Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

griddlecake _ placka , (n:)
gride _ škrábání , (n:)
gride _ škrábat , (v:)
gride _ vrzání , (n:)
gride _ skřípat , (v:)
gridiron _ rošt , (n:)
gridiron _ gril , (n:)
gridiron _ mříž ,
gridiron _ hřiště amerického fotbalu ,
gridiron _ grilovací rošt ,
gridlock _ nedostatek pohybu ,
gridlock _ dopravní zácpa ,
grids _ mříže , (n:)
grids _ rošty , (n: pl.)
grids _ mřížky , (n: pl.)
grief _ lítost ,
grief _ smutek , (n:)
grief _ trápení ,
grief _ žal ,
grief _ hoře ,
grief _ bol , (n:)
grief _ zármutek ,
grief-stricken _ žalostný , (adj:)
grief-stricken _ zármutkem sklíčen ,
grievance _ stížnost , ([eko.])
grievance _ křivda , (n:)
grievances _ stížnosti , (n:)
grievances _ křivdy , (n: pl.)
grieve _ truchlit , (v:)
grieve _ rmoutit , (v:)
grieved _ truchlil , (v:)
grieved _ rmoutil , (v:)
grieving _ zdrcený žalem ,
grieving _ zarmoucený ,
grieving _ truchlící ,
grievous _ tragický , (adj:)
grievous _ bolestivý , (adj:)
grievously _ trýznivě , (adv:)
grievously _ tragicky , (adv:)
grievousness _ žalostnost , (n:)
grievousness _ bolestivost , (n:)
griffin _ gryf ,
Griffith _ Griffith , (n: [jmén.]) , (příjmení)
griffon _ gryf ,
grifter _ podfukář ,
grill _ gril , (n:)
grille _ mřížka , (n:)
grilled _ grilovaný , (adj:)
grilled dish _ minutka ,
grilling _ křížový výslech ,
grills _ grilované kuřecí kousky , (n: pl. [hovor.])
grim _ neradostný , (adj:)
grim _ chmurný , (adj:)
grim humour _ černý humor ,
Grim Reaper _ zubatá (s kosou) , , (personifikace smrti)
Grim Reaper _ smrtka (s kosou) , , (personifikace smrti)
grimace _ obličeje ,
grimace _ úšklebek , (n:)
grimace _ grimasa , (n:)
Grimaldi _ Grimaldi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grime _ špína , (n:)
Grimes _ Grimes , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
grimiest _ nejšpinavější , (adj:)
griminess _ ušpiněnost , (n:)
griminess _ umouněnost , (n:)
grimly _ nekompromisně , (adv:)
Grimm _ Grimm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grimmer _ chmurnější , (adj:)
grimmest _ nejchmurnější , (adj:)
grimness _ pochmurnost , (n:)
grimy _ špinavý , (adj:)
grin _ úsměv , (n:)
grin _ cenit zuby , (v:)
grin _ úšklebek , (n:)
grin _ šklebit se ,
grin _ škleb , (n:)
grind _ grind/ground/ground , (v: [neprav.])
grind _ umlít ,
grind _ mlít ,
grind away _ sbrousit , (v:)
grind away _ odbrousit , (v:)
grind down _ zbrousit , (v:)
grind down _ obrousit , (v:)
grinder _ mlýnek ,
grinding _ drcení ,
grinding _ mletí ,
grinding _ obrušování ,
grinding _ zoufalý , (adj:)
grinding _ věčný , (adj:)
grinding _ skřípající , (adj:)
grinding _ broušení , (n:)
grinds _ mele ,
grindstone _ brus , (n:)
grindstone _ brusný kotouč ,
gringo _ cizinec , (n:)
gringo _ gringo ,
grinned _ zašklebil , (v:)
grinner _ smějící se osoba , (n:)
grinning _ rozšklebený , (adj:)
grinning _ křenící se ,
grip _ úchop , (n:)
grip _ pevně uchopit ,
grip _ pochopení ,
grip _ přilnavost ,
grip _ rukojeť ,
grip _ stisk , (n:)
grip _ sevření ,
grip _ svírat ,
grip _ uchvátit ,
grip _ uchopit , (v:)
grip _ stisknout , (v:)
grip _ sevřít ,
grip _ uchopení , (n:)
grip _ upnout ,
grip _ svorka ,
grip _ madlo ,
grip _ držadlo ,
grip _ stick , (n:)
gripe _ stížnost , (n:)
gripe _ remcání , (n:)
gripes _ kolika (břišní) , (n: pl.)
griping _ remcání , (n:)
grippe _ chřipka , (n:)
gripped _ sevřel ,
gripped _ uchopil ,
gripper _ chytač , (n:)
gripping _ uchycení , (n:)
gripping _ poutavý , (adj:)
grips _ svírá , (v:)
grisliness _ příšernost , (n:)
grisly _ strašlivý , (adj:)
grisly _ příšerný , (adj:)
grisly _ hrozný , (adj:)
grist _ melivo , (n:)
gristle _ chrupavka , (n:)
gristly _ chrupavkovitý , (adv:)
gristly _ chrupavčitý , (adv:)
gristmill _ mlýn , (n:)
Griswold _ Griswold , (n: [jmén.]) , (příjmení)
grit _ štěrk , (n:)
grit _ posypat , (v:)
grit _ písek , (n:)
grits _ ovesná kaše ,
gritstone _ pískovec , (n:)
gritted _ posypaný , (adj:)
gritted _ posypal , (v:)
grittiness _ štěrkovitost , (n:)
gritting _ štěrkování , (n:)
gritty _ pískovitý ,
gritty _ štěrkovitý ,
gritty _ plný písku ,
gritty _ odvážný ,
gritty _ energický ,
gritty _ vytrvalý ,
grizzle _ reptat , (v:)
grizzle _ mrzutost , (n:)
grizzle _ brblat , (v:)
grizzled _ šedovlasý , (adj:)
grizzled _ prošedivělý , (adj:)
grizzly _ mrzutý , (adj:)
grizzly _ druh medvěda , (n:)
grizzly _ grizzly ,
grizzly bear _ medvěd , (n:)
grizzly bear _ grizzly ,
groan _ vzdech , (n:)
groan _ sténání , (n:)
groan _ zaúpění , (n:)
groan _ zabručení , (n:)
groan _ vzdychat , (v:)
groan _ vrzání , (n:)
groan _ sténat , (v:)
groan _ sten , (n:)
groan _ skřípání , (n:)
groaned _ truchlil , (v:)
groaned _ sténal , (v:)
groaner _ mručoun , (n:)
groaning _ vrzání , (n:)
groaning _ truchlení , (n:)
groaning _ sténání , (n:)
groaning _ sténající , (adj:)
groaning _ naříkání , (n:)
groans _ truchlí , (v:)
groans _ sténá , (v:)
groat _ vindra , (n:)
groats _ krupky , (n: pl.)
groats _ kroupy , (n: pl.)
grocer _ hokynář , (n:)
grocer _ obchodník s potravinami ,
groceries _ obchody s potravinami ,
grocery _ obchod s potravinami ,
grocery store _ potravinářství , (n:)
grocer´s _ potraviny ,
grocer´s _ obchod s potravinami ,
grog _ grog ,
groggiest _ nejvysílenější , (adj:)
groggily _ vrávoravě , (adv:)
grogginess _ vrávoravost , (n:)
grogginess _ vratkost , (n:)
groggy _ vrávoravý ,
grogram _ grogrén ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line