Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

governable _ ovladatelný , (adj:)
governance _ vládnutí , (n:)
governed _ vládl , (v:)
governed _ ovládal , (v:)
governess _ guvernantka , (n:)
governess _ vychovatelka , (n:)
governing _ vládnoucí , (adj:)
governing _ regulace , (n:)
governing _ ovládání , (n:)
government _ vládní , (n:)
government _ vládní systém ,
government _ vláda ,
government bond _ státní dluhopis ,
government debt _ vládní dluh ,
government expenditure _ vládní výdaje ,
government intervention _ vládní zásah ,
government intervention failure _ selhání intervencí vlády , ([eko.])
government loan _ vládní půjčka , ([eko.])
government organization _ vládní organizace , ([eko.])
government paper _ státní cenný papír ,
government purchases _ vládní nákupy , ([eko.])
government revenue _ vládní příjmy ,
government security _ státní půjčka ,
government spending _ vládní výdaje ,
government transfer payments _ vládní transferové platby , ([eko.])
government-controlled _ vládou kontrolovaný , ([eko.])
government-regulated price _ regulované ceny /vládou/ , ([eko.])
governmental _ vládní , (adj:)
governmental _ státní , (adj.)
governments _ vlády , (n: pl.)
governor _ správce ,
governor _ místodržitel ,
governor _ guvernér , (n:)
governor _ regulátor , (n: [tech.])
governors _ guvernéři ,
governorship _ vládcovství , (n:)
governorship _ funkce guvernéra , (n:)
governs _ vládne ,
GOWI _ Get On With It , ([zkr.])
gowk _ kukačka , (n:)
gowk _ pitomeček , (n:)
gown _ talár , (n:)
gowns _ taláry , (n: pl.)
gowns _ roucha , (n:)
Goya _ Goya , (n: [jmén.]) , (příjmení)
GP _ praktický lékař ,
GPF _ General Protection Fault , ([zkr.])
GPP _ hrubá primární produktivita , ([eko.])
GPR _ Ground Penetrating Radar , ([zkr.] [voj.])
GPS _ Global Positioning System , ([zkr.] [voj.])
grab _ shrábnout , (v:)
grab _ popadnout , (v:)
grab _ chňapnout ,
grab _ chytnout ,
grab _ uchvátit ,
grab _ uchopit ,
grab at _ hrábnout , (v:)
grab bag _ držadlo ,
grabbed _ uchopený , (adj:)
grabber _ skrblík , (n:)
grabbing _ uchopení , (n:)
grabbing _ popadnutí , (n:)
grabby _ chtivý , (adj:)
grabs _ chňapá , (v:)
grace _ zdobit , (v:)
grace _ slitování , (n:)
grace _ milost , (n:)
grace _ elegance , (n:)
grace _ přízeň ,
grace _ odpuštění ,
grace _ milosrdenství , (n:)
grace _ ušlechtilost ,
grace _ půvab ,
grace _ ctnost ,
grace _ grácie ,
grace _ dusevni pohoda , , (spiritual grace)
grace of God _ boží milosrdenství , (n:)
grace period _ respiro ,
graceful _ uhlazený ,
graceful _ spanilý ,
graceful _ mající šarm ,
graceful _ rozkošný ,
graceful _ elegantní ,
graceful _ půvabný ,
gracefully _ rozkošně ,
gracefully _ elegantně ,
gracefully _ půvabně ,
gracefulness _ elegance ,
gracefulness _ půvab ,
graceless _ ošklivý ,
gracelessness _ zpustlost , (n:)
gracelessness _ ohyzdnost , (n:)
gracelessness _ nevychovanost , (n:)
gracelessness _ nemotornost , (n:)
gracelessness _ neelegance ,
graces _ půvaby , (n: pl.)
graces _ milosti , (n:)
Gracie _ Gracie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
gracility _ štíhlost , (n:)
gracility _ půvabnost , (n:)
gracility _ gracilita ,
gracious _ milostivý , (adj:)
gracious _ graciézní ,
gracious _ taktní , (adj:)
gracious _ milosrdný , (adj:) , (hl. nábožensky)
gracious _ půvabný , (adj:)
gracious _ vlídný , (adj:)
gracious _ laskavý , (adj:)
graciously _ taktně , (adv:)
graciously _ laskavě , (adv:)
graciousness _ vlídnost , (n:)
graciousness _ milosrdnost , (n:)
graciousness _ laskavost , (n:)
grad _ absolvent , (n:)
gradate _ vystupňovat , (v:)
gradate _ stupňovat , (v:)
gradate _ odstupňovat , (v:)
gradation _ odstupňování , (n:)
gradation _ gradace , (n:)
gradational _ postupný , (adj:)
gradational _ stupňovitý , (adj:)
grade _ hodnost ,
grade _ jakost ,
grade _ klasifikovat , (v:)
grade _ odstupňovat , (v:)
grade _ ročník , (n:)
grade _ spád ,
grade _ svah ,
grade _ třída ,
grade _ známka ,
grade _ stupeň ,
grade _ úroveň ,
grade crossing _ úrovňový přejezd ,
grade school _ základní škola , (n:)
graded _ stupňovaný , (adj:)
graded _ klasifikovaný , (adj:)
graded aeration _ odstupňovaná aerace (vody) , ([eko.])
grader _ srovnávač ,
grader _ třídič , (n:)
grades _ stupně ,
gradient _ stoupání , (n:)
gradient _ spád , (n:)
gradient _ sklon , (n:)
gradient _ gradient , (n:)
gradient process _ gradientní proces , ([eko.])
gradients _ sklony , (n: pl.)
gradients _ gradienty , (n: pl.)
grading _ třídění , (n:)
grading _ odstupňování , (n:)
gradual _ stupňovitý , (adj:)
gradual _ ponenáhlý , (adj:)
gradual _ pozvolný , (adj:)
gradual _ postupný , (adj:)
gradualism _ pozvolný postup ,
gradualist _ gradualista ,
gradually _ pozvolna ,
gradually _ postupně ,
gradually _ pozvolně ,
graduand _ student před promocí , (adj:)
graduate _ absolvovat , (v:)
graduate _ vystudovat , (v:)
graduate _ odstupňovat , (v:)
graduate _ graduovat , (v:)
graduate _ absolvent , (n:)
graduated _ stupňovaný , ([eko.])
graduated _ odstupňovaný , (adj:)
graduated cylinder _ odměrný válec , (n: [chem.])
graduated taxation _ stupňované /progresivní/ zdanění , ([eko.])
graduates _ absolventi , (n:)
graduating _ absolvující , (adj:)
graduation _ dokončení studia ,
graduation _ promoce , (n:)
graduation _ maturita , (n:)
graduation _ absolvování , (n:)
graduation _ dokončení studia na VŠ ,
Grady _ Grady , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Graff _ Graff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
graffiti _ graffiti , (n:)
graffito _ graffiti , (n:)
graft _ transplantovat ,
graft _ transplantovaná tkáň ,
graft _ roubovat ,
graft _ roub ,
grafter _ roub , (n:)
grafter _ roubovač ,
grafting _ roubování , (n:)
Grafton _ Grafton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
grafts _ transplantáty ,
graham _ grahamův chléb ,
grail _ grál , (n:)
grain _ zrnko , (n:)
grain _ zrnitost , (n:)
grain _ zrnit , (v:)
grain _ obilniny , (n:)
grain _ obilí , (pl. n: [potr.] 4 6)
grain _ zrní , (pl. n: [potr.] 6 6)
grain _ zrno , (n: [obec.] 8 6)
grain alcohol _ obilný líh ,
grain alcohol _ líh ,
grained _ granulovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line