Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

great grandmother _ prababička , (n:)
great grandparent _ praprarodič , (n:)
great hall _ aula , (v:)
Great Poland _ Velkopolsko , ([zem.] n:)
great power _ velmoc ,
great-aunt _ prateta , (n:)
great-grandchild _ pravnuk , (n:)
great-grandchild _ pravnouče ,
great-grandchildren _ pravnoučata , (n:)
great-granddaughter _ pravnučka , (n:)
great-grandfather _ pradědeček , (n:)
great-grandmother _ prabába , (n:)
great-grandmother _ prababička , (n:)
great-grandparent _ praprarodič , (n:)
great-grandson _ pravnuk ,
great-nephew _ prasynovec , (n:)
great-niece _ praneteř , (n:)
great-uncle _ prastrýc ,
greatcoat _ zimník , (n:)
greater _ větší ,
greatest _ největší ,
greatly _ značně , (adv:)
greatly _ velice ,
greatly _ velmi , (adv:)
greatness _ velikost ,
greats _ velcí , (adj:)
greats _ hvězdy , (n: pl.)
greaves _ škvarky , (n: pl.)
grebe _ pták potápka , (n:)
Grecian _ řecký , (adj:)
Grecian _ řek , (n:)
Greece _ Řecko , ([zem.] n:)
greed _ nenasytnost , (n:)
greed _ lakota , (n:)
greed _ hltavost ,
greed _ hrabivost ,
greed _ lačnost ,
greed _ chamtivost , (n:)
greediest _ nejnenasytnější , (adj:)
greedily _ nenasytně , (adv:)
greedily _ chamtivě , (adv:)
greediness _ nenasytnost , (n:)
greediness _ lačnost , (n:)
greediness _ hamižnost , (n:)
greedy _ hrabivý , (adj:)
greedy _ nenasytný , (adj:)
greedy _ hladový , (adj:)
greedy _ chamtivý , (adj:)
greedy (after) _ chtivý (něčeho) , (adj:)
greedy (after) _ lačný (něčeho) , (adj:)
Greek _ Greek , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Greek _ Řek , (n:)
Greek _ řecký , (adj:)
Greek _ řečtina , (n:)
Greeks _ Řekové ,
Greeley _ Greeley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
green _ zezelenat , (v:)
green _ zelená , (adj:)
green _ vegetace , (n:)
green _ porost , (n:)
green _ pažit , (n:)
green _ svěží ,
green _ svěžest ,
green _ nazelenit ,
green _ necvičený , (adj:)
green _ nevyzrálý , (adj:)
green _ nezkušený , (adj:)
green _ nováček , (n:)
green _ trávník , (n:)
green _ zeleň ,
green _ syrový , (adj:)
green _ zelený ,
Green Alternative European Link _ Green Alternative European Link GRAEL , ([eko.])
Green Alternative European Link _ GRAEL Green Alternative European Link , ([eko.])
Green Bay _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
green bean _ fazol obecný ,
green belt _ zelený pás , ([eko.])
green belt _ zelený pruh ,
green belt _ pás zeleně ,
green belt _ zelené pásmo ,
green card _ zelená karta , (n:)
green currency _ zelená měna , ([eko.])
Green Data book _ Zelená kniha , ([eko.])
Green Lights Programme. _ program Zelená světla , ([eko.])
green manure _ zelené hnojení , (n:)
green manure _ zelené hnojivo ,
green peas _ hrášek ,
green pepper _ zelená paprika , (n:)
green pepper _ zelený pepř ,
green revolution _ zelená revoluce , ([eko.])
green taxes _ zelené daně , ([eko.])
green-eyed _ žárlivý , (adj:)
green-eyed _ závistivý , (adj:)
greenback _ bankovka , (n:)
greenback _ americký dolar ,
Greenberg _ Greenberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Greenblatt _ Greenblatt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Greene _ Greene , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
greener _ zelenější , (adj:)
greenery _ zeleň ,
greenest _ nejzelenější , (adj:)
Greenfeld _ Greenfeld , (n: [jmén.]) , (příjmení)
greenfield _ zelená louka , (n:)
Greenfield _ Greenfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
greenfield _ místo bez zástavby ,
greenfly _ mšice , (adv:)
greengage _ ryngle , (n:)
greengrocer _ zelinář , (n:)
greengrocer s _ zelinářství , (n:)
greengrocery _ zelinářství , (n:)
greengrocery _ obchod ovoce a zelenina , (n:)
greengrocer´s _ zelinářství ,
greenhorn _ zelenáč , (n:)
greenhouse _ skleník , (n:)
greenhouse effect _ skleníkový efekt ,
greenish _ zelenavý , (adj:)
greenishness _ zelenavost , (n:)
Greenland _ Grónsko ,
Greenland _ Greenland , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Barbados)
greenly _ zeleně , (adv:)
greenness _ zelenost , (n:)
greenness _ svěžest , (n:)
greenness _ zeleň ,
Greenpeace _ Greenpeace , ([eko.])
greenroom _ šatna , (n:)
Greens _ strana zelených , ([eko.])
greens _ zelenina ,
Greensboro _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
greenstone _ nefrit , (n:)
greenstone _ druh nerostu ,
Greensville _ okres v USA , (n: [jmén.])
greensward _ zelený drn ,
Greenville _ město - Libérie , (n: [jmén.])
Greenville _ okres v USA , (n: [jmén.])
Greenwich _ Geenwich ,
Greenwich _ Greenwich ,
Greenwich _ greenwichský , (adj:)
greenwood _ zelený les ,
Greer _ Greer , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
greet _ přivítat ,
greet _ pozdravovat ,
greet _ pozdravit ,
greeted _ pozdravil , (v:)
greeting _ uvítání , (n:)
greeting _ pozdrav ,
greetings _ pozdravy , (n: pl.)
Greg _ Greg (Řenda) , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Gregory)
gregarious _ družný , (adj:)
gregariously _ společensky , (adv:)
gregariousness _ družnost , (n:)
Gregg _ Gregg , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Gregorian _ gregoriánský , (adj:)
Gregorian calendar _ gregoriánský kalendář ,
Gregorian chant _ gregoriánský chorál ,
Gregory _ Řehoř , (n: [mužs. jméno])
Gregory _ Gregory , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
gremlin _ šotek , (n:)
gremlin _ skřítek , (n:)
Grenada _ Grenada , (n: [jmén.]) , (okres v USA)
grenade _ granát , (n:)
grenades _ granáty , (n: pl.)
grenadier _ granátník , (n:)
grenadine _ hedvábná látka ,
Grenier _ Grenier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Grenoble _ město - Francie , (n: [jmén.])
Grenville _ město - Grenada , (n: [jmén.])
Gresham _ Gresham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Greta _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Gretchen _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
grew _ grow/grew/grown , (v: [neprav.])
grew _ rostl ,
grey _ zešedivět , (v:)
grey _ zamračený , (adj:)
grey _ popelavý , (adj:)
grey _ šedivý , (adj:)
grey _ šedý , (adj:)
grey matter _ šedá kůra , (n:)
grey matter _ šedá hmota , (n:)
grey-haired _ šedivý , (adj:)
grey-haired _ šedovlasý , (adj:)
greybeard _ stařec , (n:)
greyer _ šedivější , (adj:)
greyhound _ chrt , (n:)
greyish _ šedavý , (adj:)
greyish _ našedlý , (adj:)
greylag _ husa divoká ,
greylag _ divoká husa ,
greyness _ šedost , (n:)
greyness _ šeď ,
GRFL _ Groundwater Remediation Field Laboratory , ([zkr.] [voj.])
grid _ rošt , (n:)
grid _ mřížka , (n:)
grid _ souřadnicová síť ,
grid _ síť ,
GRID _ informační systém o globálních zásobách , ([eko.])
grid _ rastr , (n:)
grid _ mříž , (n:)
griddle _ plotna , (n:)
griddle cake _ lívanec , (n:)
griddlecake _ suchý lívanec , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line