Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

guerilla _ partyzán , (n:)
guerilla force _ partizánské síly , (n:)
guerilla force _ partyzánské síly , (n:)
Guernsey _ Guernsey , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
guerrilla _ partyzánská válka , (n:)
guerrilla _ partyzán , (n:)
guerrilla force _ partizánské síly , (n:)
guess _ odhad , (n:)
guess _ odhadnout ,
guess _ vytušit ,
guess _ vyhádat ,
guess _ uhodnout ,
guess _ uhádnout ,
guess _ tušit ,
guess _ hádat ,
guessable _ odhalitelný , (adj:)
guessed _ uhodnutý , (adj:)
guesses _ odhaduje , (v:)
guessing _ hádající , (adj:)
guesstimate _ určit od oka , (n:)
guesswork _ hádání , (n:)
guesswork _ dohad , (n:)
guest _ hostující , (adj:)
guest _ návštěvník , (n:) , (pozvaný)
guest _ host ,
guest-house _ penzion ,
guesthouse _ ubytovna pro hosty ,
guestroom _ pokoj pro hosty ,
guests _ hosté ,
guff _ řečičky , (n:)
guff _ kecy ,
guffaw _ chechot ,
gugelhupf cake _ bábovka ,
Guggenheim _ Guggenheim , (n: [jmén.]) , (příjmení)
guggle _ bublání , (n:)
guggle _ bublat , (v:)
GUI _ grafické uživatelské rozhraní , ([zkr.])
guidance _ vodítko , (n:)
guidance _ poučení , (n:)
guidance _ dozor , (n:)
guidance _ doprovod , (n:)
guide _ průvodkyně , ([female])
guide _ průvodce ,
guidebook _ průvodce ,
guided _ vedený , (adj:)
guided _ řízený , (adj:)
guided _ naváděný , (adj:)
guided missile _ řízená střela , (n:)
guideline _ ryska ,
guideline _ směrnice ,
guideline _ direktiva ,
guideline _ návod ,
guidelines _ vodítka , (n:)
guidelines _ směrnice , (pl.)
guidelines _ pokyny , (n: pl.)
guidelines _ direktivy , (n: pl.)
guidepost _ charakteristický znak , (n: [přen.])
guidepost _ vodítko , (n: [přen.])
guidepost _ ukazatel směru , (n:)
guidepost _ rozcestník , (n:)
guider _ rozváděč , (n:)
guides _ průvodci , (n: pl.)
guides _ provádí , (v:)
guiding _ vedení , (n:)
guiding _ provádění , (n:)
guild _ cech , (n:)
guild _ sdružení , (n:)
guilder _ gulden , (n:)
guildhall _ radnice , (n:)
guildhall _ cechovní dům ,
guile _ záludnost , (n:)
guile _ podlost , (n:)
guileful _ zrádný , (adj:)
guileful _ úskočný , (adj:)
guileful _ lstivý , (adj:)
guileless _ bezelstný , (adj:)
guilelessness _ upřímnost , (n:)
guilelessness _ čestnost , (n:)
Guilford _ Guilford , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
guillemot _ alkoun , (n: [bio.]) , (druh mořského ptáka)
guilloche _ giloš ,
guillotine _ gilotina , (n:)
guilt _ pocit viny ,
guilt _ vina ,
guiltier _ vinnější , (adj:)
guiltily _ vinně , (adv:)
guiltiness _ provinilost , (n:)
guiltless _ nevinný , (adj:)
guiltlessness _ neznalost , (n:)
guiltlessness _ nevinnost , (n:)
guilty _ vinen ,
guilty _ trestuhodný , (adj:)
guilty _ vinný , (adj:)
Guinea _ Guinea , (n: [jmén.])
guinea _ stará britská mince ,
Guinea Bissau _ Guinea Bissau , (n: [jmén.])
guinea fowl _ perlička , (n:)
guinea hen _ samice perličky , (n: [bio.]) , (kurovitý pták)
guinea pig _ evakuovaný člověk , (n: [hovor.]) , (za 2. světové války)
guinea pig _ pokusný králík , (n: [přen.])
guinea pig _ morče ,
guinea-pig _ morče ,
guineapig _ morče ,
guineas _ mince guiney , (pl.)
Guinevere _ Ginevra , (n: [jmén.] [myt.]) , (královna Ginevra (též. Ginevíra), manželka krále Artuše, milenka rytíře Lancelota)
guinness _ irské černé pivo , (n:)
guise _ vnější vzhled , (n:)
guise _ záminka , (n: [přen.])
guise _ pláštík , (n: [přen.])
guise _ maska , (n:)
guitar _ kytara , (n:)
guitarist _ kytarista , (n:)
guitarists _ kytaristé ,
guitars _ kytary , (n: pl.)
Guiyang _ město - Čína , (n: [jmén.])
gulag _ gulag , (n:)
gulch _ rokle , (n:)
gulch _ strž ,
gulden _ gulden , (n:)
gulf _ záliv , (n: [zem.])
gulf _ propast ,
gull _ racek , (n:)
gullet _ požerák , ([eko.])
gullet _ jícen , (n:)
gullet _ hltan , (n:)
gulley _ strouha , (n:)
gullibility _ naivita ,
gullibility _ lehkověrnost ,
gullibility _ důvěřivost ,
gullible _ lehkověrný , (adj:)
gullible _ důvěřivý , (adj:)
gullies _ strouhy , (n: pl.)
gully _ strouha , (adv:)
gully erosion _ výmolová eroze , ([eko.])
gully mouth _ zhlaví strže , ([eko.])
gulp _ doušek , (n:)
gulp _ polknout , (v:)
gum _ pryskyřice ,
gum _ pryž ,
gum _ dáseň ,
gum _ žvýkačka ,
gum _ guma ,
gum _ lepidlo ,
gum arabic _ arabská guma , (n:)
gum tree _ eukaliptus , (n:)
gum up _ přilepit , (v:)
gum up _ slepit klovatinou ,
gum-tree _ eukaliptus , (n:)
gumbo _ pokrm z okra , (n:)
gumboots _ gumáky , (n: pl.)
gumboots _ gumové holínky ,
gumboots _ gumové boty ,
gumdrop _ bonbonové želé ,
gummed _ pogumovaný ,
gumminess _ lepkavost , (n:)
gumminess _ gumovitost , (n:)
gumming _ nagumování , (n:)
gummy _ lepkavý , (adj:)
gummy _ gumový , (adj:)
gummy _ gumovitý , (adj:)
gumption _ vynalézavost , (n:)
gumption _ chytrost , (n:)
gums _ žvýkačky , (n: pl.)
gums _ dásně ,
gumshoe _ detektiv , (n:)
gumtree _ kaučukovník , (n:)
gumtree _ gumovník , (n:)
gun _ zbraň , (n:)
gun firing _ střelba , (n:)
gun firing _ palba , (n:)
gunboat _ ozbrojený člun ,
gunboat diplomacy _ diplomacie dělových člunů , (n: [polit.]) , (použití nebo hrozba použití síly ze strany mocností vůči slabším zemím)
Gunderson _ Gunderson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gunfight _ přestřelka , (n:)
gunfighter _ pistolník , (n:)
gunfire _ palba , (n:)
gung-ho _ velmi nadšený ,
gung-ho _ nadšený , (adj: [slang.])
gunite _ torkret ,
gunk _ všivák , (n:)
gunk _ mizera , (n:)
gunman _ střelec , (n:)
gunman _ pistolník , (n:)
gunman _ lupič , (n:)
gunmen _ pistolníci , (n: pl.)
gunmen _ ozbrojenci , (n: pl.)
gunmen _ lupiči ,
gunmetal _ druh bronzu ,
gunner _ střelec , (n:)
gunners _ střelci , (n: pl.)
gunnery _ dělostřelectví , (n:)
gunning _ střílení , (n:)
gunny _ jutová pytlovina , (n:)
gunplay _ přestřelka , (n:)
gunpoint _ hlaveň ,
gunpowder _ střelný prach ,
gunrunner _ pašerák zbraní , (n:)
gunrunning _ pašování zbraní , (n:)
guns _ zbraně ,
gunship _ vrtulník , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line