Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gathering _ shromáždění ,
gatherings _ shromáždění , (pl.)
gathers _ shromažďuje , (v:)
gator _ zkratka aligátor ,
gauche _ netaktní , (adj:)
gaucheness _ netaktnost , (n:)
gaucheness _ neohrabanost , (n:)
gaucheness _ nemotornost , (n:)
gaucherie _ neobratnost , (n:)
gaucho _ gaučo ,
gaudiest _ nejkřiklavější , (adj:)
gaudily _ výstředně , (adv:)
gaudily _ křiklavě , (adv:)
gaudiness _ křiklavost , (n:)
gaudy _ křiklavý , (adj:)
gauge _ vyměřit , (v:)
gauge _ rozchod , (n:)
gauge _ přeměřit , (v:)
gauge _ odměřit , (v:)
gauge _ měřítko , (n:)
gauge _ manometr , (n:)
gauge _ měřidlo ,
gauge _ kritérium ,
gauge _ kalibr , (n:)
gauge _ etalon ,
gauge _ cejch ,
gauge _ odhadnout ,
gauge _ budík , , (na měřicím přístroji)
gauge _ míra ,
gauge _ měřič ,
gauging _ měřící , (adj:)
gauging _ odhadování ,
Gauguin _ Gauguin , ([jmén.]) , (Paul, franc. postimpresionistický malíř)
Gaul _ Galie , (n:)
Gaul _ gal ,
Gaul _ Gaul , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gaunt _ hubený , (adj:)
gaunt _ vyzáblý , (adj:)
gaunt _ vychrtlý , (adj:)
gauntlet _ rukavice , (n:)
gauntly _ vyzáble , (adv:)
gauntly _ vychrtle , (adv:)
gauntness _ vyzáblost , (n:)
gauntness _ vychrtlost , (n:)
Gauss _ Gauss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gauss _ Gauss , ([jmén.]) , (Johann Carl Friedrich, německý matematik)
gaussian _ gaussův ,
gauze _ mul ,
gauze _ gáza ,
gauziness _ vzdušnost , (n:)
gauzy _ vzdušný , (adj:)
gauzy _ průsvitný , (adj:)
gave _ give/gave/given , (v: [neprav.])
gave _ dal , (v:)
gavel _ palička , (n:)
gavel _ palička soudce ,
gavel _ dražební kladívko , (n:)
gavel _ zednická palička , (n:)
Gavin _ Gavin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
gavotte _ gavota , (n:)
gawk _ trouba , (n:)
gawkiness _ přihlouplost , (n:)
gawky _ nemotorný ,
gay _ zářivý ,
gay _ pestře ,
gay _ rozjásaný ,
gay _ pestrý ,
gay _ nevázaný ,
gay _ veselý , (adj:)
gay _ jasný ,
gay _ homosexuál (muž) , (n:) , (slohově neutrální)
Gaylor _ Gaylor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gaylord _ Gaylord , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
gayly _ vesele , (adv:)
gayness _ veselost , (n:)
gayness _ homosexualita , (n:)
Gaynor _ Gaynor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gays _ homosexuálové ,
Gaza Strip _ pásmo Gazy , ([jmén.] [zem.]) , (u Středozemního moře)
gaze _ pohled , (n:)
gaze _ dívat se ,
gaze _ zevlovat ,
gaze _ zírat ,
gaze _ upřený pohled ,
gaze _ upřeně se dívat ,
gaze _ pohlédnout ,
gaze _ hledět ,
gazebo _ altánek , (n:)
gazed _ zíral , (v:)
gazelle _ gazela , (n:)
gazette _ noviny , (n:)
gazette _ věstník , (n:)
gazetteer _ věstník , (n:)
gazetteer _ zeměpisný slovník ,
gazing _ zírající , (adj:)
gazpacho _ druh studeného polévky ,
gazpacho _ studená polévka ,
GB _ Velká Británie , ([jmén.] [zem.] [zkr.]) , (Great Britain)
GBH&K _ Great Big Hugs & Kisses , ([zkr.])
GBH&KB _ Greak Big Hugs & Kisses Back , ([zkr.])
GBL _ Ground-Based Laser , ([zkr.] [voj.])
Gbps _ Giga bits per second , ([zkr.] [voj.])
GBTM _ Get Back To Me , ([zkr.])
GBU _ Guided Bomb Unit , ([zkr.] [voj.])
GBY _ God Bless You , ([zkr.])
GC _ Garbage Collect (tidy up) , ([zkr.])
GD&H _ Grinning, Ducking & Hiding , ([zkr.])
GD&R _ Grinning, Ducking & Running , ([zkr.])
GD&RF _ Grinning, Ducking & Running Fast! , ([zkr.])
GD&RVVF _ Grinning, Ducking & Running Very Very Fast! , ([zkr.])
GD&W _ Grinning, Ducking & Weaving , ([zkr.])
Gdansk _ město - Polsko , (n: [jmén.])
Gdansk _ Gdaňsk , ([zem.] n:)
GDIP _ General Defense Intelligence Program , ([zkr.] [voj.])
GDP _ hrubý národní produkt ,
GDP _ 1.hrubý domácí produkt, 2.zbožové vývojové praktiky , ([eko.])
GDP _ Hrubý domácí produkt ,
GDP _ HDP ,
GDP deflator _ deflátor HDP , ([eko.])
Ge _ germanium , (n: [chem.]) , (chemický prvek)
gean _ třešeň ptačí ,
gear _ mechanizmus , (n:)
gear _ výzbroj ,
gear _ výstroj ,
gear _ rychlostní stupeň ,
gear _ ozubené kolo ,
gear up _ řadit vyšší rychlost , (n:)
gear up _ zařadit větší rychlost , (v:)
gearbox _ převodovka , (n:)
gearboxes _ převodovky , (n: pl.)
geared _ ozubený , (adj:)
gearing _ převodování , (n:)
gearing _ převod , (n:)
gearing _ ozubení , (n:)
gears _ převody , (n: pl.)
Geary _ Geary , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
gecko _ gekon , (n:)
gecko _ geko , (n: [zool.]) , (ještěrka)
GEE _ skupina ekonomických expertů , ([eko.])
gee _ jé ,
geek _ pouťový kejklíř ,
geek _ osoba s neobvyklou nebo zvláštní osobností ,
geeky _ podivínský , (adj:)
GEEn _ skupina pro energii a životní prostředí , ([eko.])
GEEPI _ skupina pro integraci environmentální a ekonomické politiky , ([eko.])
geese _ husy , (n:)
geezer _ podivín , (n:)
Gehrig _ Gehrig , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Geiger _ Geiger , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Geiger counter _ Geigerův počítač , (n:) , (měřič radioaktivity)
Geiger-Mueller counter _ Geiger-Muellerův počítač , ([eko.])
geisha _ gejša , (n:)
geisha girl _ gejša , (n:)
gel _ gel , (n:)
gelatin _ želatina , (n:)
gelatine _ želatina , (n:)
gelatinous _ želatinový , (adj:)
gelatinous _ želatinovitý , (adj:)
gelatinous _ rosolovitý , (adj:)
gelation _ rosolovatění , (n:)
gelation _ gelovatění , (n:)
gelation _ želatinace ,
gelcap _ tabletka , (n: [med.]) , (vyrobena z gelu, pro snadnější polykání)
geld _ vykleštit , (v:)
gelding _ valach , (n:)
gelid _ mrazivý , (adj:)
gelid _ ledový , (adj:)
gelidity _ ledovost , (n:)
gelignite _ gelignit , (n:)
gelt _ prachy ,
gem _ klenot , (n:)
gem _ skvost , (n:)
gem _ drahokam , (n:)
Gemini _ souhvězdí Blíženci ,
Gemini _ Blíženci , (n: [astro.]) , (třetí znamení zvěrokruhu)
Gemma _ Gemma , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
gemmation _ pučení , ([eko.])
gemmation _ množení pučením ,
gems _ drahokamy , (n: pl.)
gemstone _ polodrahokam , (n:)
gemstone _ drahokam , (n:)
gemstones _ drahokamy ,
gendarme _ francouzský policista , (n:)
gendarmerie _ četnictvo , (n:)
gendarmerie _ četnická stanice ,
gendarmerie _ četníci ,
gender _ rod ,
genderless _ bezpohlavní , (adj:)
genders _ pohlaví , (pl.)
genders _ mluvnické rody ,
gene _ gen , (n:)
gene pool _ genofond , ([eko.])
gene therapy _ genová terapie ,
genealogical _ genealogický , (adj:)
genealogies _ rodokmeny , (pl.)
genealogist _ genealog , (n:)
genealogy _ rodopis , (n:)
genealogy _ rodokmen , (n:)
genealogy _ genealogie , (n:)
genecology _ genekologie , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line