Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

glib _ výmluvný , (adj:)
glibly _ nenuceně , (adv:)
glibness _ úlisnost , (n:)
glibness _ nenucenost , (n:)
Glidden _ Glidden , (n: [jmén.]) , (příjmení)
glide _ plachtit , (v:)
glide _ klouznout ,
glide _ klouzat ,
glided _ klouzal , (v:)
glider _ kluzák , (n:)
glider _ větroň ,
gliders _ větroně ,
gliding _ klouzání , (n:)
gliding _ létání kluzákem ,
glimmer _ třpyt , (n:)
glimmer _ problikávat , (v:)
glimmer _ blikání , (n:)
glimmer _ jiskření , (n:)
glimmering _ záblesk , (n:)
glimpse _ letmo zahlédnout ,
glimpse _ letmý pohled ,
glimpse _ spatřit ,
glimpse _ mihnout se ,
glimpse _ zahlédnutí ,
glimpse _ náznak , (n:)
glimpse _ nahlédnutí , (n:)
glimpse _ zahlédnout ,
glimpse _ tušení , (n:)
glimpses _ letmé pohledy ,
glint _ třpyt , (n:)
glint _ třpytit se , (v:)
glissade _ sjezd , (n:)
glissando _ glissando , (n:)
glisten _ lesknout se ,
glistening _ lesknoucí se ,
glitch _ závada , (n:)
glitch _ porucha , (n:)
glitter _ pozlátko , (n:)
glitter _ třpytit , (v:)
glittering _ zářivý , (adj:)
glittering _ třpytivý , (adj:)
glittery _ třpytivý , (adj:)
glitz _ pozlátko , (n:)
glitzy _ pozlátkový , (adj:)
glitzy _ obřadný , (adj:)
gloaming _ soumrak , (n:)
gloat _ škodolibá radost , (n:)
glob _ kapička , (n:)
global _ světový ,
global _ globální , (adj:)
global _ celosvětový , (adj:)
Global 2000 Report to the President _ Global 2000 Report to the President , ([eko.])
global ecology _ globální ekologie , ([eko.])
global environment _ globální prostředí , ([eko.])
global environmental facility _ globální environmentální vybavenost , ([eko.])
Global Environmental Facility, GEF _ globální environmentální možnosti , ([eko.])
Global Environmental Monitoring System _ globální systém monitoringu životního prostředí , ([eko.])
Global Environmental Monitoring System _ Global Environmental Monitoring System GEMS , ([eko.])
Global Environmental Monitoring System _ GEMS Global Environmental Monitoring System , ([eko.])
Global Resource Information Database _ GRID Global Resource Information Database , ([eko.])
Global Resource Information Database _ Global Resource Information Database GRID , ([eko.])
global warming _ globální oteplování ,
global warming potential (gwp) _ potenciál látky způsobovat globání oteplení , ([eko.])
globalisation _ globalizace , (n:)
globalization _ globalizace , (n:)
globalize _ zmezinárodnit , (v:)
globalize _ globalizovat , (v:)
globally _ globálně , (adv:)
globe _ zeměkoule , (n:)
globe _ koule , (n:)
globe _ planeta , (n:)
globe _ země ,
globe _ glóbus , (n:)
globe _ svět ,
globe artichoke _ artyčok , (n:)
globe-trotter _ světoběžník , (n:)
globe-trotting _ světoběžnictví , (n:)
globeflower _ upolín , (n:)
globetrotter _ světoběžník , (n:)
globetrotting _ světoběžnictví , (n:)
globin _ globin ,
globular _ kulovitý , (adj:)
globularity _ kulovitost , (n:)
globule _ kulička , (n:)
globule _ kapička , (n:)
globulin _ globulin , (n:)
glockenspiel _ zvonkohra , (n:)
glom _ krást , (v:)
glom _ zírat , (v:)
glomerular _ glomerulární ,
gloom _ šero , (n:)
gloom _ zasmušilý , (adj:)
gloom _ trudomyslný , (adj:)
gloom _ tma , (n:)
gloom _ soumrak , (n:)
gloom _ temno , (n:)
gloom _ smutek , (n:)
gloom _ sklíčenost , (n:)
gloom _ melancholie , (n:)
gloom _ deprese , (n:)
gloom _ skleslost , (n:)
gloom _ přítmí ,
gloomier _ temnější , (adj:)
gloomier _ chmurnější , (adj:)
gloomiest _ nejtemnější , (adj:)
gloomily _ sklíčeně , (adv:)
gloomily _ sklesle , (adv:)
gloominess _ ponurost , (n:)
gloomy _ skličující , (adj:)
gloomy _ zasmušilý , (adj:)
gloomy _ temný , (adj:)
gloomy _ ponurý , (adj:)
gloomy _ chmurný , (adj:)
glop _ šlichta , (n:)
Gloria _ Gloria , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
gloried _ glorifikovaný ,
gloried _ velebený ,
glorification _ oslavování , (n:)
glorification _ glorifikování , (n:)
glorification _ glorifikace , (n:)
glorified _ proslavený , (adj:)
glorified _ oslavovaný , (adj:)
glorify _ velebit , (v:)
glorify _ oslavovat , (v:)
glorify _ glorifikovat , (v:)
glorious _ nádherný , (adj:)
glorious _ slavný ,
glorious _ skvělý , (adj:)
gloriously _ skvostně , (adv:)
gloriously _ skvěle , (adv:)
glory _ nádhera ,
glory _ sláva ,
glory-box _ truhla s výbavou nevěsty , (n: [aus.])
gloss _ překrucovat ,
gloss _ glosovat , (v:)
gloss _ lesk ,
gloss over _ zamluvit , (v:)
gloss over _ úmyslně přehlížet ,
gloss over _ zakrýt , (v:)
gloss over _ přejít , (v:)
glossary _ slovníček , (n:)
glossary _ glosář , (n:)
glossier _ lesklejší , (adj:)
glossiest _ nejlesklejší , (adj:)
glossily _ leskle , (adv:)
glossiness _ lesk , (n:)
glossolalia _ nesmyslné blábolení , (n:)
glossolalia _ nesrozumitelný jazyk ,
glossolalia _ nesmyslný jazyk ,
glossopharyngeal _ jazykohltanový , (adj:)
glossy _ lesklý , (adj:)
glottal _ hlasivkový , (adj:)
glottal _ týkající se hlasivek ,
glottis _ hlasivková štěrbina , (n: [med.])
Gloucester _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Gloucester _ okres v USA , (n: [jmén.])
glove _ rukavice , (n:)
glove box _ laboratorní zařízení , (n:) , (uzavřený prostor vybavený gumovými rukavicemi pro manipulaci s obsahem bez nebezpečí kontaminace)
glove box _ odkládací skříňka , (n:)
glove compartment _ odkládací skříňka , (n:)
glove compartment _ odkládací schránka , (n:)
gloved _ v rukavicích ,
glover _ rukavičkář , (n:)
glover _ výrobce rukavic ,
gloves _ rukavice , (n:)
glow _ záře , (n:)
glow _ hořet ,
glow _ zářit ,
glow _ žhnutí , (n:)
glow _ žhnout , (v:)
glow _ žár , (n:)
glow _ svítit , (v:)
glow _ sálat , (v:)
glow _ plamen , (n:)
glow _ vyzařovat ,
glow _ planout ,
glow-worm _ larva světlušky ,
glowed _ zářil ,
glower _ mračit se , (v:)
glower _ prazit pohledem , (verb)
glowing _ žhnoucí , (adj:)
glowing _ svítivý , (adj:)
glowingly _ vřele , (adv:)
glows _ září , (v:)
glows _ plane ,
glowworm _ larva světlušky ,
gloxinia _ gloxínie , (n:)
gloze _ lichotit , (v:)
gloze _ glosovat , (v:)
glozing _ lichocení , (n:)
glucagon _ glukagon , (n:)
glucose _ glukóza , (n:)
glucoside _ glykosid , (n:)
glue _ lep , (n:)
glue _ klíh ,
glue _ lepidlo ,
glued _ lepený ,
glued _ přilepený ,
gluey _ lepkavý , (adj:)
gluey _ klihovitý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line