adj:)
generous _ hojný , (adj:)
generous _ velkomyslný , (adj:)
generous _ velkorysý , (adj:)
generous _ štědrý ,
generously _ velkoryse , (adv:)
generously _ šlechetně , (adv:)
genes _ geny , (n: pl.)
genesis _ zrod , (n:)
genesis _ geneze , (n:)
genesis _ vznik , (n:)
genet _ ženetka , (n:)
genetic _ genetický , (adj:)
genetic code _ genetický kód ,
genetic drift _ genetický drift , ([eko.])
genetic engineering _ genetické inženýrství ,
genetic information _ genetická informace , ([eko.])
genetic load _ genetická zátěž , ([eko.])
genetic toxicity _ genotoxicita , ([eko.])
genetic toxicology _ genetická toxikologie , ([eko.])
genetical _ genetický , (adj:)
genetically _ geneticky , (adv:)
geneticist _ genetik , (n:)
geneticists _ genetici , (n: pl.)
genetics _ genetika , (n:)
geneva _ ženeva ,
Geneva _ okres v USA , (n: [jmén.])
Geneva _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Geneva _ Ženeva , ([zem.] n:)
Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution _ Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution , ([eko.])
Genevan _ Ženevan , (n:)
Genevan _ ženevský , (adj:)
Genevieve _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Genghis Khan _ Čingischán , (n: [jmén.])
genial _ žoviální , (adj:)
genial _ geniální , (adj:)
genial _ vlídný , (adj:)
genial _ srdečný , (adj:)
genial _ přátelský , (adj:)
genial _ přívětivý , (adj:)
genial _ týkající se brady ,
geniality _ žoviálnost , (n:)
geniality _ vlídnost , (n:)
geniality _ bodrost , (n:)
genially _ vlídně , (adv:)
genic _ genetický , (adj:)
genic _ genový , (adj:)
geniculate _ kolínkatý , (adj:)
genie _ džin , (n:)
genii _ génius , (n:)
genital _ genitální , (adj:)
genital _ genitálie , (n:)
genitalia _ genitálie , (n:)
genitals _ přirození , (n:)
genitals _ genitálie , (n:)
genitive _ genitiv , (n:)
genitor _ zploditel ,
genitourinary _ močopohlavní , (adj:)
genitourinary _ genitourinární , (adj:)
geniture _ zrození , (n:)
genius _ geniální , (adj:)
genius _ genialita , (n:)
genius _ génius , (n:)
geniuses _ géniové ,
Genoa _ Janov , ([zem.] n:)
genocidal _ genocidní ,
genocide _ genocida ,
genome _ genom , (n:)
genomic _ genotypový , (adj:)
genomic _ genomická ,
genomics _ genomika , (n:)
genotype _ genotyp , (n:)
genre _ žánr ,
genres _ žánry , (n: pl.)
gens _ rodový kmen ,
gent _ pán , (n:)
gent _ chlápek , (n:)
gent _ džentlmen , (n:)
gent _ zkratka džentlmen ,
genteel _ vznešený , (adj:)
genteel _ ušlechtilý , (adj:)
genteel _ uhlazený , (adj:)
genteel _ nóbl ,
genteelly _ vznešeně , (adv:)
genteelly _ noblesně , (adv:)
genteelness _ vznešenost , (n:)
genteelness _ afektovanost , (n:)
gentian _ hořec , (n:)
gentian _ druh rostliny ,
gentile _ nežidovský , (adj:)
gentility _ vznešenost , (n:)
gentle _ vlídný , (adj:)
gentle _ pozvolný , (adj:)
gentle _ něžný ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line