Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gluing _ nalepování , (n:)
gluing _ lepení , (n:)
glum _ zamračený , (adj:)
glume _ plucha , (n:)
glumly _ zamračeně , (adv:)
glumly _ nevrle , (adv:)
glumness _ zachmuřenost , (n:)
glumness _ nevrlost , (n:)
gluon _ gluon , (n:)
glut _ zahltit , (v:)
glut _ nadbytek , (n:)
glutamate _ glutamat ,
gluteal _ hýžďový , (adj:)
gluten _ lepek , (n:)
gluten _ gluten , (n:)
glutenous _ lepkový , (adj:)
gluteus _ hýždě ,
glutinous _ lepkavý , (adj:)
glutinous _ klihovitý , (adj:)
glutinous _ klihovatý , (adj:)
glutinousness _ klihovitost , (n:)
glutton _ žrout , (n:)
glutton _ hltoun , (n:)
glutton _ nenasyta , (n:)
gluttonize _ hltat , (v:)
gluttonize _ žrát ,
gluttonous _ hltavý , (adj:)
gluttonous _ nenasytný , (adj:)
gluttonous _ žravý , (adj:)
gluttony _ obžerství , (n:)
gluttony _ žravost , (n:)
gluttony _ nenasytnost , (n:)
glycaemia _ glykémie , (n:)
glyceraldehyde _ glyceraldehyd , (n:)
glyceride _ glycerid ,
glycerin _ glycerin , (n:)
glycerine _ glycerín ,
glycerol _ glycerol , (n:)
glycerol _ glycerin , (n:)
glyceryl _ glyceryl ,
glycine _ glycin , (n:)
glycogen _ glykogen , (n:)
glycogenesis _ glykogeneze , (n:)
glycogenic _ glykogenický , (adj:)
glycol _ glykol , (n:)
glycolysis _ glykolýza , (n:)
glycoside _ glykosid , (n:)
glycosuria _ glykosurie , (n:)
Glynn _ Glynn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
glyph _ ozdobná vertikální čára , (n:)
glyph _ glyf , (n:)
glyph _ piktogram , (n:)
glyptography _ kamenorytectví ,
GMP _ zbožové výrobní praktiky , ([eko.])
GMT _ Greenwich Mean Time , ([zkr.])
GMTA _ Great Minds Think Alike , ([zkr.])
gnarl _ zkroutit , (v:)
gnarl _ deformovat , (v:)
gnarled _ samorostlý , (adj:)
gnarled _ sukovitý , (adj:)
gnarly _ drsný , (adj:)
gnash _ skřípat , (v:)
gnashing _ skřípající , (adj:)
gnat _ komár , (n:)
gnathic _ čelistní ,
gnats _ komáři , (n:)
gnaw _ hryzat , (v:)
gnaw at _ ohlodávat , (v:)
gnawed _ hryzal , (v:)
gneiss _ rula , (n:)
gnome _ skřítek , (n:)
gnome _ trpaslík , (n:)
Gnome _ desktopové prostředí s volně dostupným zdrojovým kódem , (n:)
gnomes _ trpaslíci , (n: pl.)
gnomes _ skřítci , (n: pl.)
gnomic _ gnómický , (adj:)
gnomish _ skřítkovský , (adj:)
gnomon _ sloupek u slunečních hodin , (n:)
gnomon _ gnomón , (n:)
gnomonic _ gnómický , (adj:)
gnostic _ gnostik , (n:)
gnostic _ bystrý , (adj:)
gnosticism _ gnosticismus , (n:)
gnotobite _ gnotobiont , (n: [bio.] 5 5) , (známý život, known life)
GNP _ HNP ,
GNP _ Hrubý národní produkt ,
GNP deflator _ deflátor HNP ,
GNP deflator _ deflátor hrubého národního produktu ,
GNP per capita _ HNP na hlavu ,
gnu _ pakůň , (n:)
go _ událost , (n:)
go _ průběh , (n:)
go _ pokus , (n:)
go _ odjet , (v:)
go _ chod , (n:)
go _ odejít ,
go _ go/went/gone , (v: [neprav.])
go _ jezdívat , ((freq))
go _ jít ,
go _ jezdit ,
go _ jet ,
go _ chodit ,
go _ chodívat ,
go about _ začínat , ([id.])
go across _ přejít ,
go across _ přecházet ,
go after _ pronásledovat , (v:)
go after _ usilovat o ,
go after _ jít po ,
go against _ dopadnout , (v:)
go against _ příčit se ,
go ahead _ pokračovat ,
go ahead! _ do toho! , ([hovor.])
go along _ provázet , (v:)
go along _ jet spolu ,
go along with _ souhlasit s ,
go and see _ jít navštívit ,
go around _ zaskočit , (v:)
go around _ cestovat , (v:)
go around _ zajít ,
go away _ odjíždět ,
go away _ odjet ,
go away _ odcházet ,
go away _ odejít ,
go back _ zčernat , (v:)
go back _ vrátit se ,
go back _ vracet se ,
go back on _ vycouvat , (v:)
go back on _ nechat na holičkách ,
go bad _ zkazit , (v:)
go bad _ zkazit se , (v:)
go bad _ pokazit se , (v:)
go bad _ kazit se , (v:)
go bankrupt _ bankrotovat , (v:)
go bankrupt _ ztroskotávat ,
go bankrupt _ ztroskotat ,
go beneath _ podjet ,
go berserk _ rozzuřit se , (v:)
go between _ prokurátor , (n:)
go between _ prostředník , (n:)
go between _ poslíček , (n:)
go between _ zprostředkovatel , (n:)
go blind _ oslepnout , (v:)
go bonkers _ zbláznit se , (v:)
go by _ uplynout , (v:)
go by _ projíždět , (v:)
go by _ plynout , (v:)
go by _ řídit se ,
go by the name of _ být znám pod jménem ,
go crazy _ zešílet , (v:)
go crazy _ zbláznit se , (v:)
go down _ spustit se ,
go down _ sjíždět ,
go down _ sjet ,
go down _ scházet ,
go down _ sejít ,
go down _ klesnout ,
go down _ klesat ,
go down (on) _ vykouřit (někomu) , (v: [vulg.])
go down (on) _ vylízat (někomu) , (v: [vulg.]) , (o sexuální praktice)
go downhill _ jít z kopce ,
go downhill _ jet z kopce ,
go dry _ usychat , (v:)
go far _ přivést to daleko ,
go far _ dotáhnout to někam ,
go for _ napadnout , (v:)
go for _ stát za , (n:)
go for _ usilovat o ,
go for broke _ jít pro změnu ,
go forward _ postoupit , (v:)
go forward _ pokročit , (v:)
go forward _ pohnout se ,
go forward _ jít kupředu ,
go forward _ dělat pokroky ,
go gagga _ zbláznit , (v:)
go gagga _ zblbnout , (v:)
go grey _ zešednout , (v:)
go haywire _ zbláznit se , (v:)
go home _ vrátit se ,
go home _ jít domů ,
go in _ vjíždět ,
go in _ vjet ,
go in _ vcházet ,
go in _ vejít ,
go into _ vstoupit do ,
go mad _ zbláznit se ,
go nuts _ zbláznit se , (v:)
go off _ vybuchnout , ([id.]) , (bomba)
go off _ zajít ,
go off _ zacházet ,
go off into _ zajíždět ,
go off into _ zajet ,
go on _ trvat , (v:)
go on _ pokračovat , (v:)
go on _ dařit se , (v:)
go on _ jít dál ,
go one better _ přetrumfnout , (v:)
go one better _ překonat , (v:)
go out _ zhasínat , (v:)
go out _ chodit s někým , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line