Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gargantuan _ kolosální , (adj:)
gargantuan _ gigantický , (adj:)
gargantuan _ gargantuovský , (adj:)
gargle _ kloktat , (v:)
gargle _ kloktadlo ,
gargling _ kloktání , (n:)
gargoyle _ chrlič ,
Garibaldi _ Guiseppe Garibaldi , (n: [jmén.]) , (italský revolucionář (1807-1882))
Garibaldi _ Garibaldi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
garish _ výstřední , (adj:)
garish _ křiklavý , (adj:)
garishly _ výstředně , (adv:)
garishness _ přezdobenost , (n:)
garishness _ přeplácanost , (n:)
garishness _ křiklavost , (n:)
garland _ věnec , (n:)
garland _ girlanda , (n:)
garlic _ česnekový , (adj:)
garlic _ česnek ,
garlicky _ česnekový , (adj:)
garlicky _ česnekově , (adv:)
garment _ šat ,
garment industry _ oděvní průmysl , (n:)
garments _ šaty ,
garner _ shromažďovat , (v:)
garner _ sbírat , (v:)
garnet _ granát , (n: [geol.]) , (minerál)
Garnett _ Garnett , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
garnish _ obložit , (v:)
garnish _ ozdoba , (n:)
garnish _ předvolat , (v: [práv.])
garnish _ obeslat , (v: [práv.])
garnish _ ozdobit , (v:)
garnish _ okrasa , (n:)
garnished _ ozdobený , (adj:)
garnishment _ předvolání , (n:)
Garonne _ Garonna , (n: [zem.]) , (řeka ve Francii)
garotte _ uškrtit , (v:)
garotted _ uškrtil , (v:)
garotted _ popravil uškrcením ,
garret _ mansarda , (n:)
garret _ podkroví ,
Garrett _ Garrett , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
garrison _ pevnost , (n:)
garrison _ posádka ,
garroter _ škrtič , (n:)
garrotte _ garota , (n:)
garrotte _ popravčí nástroj , (n:)
garrotter _ škrtič ,
garrulity _ žvanivost , (n:)
garrulity _ upovídanost , (n:)
garrulity _ řečnost , (n:)
garrulity _ povídavost , (n:)
garrulous _ žvanivý , (adj:)
garrulous _ upovídaný , (adj:)
garrulousness _ upovídanost , (n:)
garrulousness _ povídavost , (n:)
Garry _ Garry , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
garter _ podvazek , (n:)
garter snake _ had rodu Eutaenia ,
garth _ klášterní dvůr ,
Garth _ Garth , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Garvey _ Garvey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gary _ Gary , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
gas _ plynový , (adj:)
gas _ plyn , (n:)
gas _ benzín , (n: [amer.]) , (zkráceně z: gasoline)
gas bomb _ plynová bomba , (n:)
gas bracket _ rameno plynového hořáku , (n:)
gas burner _ plynový hořák ,
gas chamber _ plynová komora ,
gas cleaning _ čištění plynů , ([eko.])
gas company _ plynárenská společnost , (n:)
gas company _ plynárna , (n:)
gas constant _ plynová konstanta , (n:)
gas cooker _ plynový sporák ,
gas fitter _ instalatér plynovodu , (n:)
gas fitting _ instalace plynovodu , (n:)
gas fixture _ plynová přípojka , (n:)
gas gangrene _ plynatění , (n: [med.]) , (odumřelé tkáně)
gas heater _ plynový ohřívač , (n:)
gas helmet _ plynová maska , (n:)
gas jet _ plynový hořák ,
gas lamp _ plynová lampa , (n:)
gas manufacture _ plynárenství , (n:)
gas mask _ plynová maska ,
gas meter _ plynoměr , (n:)
gas station _ čerpací stanice , (n:)
gas up _ natankovat , (v:)
gas-bag _ balon , (n:)
gas-burner _ plynový hořák ,
gas-cooker _ plynový sporák ,
gas-engine _ spalovací motor , (n:)
gas-engine _ plynový motor , (n:)
gas-fitter _ instalatér plynovodu , (n:)
gas-fixture _ plynová přípojka , (n:)
gas-jet _ plynový hořák ,
gas-mask _ plynová maska ,
gas-meter _ plynoměr , (n:)
gas-tight _ neprodyšný , (adj:)
gas-tight _ plynotěsný , (adj:)
gasbag _ balon , (n:)
gasbag _ žvanil , (v:)
gasbag _ kecal , (v:)
Gascony _ Gaskoňsko , (n: [zem.])
gaseous _ plynový , (adj:)
gaseous _ plynný , (adj:)
gaseous radioactive waste _ plynný radioaktivní odpad , ([eko.])
gaseousness _ plynnost , (n:)
gases _ plyny , (n: pl.)
gash _ šrám , (n:)
gash _ rozříznout , (v:)
gasholder _ plynojem , (n:)
gasification _ zplynování , (n:)
gasify _ zplynovat , (v:)
gasket _ těsnění , (n:)
gaskin _ zadní kýta ,
gaskin _ koudel ,
gaslight _ plynová lampa , (n:)
gasmask _ plynová maska ,
gasoil _ plynový olej , , ((extralehký topný olej))
gasolene _ benzín , (n:)
gasoline _ benzín , (n: [amer.])
gasometer _ plynoměr , (n:)
gasonline _ gazolin ,
gasonline _ benzín , , (motorový)
gasp _ vzdech , (n:)
gasp _ popadat dech ,
gasp _ těžký dech ,
gasp _ těžce dýchat ,
gasp _ lapat po dechu ,
gasped _ těžce dýchal ,
gasping _ udýchaný ,
gassed _ opilý , (adj:)
gasser _ šlágr , (n:)
gasser _ něco prima , (n:)
gasses _ plyny , (n: pl.)
gassing _ opalování , (n:)
gassing _ plynování , (n:)
gassy _ šumivý , (adj:)
gassy _ plynující , (adj:)
gassy _ plynový , (adj:)
gassy _ nafouklý , (adj:)
Gaston _ Gaston , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
gastrectomy _ gastrektomie , (n:)
gastric _ žaludeční , (adj:)
gastric juice _ žaludeční šťáva ,
gastritis _ gastritida ,
gastritis _ zánět žaludku ,
gastroenteritis _ gastroenteritida , (n:)
gastroenteritis _ zánět žaludku a tenkého střeva ,
gastroenteritis _ gastroenteritis ,
gastrointestinal _ gastrointestinální ,
gastrointestinal _ trávicí ,
gastronomic _ labužnický , (adj:)
gastronomic _ gastronomický , (adj:)
gastronomy _ gastronomie , (n:)
gastropod _ měkkýš s lasturou ,
gastroscopy _ gastroskopie , (n:)
gasworks _ plynárna , (n:)
gat _ revolver , (n:)
gat _ pistole , (n:)
gate _ vrata ,
gate _ výjezd ,
gate _ vrátka , (n:)
gate _ branka ,
gate _ východ , (n:)
gate _ brána ,
gateau _ dort ,
gateaux _ bohatě zdobený dort ,
gatecrash _ vpadnutí , (n:)
gatecrasher _ nevítaný host , (n:)
gated _ opatřeno bránou ,
gatehouse _ vrátnice , (n:)
gatekeeper _ vrátný , (adj:)
gatepost _ sloupek u vrat ,
gates _ brány , (n: pl.)
gateway _ vjezd , (n:)
gateway _ průchod , (n:)
gateway _ brána , (n:)
gateways _ brány , (n: pl.)
gather _ nabrat (rychlost) , (v:)
gather _ shromáždit (se) , (v:)
gather _ sebrat ,
gather _ sbírat ,
gather up _ sesbírat , (v:)
gather up _ sbírat , (v:)
gather up _ přihrnout , (v:)
gather up _ posbírat , (v:)
gathered _ seskupený ,
gathered _ shromážděný ,
gathered _ podebraný ,
gathered _ hnisavý ,
gatherer _ sběratel , (n:)
gatherer _ sběrač , (n:)
gathering _ posezení , (n:)
gathering _ sbírání ,
gathering _ shromažďování ,
gathering _ setkání ,
gathering _ sběr , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line