Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

graininess _ zrnitost , (n:)
graining _ granulace , (n:)
grains _ zrna , (n:)
grainy _ zrnitý , (adj:)
gram _ gram , (n:)
Gram-negative bacterium _ gramnegativní bakterie , ([eko.])
Gram-positive bacterium _ grampozitivní bakterie , ([eko.])
graminicide _ graminicid , ([eko.])
grammar _ mluvnice , (n:)
grammar _ gramatika , (n:)
grammar school _ gymnázium ,
grammarian _ gramatik , (n:)
grammars _ gramatiky , (n: pl.)
grammatical _ gramatický , (adj:)
grammatically _ gramaticky , (adv:)
gramme _ gram , (n:)
gramophone _ gramofon ,
gramophone record _ deska ,
gramps _ děda ,
grampus _ kosatka dravá ,
grams _ gramy , (n: pl.)
Granada _ Granada , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Nikaragua, město - Španělsko)
granaries _ obilnice , (pl.)
granary _ sýpka , (n:)
granary _ obilnice ,
grand _ skvělý , (adj:)
grand _ ušlechtilý , (adj:)
grand _ veliký , (adj:)
grand _ velebný , (adj:)
grand _ velký , (adj:)
grand _ závažný , (adj:)
grand _ znamenitý , (adj:)
grand _ velkolepý , (adj:)
grand _ ohromný , (adj:)
grand _ bezvadný , (adj:)
grand _ zásadní ,
grand _ vznešený , (adj:)
grand _ nejvyšší ,
grand _ nádherný , (adj:)
grand _ impozantní ,
grand _ důležitý , (adj:)
grand jury _ velká porota , (n:)
grand mal _ epilepsie , (n:)
grand master _ velmistr , (n:)
grand piano _ křídlo , , (hudební nástroj)
Grand Rapids _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
grand slam _ velkolepý úspěch ,
grandad _ dědeček , (n:)
grandad _ děda ,
grandam _ stařenka , (n:)
grandaunt _ prateta , (n:)
grandchild _ vnouče ,
grandchildren _ vnoučata ,
granddad _ děda , (n:)
granddad _ děd , (n:)
granddad _ dědeček , (n:)
granddaughter _ vnučka ,
grande _ velká , (adj:)
grandee _ španělský princ ,
grander _ parádnější , (adj:)
grander _ ambicióznější , (adj:)
grandest _ nejluxusnější , (adj:)
grandeur _ vznešenost , (n:)
grandfather _ dědeček ,
grandfather clock _ skříňové pendlovky ,
grandfathering _ zvykové právo , ([eko.])
grandiloquence _ bombastičnost , (n:)
grandiloquent _ velkohubý ,
grandiose _ velkolepý , (adj:)
grandiose _ mohutný , (adj:)
grandiose _ grandiózní , (adj:)
grandiosity _ velkolepost , (n:)
grandiosity _ mohutnost , (n:)
grandly _ vznosně , (adv:)
grandly _ nadneseně , (adv:)
grandma _ babička , (n:)
grandmaster _ velmistr , (n:)
grandmother _ babička ,
grandmotherly _ babičkovský , (adj:)
grandmothers _ babičky , (n: pl.)
grandnephew _ prasynovec , (n:)
grandness _ velkolepost , (n:)
grandness _ ušlechtilost , (n:)
grandniece _ praneteř , (n:)
grandpa _ děda ,
grandpa _ dědeček , (n:)
grandparent _ prarodič ,
grandparents _ prarodiče ,
grandson _ vnuk ,
grandstand _ hlavní tribuna , (n:)
granduncle _ prastrýc ,
grange _ statek , (n:)
granite _ granit , (n:)
granite _ žula , (n:)
granite _ žulový , (adj:)
granitic _ žulový ,
granivore _ granivor , ([eko.])
grannie _ babička , (n:)
grannie _ bába , (n:)
granny _ babi ,
granny _ babička , (n:)
grant _ grant , (n:)
grant _ dotace , ([eko.])
grant _ dopřát , (v:)
grant _ stipendium ,
grant-aid _ subvencovat , (v:)
grant-aid _ dotovat , (v:)
grant-maintained _ dotovaný vládou ,
granted _ povolený , (adj:)
granted _ propůjčený ,
granted _ dopřán ,
grantee _ příjemce grantu ,
granter _ postupitel , (n:)
granting _ umožňující , (adj:)
grantor _ postupitel , (n:)
grantor _ dárce , (n:)
grantor _ cedent , (n:)
grants _ umožňuje , (v:)
grants _ uděluje , (v:)
grants _ příspěvky , (n: pl.)
grants _ poskytuje , (v:)
grants _ podpory , (n: pl.)
grants _ granty , (n: pl.)
grants _ dotace , (pl.)
granular _ zrnitý , (adj:)
granular _ granulovaný , (adj:)
granular pesticide _ granulovaný pesticid , ([eko.])
granularity _ zrnitost , (n:)
granulate _ granulovat , (v:)
granulate _ vytvářet granule ,
granulated _ granulovaný , (adj:)
granulating _ granulování , (n:)
granulating _ granulovací , (adj:)
granulation _ granulace , (n:)
granule _ zrno , (n:)
granule _ granule , (n:)
granulocyte _ granulocyt , (n:)
granulocyte _ druh bílé krvinky ,
granulosis _ granulóza , ([eko.])
Granville _ Granville , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
grape _ hrozen , (n:)
grape hyacinth _ modřenec , (n:)
grape press _ lis na víno , (n:)
grape press plant _ lisovna na víno , (n:)
grapefruit _ grepový ,
grapefruit _ grep , (n:)
grapefruit _ grapefruit , (n:)
grapefruit _ grapefruitový ,
grapes _ víno ,
grapes _ hrozny ,
grapeshot _ kartáčová střela , (n:)
grapevine _ réva , (n:)
grapevine _ víno ,
grapevine _ šeptanda , (n:)
graph _ graf , (n:)
graph paper _ čtverečkovaný papír ,
graph paper _ milimetrový papír ,
graph paper _ grafický papír ,
grapheme _ grafém , (n:)
graphic _ názorný , (adj:)
graphic _ grafický , (adj:)
graphic artist _ grafik , (n:)
graphic arts _ grafická umění , (n:)
graphic designer _ grafik , (n:)
graphical _ grafický , (adj:)
graphically _ názorně , (adv:)
graphically _ graficky , (adv:)
graphically _ barvitě , (adv:)
graphics _ grafika ,
graphite _ grafit , (n:)
graphite _ tuha , (n:)
graphologist _ grafolog , (n:)
graphology _ grafologie , (n:)
graphs _ grafy , (n: pl.)
grapnel _ kotva , (n:)
grapple _ dát se do boje , (v:)
grapple _ poprat se , (v:)
grapple _ rvačka , (n:)
grapple _ hmat , (n:) , (zápasnický)
grapple _ chvat , (n:) , (zápasnický)
grappling _ ukotvení , (n:)
grappling _ kotvice , (n:)
grappling iron _ kotvice ,
grapy _ hroznovitý , (adj:)
grapy _ hroznový , (adj:)
grasp _ úchop , (n:)
grasp _ uchopit , (v:)
grasp _ sahat , (v:)
grasp _ pochopení , (n:)
grasp _ sevřít ,
grasp _ pochopit ,
grasp _ uchopení ,
grasp _ chápat ,
graspable _ srozumitelný , (adj:)
graspable _ pochopitelný , (adj:)
grasped _ uchopil , (v:)
grasper _ chamtivec , (n:)
grasping _ uchopení , (n:)
grasps _ chápe ,
grass _ travina , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line