Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

groin _ tříslo ,
grok _ chápat , (v:) , (hovorově)
grommet _ poutko , (n:)
GROMMET _ Průchodka , ([tech.])
groom _ ženich , (n:)
groom _ hřebelcovat , (v:)
groom _ mladík , (n:)
groom _ sluha , (n:)
groom _ podkoní , (n:)
groom _ připravovat , (v:)
groom _ pacholek , (n:)
groomer _ osoba hřebelcující koně ,
groomsman _ mládenec při svatbě ,
Groot _ Groot , (n: [jmén.]) , (příjmení)
groove _ rýha , (n:)
groove _ brázda , (n:)
groove _ rýhovat , (v:)
groove _ žlábek , (n:)
groove _ drážkovat , (v:)
groove _ drážka , (n:)
groove _ žlábkovat , (v:)
grooved _ rýhovaný , (adj:)
grooved _ drážkovaný , (adj:)
groover _ drážkovač ,
grooves _ žlábky , (n: pl.)
grooves _ drážky , (n: pl.)
grooving _ drážkování , (n:)
groovy _ fajn ,
groovy _ prima , (n:)
groovy _ bezva , (n:)
grope _ šátrat , (v:)
grope for _ hmatat po ,
groping _ tápání , (n:)
groping _ osahávání , (n:)
grosgrain _ grogrén , (n:)
gross _ veletucet , (n:)
gross _ brutto váha ,
gross _ celkový , (adj:)
gross _ očividný , (adj:)
gross _ tlustý , (adj:)
gross _ sprostý , (adj:)
gross _ brutto ,
gross _ hrubý ,
gross _ obhroublý ,
gross caloric value (high heat) _ spalné teplo bez kondenzace , ([eko.])
gross domestic product _ HDP ,
gross domestic product _ hrubý domácí produkt ,
gross domestic product _ hrubý národní produkt ,
gross domestic product /GDP/ _ hrubý domácí produkt , ([eko.])
gross income _ hrubý příjem , ([eko.])
gross investment _ hrubé investice , ([eko.])
Gross national product _ hrubý národní produkt ,
Gross National Product, GNP _ hrubý národní produkt , ([eko.])
gross primary production _ celková primární produkce (limnologie) , ([eko.])
gross private domestic investment _ soukromé hrubé domácí investice ,
gross production rate _ celkový produkční výkon (limnologie) , ([eko.])
gross profit _ hrubý zisk , ([eko.])
gross salary _ hrubý plat , ([eko.])
grosser _ hrubší , (adj:)
grosser _ drsnější , (adj:)
grossest _ nejhrubější , (adj:)
grossly _ hrubě , (adv:)
grossly _ celkově ,
Grossman _ Grossman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grossness _ bujnost , (n:) , (vegetace)
grossness _ oplzlost , (n:)
grossness _ vulgárnost , (n:)
grossness _ hrubost , (n:)
grossness _ sprostota , (n:)
Grosvenor _ Grosvenor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grotesque _ karikatura , (n:)
grotesque _ groteska , (n:)
grotesque _ absurdní ,
grotesque _ ošklivý , (adj:)
grotesque _ groteskní , (adj:)
grotesquely _ groteskně , (adv:)
grotesquely _ absurdně , (adv:)
grotesqueness _ grotesknost , (n:)
grotesquerie _ grotesknost , (n:)
Groton _ Groton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grotto _ jeskyně ,
grotty _ ubohý , (adj:)
grotty _ mizerný , (adj:)
grouch _ mrzout , (n:)
grouch _ bručoun , (n:)
grouch _ brblat , (v:)
grouchiness _ nabručenost , (n:)
grouchiness _ mrzutost , (n:)
grouchy _ nabručený , (adj:)
ground _ zemina , (n:)
ground _ příčina , (n:)
ground _ místo , (n:)
ground _ důvod , (n:)
ground _ dno , (n:)
ground _ přízemní ,
ground _ zakotvit , (v:)
ground _ základ , (n:)
ground _ uzemnit , (v:)
ground _ terén , (n:)
ground _ půda , (n:)
ground _ pozemek , (n:)
ground _ podklad , (n:)
ground _ základy ,
ground _ grind/ground/ground , (v: [neprav.])
ground _ mlel , ((past))
ground _ pozemní , (adj:)
ground _ pozice ,
ground _ země ,
ground _ zem ,
ground _ mletý , (adj:)
ground beef _ sekané hovězí ,
ground coffee _ mletá káva ,
ground cover _ rostlinný porost , (n:)
ground crew _ pozemní služba , (n:)
ground crew _ pozemní personál ,
ground erosion _ dnová eroze (toku) , ([eko.])
ground floor _ dolní plošina v autobusu ,
ground floor _ přízemí ,
ground formation _ dnový útvar , ([eko.])
ground glass _ neprůsvitné sklo ,
ground glass _ matované sklo ,
ground glass _ matné sklo ,
ground glass _ broušené sklo ,
ground ice _ dnový led , ([eko.])
ground plan _ půdorys , (n:)
ground preparation _ příprava pozemku , ([eko.])
ground rule _ základní pravidlo ,
ground speed _ rychlost vůči zemi ,
ground squirrel _ zemní veverka , (n:)
ground swell _ spodní vlna , (n:)
ground velocity _ dnová rychlost , ([eko.])
ground water _ podzemní voda , ([eko.])
ground water catchment _ povodí podzemní vody , ([eko.])
ground water retention period _ doba retence podzemní vody , ([eko.])
ground zero _ označení pro bordel v pokoji studenta , (n: [slang.] [amer.])
ground-floor _ přízemí ,
groundbait _ vnadidlo ,
grounded _ zakořeněný ,
grounded _ upoutaný k zemi ,
grounded _ uzemněný ,
grounder _ přízemní míč ,
Groundhog Day _ Hromnice , (n:) , (2. únor)
grounding _ průprava , (n:)
grounding _ základy ,
groundless _ bezdůvodný , (adj:)
groundless _ nepodložený , (adj:)
groundnut _ podzemnice olejná ,
groundplan _ půdorys , (n:)
grounds _ základy , (n: pl.)
grounds _ povrchy , (n: pl.)
grounds _ dna , (pl.)
grounds _ země , (pl.)
groundsheet _ karimatka , (n:)
groundsman _ správce , (n:)
groundswell _ vzrůst ,
groundswell _ zdvihnutí země ,
groundwater _ podzemní voda , (n:)
groundwater balance _ bilance podzemní vody , ([eko.])
groundwater filtration _ filtrace podzemní vody , ([eko.])
groundwater level _ hladina podzemní vody , ([eko.])
groundwater regime _ režim podzemní vody , ([eko.])
groundwater table _ hladina podzemní vody , ([eko.])
groundwater table depth _ hloubka hladiny podzemní vody , ([eko.])
groundwater yield _ vydatnost podzemní vody , ([eko.])
groundwork _ podklady ,
group _ seskupení , (n:)
group _ kolektiv , (n:)
group _ seskupovat , (v:)
group _ kapela , (n:)
group _ grupa , (n: [mat.])
group _ skupinový ,
group _ skupina ,
group _ spolek , (hobby groups etc.)
group head _ vedoucí skupiny ,
Group of 10 /G10/, Paris Club _ Skupina deseti, Pařížský klub , ([eko.])
Group of Five /G5/ _ Skupina pěti , ([eko.])
Group of Seven /G7/ _ Skupina sedmi , ([eko.])
group therapy _ skupinová terapie ,
grouped _ skupinový , (adj:)
grouped _ seskupený , (adj:)
grouper _ člen skupiny ,
groupie _ obdivovatelka , (n:)
groupie _ fanynka , (n:)
grouping _ seskupení , (n:)
grouping _ sdružování , (n:)
groupings _ seskupení , (pl.) , (n:)
groups _ skupiny , (n: pl.)
groupware _ skupinový software ,
grouse _ tetřev ,
grouse _ tetřívek ,
grouse _ jeřábek ,
grouser _ reptal , (v:)
grouser _ bručoun , (n:)
grout _ zálivková malta , (n:)
grouting _ injektování , ([eko.])
grove _ háj ,
grovel _ podlézat , (v:)
grovel _ plazit se ,
grovel _ plazit , (v:)
groveller _ podlézavec , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line