Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

grass _ trávník , (n:)
grass _ tráva ,
grass roots _ venkované , ([amer.])
grass roots _ venkov , ([amer.])
grass weed _ trávy , (n:)
grass widow _ slaměná vdova , (n:)
grassed depression strip _ úlehový zatravněný pás , ([eko.])
grasses _ trávníky , (n: pl.)
grasses _ traviny , (n: pl.)
grasshopper _ saranče , (n:)
grasshopper _ luční koník ,
grasshoppers _ sarančata , (n:)
grasshoppers _ kobylky , (n: pl.)
grassland _ pastviny , (n:)
grassland _ lučiny , (n:)
grassland _ pastvina , (n:)
grassland _ lučina , (n:)
grassless _ holý , (adj:)
grasslike _ trávovitý , (adj:)
grassroots _ základ ,
grassroots _ řadový občané ,
grassroots _ podstata ,
grassroots _ místní obyvatelé ,
grassroots _ kořen ,
grassy _ travnatý , (adj:)
grate _ rošt , (n:)
grated _ strouhaný , (adj:)
grateful _ vítaný , ([kniž.])
grateful _ přijatelný ,
grateful _ milý ,
grateful _ vděčný ,
grateful _ vděčen vděčna ,
gratefully _ mile ,
gratefully _ příjemně ,
gratefully _ vděčně ,
gratefulness _ vděčnost ,
grater _ struhadlo ,
grates _ strouhá , (v:)
grates _ rošty , (n: pl.)
graticule _ souřadnicová síť ,
gratification _ uspokojení , (n:)
gratification _ honorář , (n:)
gratified _ potěšený , (adj:)
gratify _ uspokojit , (v:)
gratify _ odměnit , (v:)
gratify _ blažit , (v:)
gratifying _ uspokojující , (adj:)
gratifying _ příjemný , (adj:)
gratifying _ potěšující , (adj:)
gratifyingly _ potěšitelně , (adv:)
gratifyingly _ pochvalně , (adv:)
grating _ rošt , (n:)
grating _ pronikavý , (adj:)
grating _ mřížka , (n:)
grating _ mříž ,
grating _ mřížoví ,
gratis _ zdarma, bezplatně , ([eko.])
gratis _ zadarmo ,
gratis _ bezplatný ,
gratitude _ vděčnost , (n:)
gratuitous _ bezplatný , (adj:)
gratuitously _ bezplatně , (adv:)
gratuitousness _ svévolnost , (n:)
gratuity _ dar, odstupné, spropitné , ([eko.])
gratuity _ spropitné ,
grave _ závažný , (adj:)
grave _ vážný ,
grave _ hrob ,
Grave s disease _ Basedowova choroba , , (nejčastější projev zvýšené funkce štítné žlázy podle irského lékaře Robert James Graves (1797-1853))
Grave s disease _ Basedow s disease , , (nejčastější projev zvýšené funkce štítné žlázy podle irského lékaře Robert James Graves (1797-1853))
gravedigger _ hrobník , (n:)
gravel _ štěrk , (n:)
gravel desert _ štěrková poušť , ([eko.])
gravelly _ štěrkový , (adj:)
gravelly _ chraplavý , (adj:)
gravely _ vážně , (adv:)
graven _ vyrytý , (adj:)
graveness _ vážnost , (n:)
graveness _ serióznost , (n:)
graver _ rytecké dláto ,
graver _ rytec ,
graves _ hroby , (n: pl.)
graveside _ okolí hrobu při pohřbu ,
gravest _ nejzávažnější , (adj:)
gravest _ nejvážnější , (adj:)
gravestone _ náhrobek , (n:)
gravestones _ náhrobky , (n: pl.)
graveyard _ hřbitov ,
gravid _ březí ,
gravidity _ těhotenství , (n:)
gravidity _ gravidita , (n:)
gravidity _ březost , (n:)
gravimeter _ gravimetr , (n:)
gravimetric _ gravimetrický , (adj:)
gravimetric method _ gravimetrická metoda , ([eko.])
gravitas _ váženost ,
gravitate _ tíhnout , (v:)
gravitate _ přitahovat se , (v:)
gravitation _ tíže , (n:)
gravitation _ přitažlivost , (n:)
gravitation _ gravitace , (n:)
gravitation water accumulation _ zvodeň , ([eko.])
gravitational _ gravitační , (adj:)
gravitationally _ gravitačně , (adv:)
gravitative _ gravitační , (adj:)
graviton _ graviton , (n:)
gravity _ gravitační síla , (n:)
gravity _ přitažlivost , (n:)
gravity _ gravitace , (n:)
gravity _ zemská tíže , (n:)
gravity _ důstojnost , (n:)
gravity _ vážnost , (n:)
gravity drainage _ gravitační odvodnění , ([eko.])
gravity irrigation _ gravitační závlaha , ([eko.])
gravity porosity _ gravitační pórovitost (půdy) , ([eko.])
gravity water _ gravitační voda , ([eko.])
gravure _ rytina , (n:)
gravure _ gravura ,
gravy _ šťáva z masa , (n:)
gravy _ omáčka ,
gray _ fádní ,
gray _ Gy gray (ioniz. záření) , ([eko.])
gray _ gray Gy (ioniz. záření) , ([eko.])
gray _ popelavý , (adj:)
gray _ šedý , (adj:)
gray _ banální , (adj:)
gray _ šeď ,
gray market _ šedý trh ,
gray matter _ inteligence , (n:)
grayling zone _ lipanové pásmo , ([eko.])
grayscale _ stupnice šedi ,
Grayson _ Grayson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
graze _ pást se ,
graze _ odřenina , (n:)
graze _ oděrka , (n:)
graze _ pást , (v:)
grazed _ odřený ,
grazed _ poškrábaný ,
grazer _ pasoucí se zvíře ,
grazing _ pastvisko ,
grazing _ pasoucí se ,
grazing _ spásání ,
grazing _ pasení ,
grazing _ pastvina ,
grease _ namazat , (v:)
grease _ mazivo , (n:)
grease _ mazat , (v:)
grease _ maz , (n:)
grease _ kolomaz ,
grease _ mastnota ,
grease _ mazací tuk ,
grease _ namastit ,
grease _ olejovat , (v:)
grease _ omastek , (n:)
grease _ tuk , (n:)
grease _ omastit ,
grease _ vazelína , (n:)
grease _ sádlo ,
grease _ promazat , (v:)
grease _ pomáda , (n:)
grease _ mazadlo ,
grease gun _ mazací pumpička , (n:)
grease gun _ mazací pistole ,
grease monkey _ automobilový mechanik ,
greased _ promazal , (v:)
greasepaint _ líčidlo ,
greaseproof _ pergamenový , (adj:)
greaseproof _ nepromastitelný , (adj:)
greaseproof _ nepropouštějící mastnotu ,
greaser _ strojník , (n:)
greaser _ mazač , (n:)
greasily _ mastný , (adv:)
greasiness _ umaštěnost , (n:)
greasiness _ mastnost , (n:)
greasiness _ kluzkost , (n:)
greasing _ mazající , (adj:)
greasy _ vlezlý , (adj:)
greasy _ umaštěný , (adj:)
greasy _ mazlavý , (adj:)
greasy _ kluzký , (adj:)
greasy _ bezcharakterní , (adj:)
greasy _ mastný , (adj:)
greasy spoon _ putyka , (n:)
great _ nádherný , (adj:)
great _ velikánský , (adj:)
great _ význačný , (adj:)
great _ vznešený , (adj:)
great _ úžasný , (adj:)
great _ šlechetný , (adj:)
great _ slavný , (adj:)
great _ ohromný , (adj:)
great _ skvělý ,
great _ významný , (adj:)
great _ velký ,
great _ veliký ,
great _ prima ,
great auk _ alka velká , ([zoo.])
Great Britain _ Velká Británie , ([zem.] n:)
great circle _ hlavní kružnice ,
great grandfather _ pradědeček , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line