Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gogo _ báječný , (adj:)
going _ průběh , (n:)
going _ pokračující , (adj:)
going _ jdoucí , (adj:)
going _ chodící , (adj:)
going _ dělající , (adj:)
going _ k dostání , (adj:)
going rate _ aktuální sazba , ([eko.])
going-over _ prohlídka , (n:)
going-over _ kontrola , (n:)
goings _ průběhy , (n: pl.)
goings _ postupy , (n: pl.)
goings-on _ shon , (n:)
goings-on _ podivné události ,
goitre _ vole ,
GOK _ God Only Knows , ([zkr.])
gold _ zlatý , (adj:)
gold _ zlato , (n:)
gold bullion _ zlato v prutech ,
gold bullion _ neražené zlato ,
gold digger _ zlatokop , (n:)
gold leaf _ lístkové zlato ,
gold medal _ zlatá medaile ,
gold mine _ zlatý důl ,
gold mine _ hotový poklad ,
gold plate _ zlatý povlak ,
gold plate _ zlaté předměty ,
gold plate _ zlaté nádobí ,
gold rush _ zlatá horečka , ([hist.])
gold rush _ honba za ziskem , , (přeneseně)
gold standard _ zlatá měna , (n:)
gold standard _ zlatý standard ,
gold-plated _ pozlacený , (adj:)
Golda _ Golda , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
goldbeater _ zlatotepec , (n:)
Goldberg _ Goldberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goldbrick _ zlatá cihla , (n:)
goldbrick _ flákač , (n:)
goldbricker _ ulejvák , (n:)
goldbricker _ flákač ,
golden _ zlatý , (adj:)
golden age _ zlatý věk , (n:)
Golden Gate _ úžina mezi Tichým oceánem a sanfranciským zálivem , (n: [zem.])
golden rule _ zlaté pravidlo ,
golden wedding _ zlatá svatba , (n:)
Goldfield _ Goldfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goldfinch _ stehlik , (n: [zool.])
goldfish _ zlatá rybka , (n:)
goldfish bowl _ kulovité akvárium ,
goldilocks _ pryskyřník zlatý ,
Goldman _ Goldman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goldmine _ zlatý důl ,
goldsmith _ zlatník , (n:)
goldsmith s _ zlatnictví , (n:)
Goldstein _ Goldstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Goldwater _ Goldwater , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Goldwyn _ Goldwyn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
golem _ stroj oživený kouzlem ,
golf _ golfový ,
golf _ golf , (n:)
golf club _ golfový klub ,
golf club _ golfová hůl ,
golf course _ golfové hřiště ,
golf links _ golfové hřiště ,
golfer _ golfista , (n:)
golfers _ golfisté ,
goliard _ goliard ,
goliard _ vagant ,
goliath _ obr , (n:)
golliwog _ strašák , (n:)
golliwog _ bubák , (n:)
golly _ páni! , (adv:)
golly _ jémine! , (adv:)
golosh _ galoše , (n:)
Gomez _ Gomez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gonad _ pohlavní žláza , (n:)
gonad _ gonáda , (n:)
gonadal _ gonádový , (adj:)
gonadotrophic _ gonadotropní ,
gonadotrophin _ gonadotropin ,
gondola _ gondola , (n:)
gondolier _ gondoliér , (n:)
gone _ pryč , (n:)
gone _ go/went/gone , (v: [neprav.])
goner _ mrtvola , (n:)
gong _ gong , (n:)
goniometer _ goniometr , (n:)
gonna _ udělám ,
gonna _ chystám se ,
gonna _ going to ,
gonococcus _ gonokok , (n:)
gonorrhoea _ kapavka , (n:)
Gonzales _ Gonzales , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Gonzalez _ Gonzalez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goo _ bláto , (n:)
goo _ mazlavá hmota , (n:)
goober _ podzemnice olejná ,
goober _ burský oříšek ,
good _ prospěch , (n:)
good _ dobrá , (adj:)
good _ dobro , (n:)
good _ blaho , (n:)
good _ výborně! ,
good _ správně ,
good _ důkladný , (adj:)
good _ hezký , (adj:)
good _ pohledný , (adj:)
good _ poslušný , (adj:)
good _ právoplatný , (adj:)
good _ příjemný , (adj:)
good _ spolehlivý , (adj:)
good _ řádný , (adj:)
good _ spořádaný , (adj:)
good _ užitečný , (adj:)
good _ značný , (adj:)
good _ vhodný , (adj:)
good _ užitek , (n:)
good _ slušný , (adj:)
good _ prospěšný , (adj:)
good _ pravý , (adj:)
good _ milý , (adj:)
good _ laskavý , (adj:)
good _ čestný , (adj:)
good _ laskav ,
good _ hodný ,
good _ dobře ,
good _ dobrý ,
good _ pořádný , (adj:)
good _ dobrý, výborný , (adj:)
good afternoon _ dobré odpoledne ,
Good Book _ bible , (n:)
good day _ dobrý den ,
good day _ nashledanou ,
good evening _ dobrý večer ,
good faith _ dobrá víra , (n:)
good faith _ dobrý úmysl ,
good looker _ fešák , (n:)
good lord! _ pane bože ,
good luck _ štěstí ,
Good morning _ Dobré ráno ,
good night _ dobrou noc ,
good time _ vhodná doba , (n:)
good time _ správný čas ,
good turn _ laskavost , (n:)
good turn _ dobrý skutek ,
good will _ dobrá vůle ,
good-by _ sbohem! ,
good-bye _ sbohem , (n:)
good-bye _ na shledanou ,
good-for-nothing _ zbytečný , (adj:)
good-for-nothing _ nepotřebný , (adj:)
good-for-nothing _ budižkničemu ,
good-hearted _ laskavý , (adj:)
good-hearted _ dobrosrdečný , (adj:)
good-hearted _ dobromyslný , (adj:)
good-humoured _ veselý , (adj:)
good-humoured _ dobromyslný , (adj:)
good-humouredly _ s dobrou náladou ,
good-looking _ hezký , (adj:)
good-looking _ pěkný , (adj:)
good-natured _ dobromyslný , (adj:)
good-natured _ srdečný , (adj:)
good-natured _ dobrácký , (adj:)
good-naturedly _ přátelsky , (adv:)
good-naturedly _ laskavě , (adv:)
good-naturedly _ dobromyslně , (adv:)
good-quality _ kvalitní ,
good-sized _ značný , (adj:)
good-sized _ dosti velký ,
good-tempered _ vyrovnaný , (adj:)
good-tempered _ veselé nálady ,
goodby _ sbohem , (n:)
goodby _ na shledanou ,
goodbye _ nashledanou ,
goodbye _ sbohem ,
goodbye _ na shledanou ,
goodbye _ ahoj ,
goodbyes _ loučení , (pl.) , (n:)
goodbyes _ sbohem , (pl.)
Goode _ Goode , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goodie _ pochoutka , (n:)
goodie _ lahůdka , (n:)
goodie _ dobrota , (n:)
goodie _ cukrovinka , (n:)
goodie _ bonbon , (n:)
goodies _ pochoutky , (n:)
goodies _ pamlsky , (n: pl.)
goodies _ lahůdky , (n: pl.)
goodies _ dobroty , (n: pl.)
goodish _ ucházející , (adj:)
goodish _ poměrně dobrý ,
goodlooker _ fešák , (n:)
goodly _ značný , (adj:)
goodly _ značně , (adv:)
Goodman _ Goodman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goodness _ laskavost , (n:)
goodness _ dobrota , (n:)
goodnight _ dobrou noc ,
Goodrich _ Goodrich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
goods _ statky ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line