Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

grovelling _ ponižování , (n:)
grovelling _ podlézání , (n:)
Grover _ Grover , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
groves _ háje ,
groves _ lesíky , (n: pl.)
grow _ vyrůstat , (v:)
grow _ přibývat , (v:)
grow _ narůstat , (v:)
grow _ roste ,
grow _ přerůst v ,
grow _ narůst ,
grow _ pěstovat ,
grow _ grow/grew/grown , (v: [neprav.])
grow _ vyrůst ,
grow _ růst ,
grow black _ zčernat , (v:)
grow dark _ setmět se , (v:)
grow fat _ ztloustnout ,
grow fond _ oblíbit si , (v:)
grow into one _ srůst , (n:)
grow old _ zestárnout , (v:)
grow over _ zarůstat , (v:)
grow together _ srůst , (n:)
grow up _ vyrůstat ,
grow up _ vyrůst ,
grow wise _ zmoudřet , (v:)
grower _ pěstitel , (n:)
growing _ rostoucí ,
growl _ zavrčení , (n:)
growler _ malý ledovec , (n:)
growler _ bručoun , (n:)
growling _ bručivý , (adj:)
grown _ vyrostlý , (adj:)
grown _ dospělý , (adj:)
grown _ grow/grew/grown , (v: [neprav.])
grown up _ dospělý ,
grown-up _ dospělý ,
grows _ roste ,
growth _ vzrůst , (n:)
growth _ narůstání , (n:)
growth _ výrůstek , (n:)
growth _ přírůstek , (n:)
growth _ porost , (n:)
growth _ nárůst , (v:)
growth _ růst , (v:)
growth _ růst , (n:)
growth _ nádor , (n:)
growth fund _ růstový fond ,
growth index _ index růstu , ([eko.])
groyne _ vlnolam , (n:)
groyne _ pobřežní hráz ,
grub _ červ , (n:)
grub _ plít , (v:)
grub _ hrabat , (v:)
grub _ jídlo , (n: [hovor.]) , (bašta)
grub _ prohledávat , (v:)
grub _ larva , (n:)
grub up _ vyhrabat , (v:)
grubber _ kultivátor , (n:)
grubbier _ špinavější , (adj:)
grubbily _ špinavý , (adj:)
grubbily _ odporný , (adj:)
grubbily _ nemytý , (adj:)
grubbiness _ ušpiněnost , (n:)
grubbing _ vykácení , (n:)
grubby _ špinavý , (adj:)
grubby _ nemytý , (adj:)
grubs _ larvy , (n:)
grubs _ housenky , (n:)
grudge _ zášť ,
grudges _ zloby , (n: pl.)
grudging _ neochotný , (adj:)
grudgingly _ zdráhavě ,
grue _ příšera žeroucí dobrodruhy , , (fiktivní, ze hry Zork)
gruel _ kaše ,
gruelling _ vysilující , (adj:)
gruelling _ vyčerpávající , (adj:)
gruesome _ příšerný , (adj:)
gruesomely _ příšerně , (adv:)
gruesomeness _ strašlivost , (n:)
gruff _ chraplavý , (adj:)
gruffly _ chraplavě , (adv:)
gruffness _ chraptivost , (n:)
GRUIT _ Get Real yoU Impudent Thing , ([zkr.])
grumble _ reptat , (v:)
grumbled _ reptal , (v:)
grumbler _ bručoun , (n:)
grumbles _ reptá , (v:)
grumbling _ reptání , (n:)
grumous _ sražený , (adj:)
grumous _ hustý , (adj:)
grumous _ hlenovitý , (adj:)
grump _ mrzout , (n:)
grump _ bručoun , (n:)
grumpily _ nevrle , (adv:)
grumpily _ mrzutě , (adv:)
grumpiness _ mrzutost ,
grumpy _ nevrlý ,
grumpy _ mrzutý ,
grunge _ styl grunge ,
grunge _ grunge ,
grunt _ vrčet , (v:)
grunt _ vrčení , (n:)
grunt _ bručet , (v:)
gruntle _ uspokojit , (v:)
grunts _ vrčí , (v:)
grunts _ bručí , (v:)
gryphon _ gryf ,
GSHIWMP _ Giggling So Hard I Wet My Pants , ([zkr.])
GTABO _ Get That Ass Back On (in response to ROFLMAO) , ([zkr.])
GTBOS _ Glad To Be Of Service , ([zkr.])
GTFOOMF _ Get The F--- Out Of My Face , ([zkr.])
GTG _ Got To Go , ([zkr.])
GTP _ Gone To Pee , ([zkr.])
guacamole _ guacamole - omáčka z avokáda , (n:)
Guadalajara _ Guadalajara , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Mexiko, město - Španělsko)
Guadalcanal _ Guadalcanal , (n: [zem.]) , (jeden z Šalomounových ostrovů)
Guadalupe _ Guadalupe , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Mexiko, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Guadeloupe _ Guadeloupe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Guam _ Guam , (n: [zem.]) , (ostrov v Marianách)
Guangzhou _ město - Čína , (n: [jmén.])
guanine _ guanin , (n:)
guano _ guáno ,
guarana _ guarana , , (Paullinia cupana, keř z Venezuely)
guarantee _ garance ,
guarantee _ zajistit ,
guarantee _ zaručit ,
guarantee _ záruční , (adj:)
guarantee _ ručitel ,
guarantee _ ručit , (v:)
guarantee _ garantovat , (v:)
guarantee _ záruka , (n:)
guaranteed _ zaručený , (adj:)
guaranteeing _ zaručující , (adj:)
guaranteeing _ zajišťující , (adj:)
guaranteeing _ garantující , (adj:)
guarantees _ záruky , (n: pl.)
guarantees _ zaručuje , (v:)
guarantor _ ručitel , (n:)
guarantor _ garant , (n:)
guaranty _ záruka , (n:)
guaranty _ ručení , (n:)
guard _ hlídka , (n:)
guard _ krýt , (v:)
guard _ zabezpečení , (n:)
guard _ zábradlí , (n:)
guard _ chránič , (n:)
guard _ chránit , (v:)
guard _ hlídač ,
guard _ obrana ,
guard _ ochrana ,
guard _ obránce ,
guard _ strážce ,
guard _ ochraňovat , (v:)
guard _ strážný , (adj:)
guard _ střežit , (v:)
guard _ stráž ,
guard _ garda ,
guard _ hlídat ,
guard of honor _ čestná stráž , (n:)
guarded _ strážený , (adj:)
guarded _ chráněný , (adj:)
guarded _ hlídaný , (adj:)
guardedly _ zdrženlivě , (adv:)
guardedly _ obezřetně , (adv:)
guardedness _ obezřetnost , (n:)
guardhouse _ vězení , (n:)
guardhouse _ strážnice , (n:)
Guardia _ Guardia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
guardian _ ochránce ,
guardian _ opatrovník , (n:)
guardian _ poručník , (n:)
guardian _ strážce ,
guardian _ strážný , (adj:)
guardian _ hlídač , (n:)
guardian _ dozorce , (n:)
guardian _ pěstoun ,
guardian angel _ strážný anděl , (n:)
guardianship _ opatrovnictví , (n:)
guarding _ střežení , (n:)
guarding _ strážení , (n:)
guardrail _ zábradlí ,
guardroom _ strážnice , (n:)
guards _ stráže , (n:)
guardsman _ gardista , (n:)
guardsmen _ gardisté ,
guardsmen _ gardisté , (n: pl.)
Guatemala _ Guatemala , (n: [jmén.]) , (město - Guatemala)
Guatemala City _ hl.m. - Guatemala , (n: [jmén.])
guava _ guava , (n:)
guava _ druh rostliny ,
Guayaquil _ město - Ekvádor , (n: [jmén.])
gubernatorial _ guvernérský , (adj:)
guck _ sliz , (n:)
gudgeon _ druh ryby ,
guelder rose _ kalina , (n:)
Guelph _ město - Kanada , (n: [jmén.])
Guenther _ Guenther , (n: [jmén.]) , (příjmení)
guerdon _ odměna , (n:)
guerilla _ partyzánská válka , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line