Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

galosh _ galoše , (n:)
Galt _ Galt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
galumph _ skákat radostí ,
galvanic _ galvanický , (adj:)
galvanic bath _ galvanická lázeň , ([eko.])
galvanic separation _ elektrické oddělení , (n: [el.])
galvanise _ galvanizovat , (v:)
galvanised _ galvanizovaný , (adj:)
galvanism _ galvanismus , (n:)
galvanization _ galvanizace , (n:)
galvanize _ pozinkovat , (v:)
galvanize _ povzbudit , (v:)
galvanize _ galvanizovat , (v:)
galvanized _ pozinkovaný , (adj:)
galvanized _ pozinkoval , (v:)
galvanized _ galvanizovaný , (adj:)
galvanized _ galvanizoval , (v:)
galvanizing _ vzrušující , (adj:)
galvanizing _ uchvacující , (adj:)
galvanizing _ pozinkování , (n:)
galvanizing _ galvanizující , (adj:)
galvanizing _ galvanizování , (n:)
galvanometer _ galvanometr , (n:)
galvanometric _ galvanometrický , (adj:)
Galveston _ okres v USA , (n: [jmén.])
Galvin _ Galvin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Galway _ Galway , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Irsko)
Gama _ Gama , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gambia _ Gambie , ([zem.])
gambit _ gambit , (n:)
gambit _ manévr , (n:)
gamble _ hazardovat , (v:)
gamble _ hrát , (v:) , (hazardní hry)
gamble _ hra , (n:)
gambled _ hrál , (v:)
gambler _ hráč , (n:)
gambler _ hazardní hráč , (n:)
gambler _ hazardér , (n:)
gambler _ gambler , (n:)
gamblers _ hazardní hráči , (n: pl.)
gambling _ sázení , (n:)
gambling _ hazard , (n:)
gambol _ skotačit , (v:)
gambol _ dovádět , (v:)
gambrel roof _ mansardová střecha , (n:)
game _ hříčka , (n:)
game _ chromý , (adj:)
game _ zápas , (n:)
game _ utkání , (n:)
game _ hra , (n:)
game _ partie , (n:) , (šachová)
game for _ pohotový ,
game for _ hotový ,
game over _ konec hry ,
game population _ stav zvěře ,
gamecock _ bojovný kohout ,
gamekeeper _ hajný , (adj:)
gamely _ rozhodně , (adv:)
gamely _ energicky , (adv:)
gameness _ statečnost , (n:)
gameness _ odvaha , (n:)
games _ hry , (n: pl.)
gamesmanship _ nesportovní chování , (n:)
gamesmen _ hráči , (n: pl.)
gamester _ karbaník , (n:)
gamete _ zárodečná buňka , (n:)
gamete _ gameta , (n:)
gametic _ gametický , (adj:)
gamey _ páchnoucí , (adj:)
gamey _ kurážný , (adj:)
gamin _ uličník , (n:)
gamine _ uličnický , (adj:)
gamine _ uličnice , (n:)
gaminess _ senzačnost , (n:)
gaminess _ nebojácnost , (n:)
gaminess _ kurážnost , (n:)
gaming _ hraní , (n:)
gamma _ gama , (n:)
gamma globulin _ gamaglobulin ,
gamma ray _ záření gama , ([fyz.])
gamma rays _ záření gama , (n:)
gamma rays _ paprsky gama , (n:)
gamma-BHC _ gamma-HCH , ([eko.])
gammaskopic method _ gamaskopická metoda , ([eko.])
gammer _ kmotra , (n:)
gammer _ babka , (n:)
gammer _ kmotr , (n:) , (zast.)
gammon _ uzená šunka , (n:)
gammon _ šunka , (n:)
gamp _ paraple , (n:)
gamut _ rozsah , (n:)
gamut _ škála , (n:)
gamut _ paleta , (n:)
gamy _ páchnoucí , (adj:)
gamy _ nebojácný , (adj:)
gamy _ kurážný , (adj:)
gander _ houser , (n:)
Gandhi _ Gandhi , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gandhi _ Gándhí , ([jmén.])
gang _ parta , (n:)
gang _ banda , (n:)
gang _ gang ,
gang up _ spolčit se ,
gangbang _ skupina mužů souložící s jednou osobou ,
gangbanger _ člen pouličních gangů , (n) , (nadávka)
ganger _ předák , (n:)
Ganges _ Ganga , (n: [jmén.] [zem.]) , (řeka v Asii)
gangland _ zločinný , (adj:)
ganglia _ ganglie , (n:)
ganglia _ pl. ganglion ,
gangling _ vytáhlý , (adj:)
ganglion _ uzlina , (n:)
ganglion _ nervový uzel ,
ganglion _ cystické zduření šlachové pochvy ,
ganglion _ ganglion ,
ganglionic _ gangliový ,
gangly _ protáhlý , (adj:)
gangplank _ lávka , (n:)
gangrene _ sněť ,
gangrene _ gangréna ,
gangrenous _ postižený snětí ,
gangs _ gangy , (n: pl.)
gangster _ zločinec , (n:)
gangster _ bandita ,
gangster _ gangster , (n:)
gangsterism _ gangsterství , (n:)
gangway _ ulička , (n:)
ganja _ marihuana , (n:)
gannet _ lakomec ,
Gannett _ Gannett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gantry _ podpírající sloup , (n:)
Ganymede _ Ganyméd ,
Ganymede _ Ganimedes , ([jmén.] [astr.]) , (měsíc Jupiteru)
gaol _ vězení , (n:)
gaoler _ žalářník , (n:)
gap _ průrva , (n:)
gap _ prasklina ,
gap _ trhlina ,
gap _ otvor ,
gap _ díra ,
gap _ mezera , (n:)
gap _ žvanit ,
gap-toothed _ mající řídké zuby ,
gape _ čumět , (v:)
gape _ zívat , (v:)
gape _ zet , (v:)
gape _ zírat , (v:)
gape _ rozevírat , (v:)
gape _ civět , (v:)
gaper _ zevloun , (n:)
gaper _ čumil ,
gaping _ zející , (adj:)
gaping _ mezera , (n:)
gaps _ mezery , (n: pl.)
garage _ garážovat , (v:)
garage _ garáž ,
garage _ autoservis , (n:)
garage _ autoopravna ,
garb _ úbor , (n:)
garb _ háv , (n:)
garb _ oděv , (n:) , (speciálně oděv vyjadřující stav nebo úřad - biskupský oděv)
garb _ oblékání , (n:) , (obecně)
garbage _ brak ,
garbage _ smetí ,
garbage _ literární brak ,
garbage _ odpad ,
garbage _ odpadky ,
garbage can _ nádoba na odpadky , (n:)
garbage collector _ popelář ,
garbage man _ popelář ,
garbage truck _ vůz na odpadky ,
garble _ zpřeházet , (v:)
garble _ zkomolit , (v:)
garbled _ zpřeházený , (adj:)
garbled _ zkomolený , (adj:)
Garbo _ Greta Garbo , (n: [jmén.]) , (vl. jménem Greta Lovisa Gustaffson (1905-1990), americká herečka švédského původu)
Garcia _ Garcia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Garcia Lorca _ Federico Garcia Lorca , (n: [jmén.]) , (španělský básník a dramatik (1899-1936))
garden _ zahradnický , (adj:)
garden _ zahradní , (adj:)
garden _ zahrádka , (n:)
garden _ zahrada ,
Garden Grove _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
garden hose _ zahradní hadice , (n:)
garden house _ altán , (n:)
garden party _ zahradní slavnost , (n:)
garden-party _ zahradní slavnost , (n:)
gardener _ zahradník , (n:)
gardenia _ gardénie , (n:)
gardenia _ druh rostliny ,
gardening _ zahradničení , (n:)
gardens _ zahrady , (n:)
gardens _ sady ,
Gardiner _ Samuel Rawson Gardiner , (n: [jmén.]) , (anglický historik (1829-1902))
Gardner _ Erle Stanley Gardner , (n: [jmén.]) , (americký spisovatel (1889-1970))
Gardner _ Gardner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Garfield _ Garfield , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
garfish _ kostlín , (n:)
garfish _ jehlice rohozubá ,
Garfunkel _ Garfunkel , (n: [jmén.]) , (příjmení)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line