Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

feedback gain _ zpětnovazební zesílení , ([tech.])
feedback loops _ smyčka zpětné vazby , ([eko.])
feedback loops, positive and negative _ smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní , ([eko.])
feeder _ krmítko , (n:)
feeder _ přítok , (n:)
feeder _ krmič , (n:)
feeder _ přípoj ,
feeders _ přípoje ,
feeders _ přítoky , (n: pl.)
feeders _ krmiči ,
feeding _ podávací , (adj:)
feeding _ stravování , (n:)
feeding _ podávání , (n:)
feeding _ plnící , (adj:)
feeding _ napájecí , (adj:)
feeding _ napájení , (n:)
feeding _ krmení , (n:)
feeding canal _ přívodní náhon , ([eko.])
feeding level _ trofická úroveň , ([eko.])
feedlot _ výkrmná ohrada , (n:)
feeds _ krmí , (v:)
feedstock _ surovina , (n:)
feedstock energy _ neupotřebená energie , ([eko.]) , (Vnitřní energie surovin, která není ve výrobní systému využita jako zdroj energie.)
feedstock energy _ energie materiálu , ([eko.])
feedstuffs _ krmiva ,
feel _ vycítit , (v:)
feel _ vnímat , (v:)
feel _ připadat si ,
feel _ mít pocit ,
feel _ hmat , (n:)
feel _ zkusit , (v:)
feel _ hmatat , (v:)
feel _ feel/felt/felt , (v: [neprav.])
feel _ pocit ,
feel _ pociťovat ,
feel _ tušit ,
feel _ vytušit ,
feel _ cítit ,
feel _ cítit se ,
feel _ pocítit ,
feel ashamed _ stydět se ,
feel cheap _ připadat si jako mizera ,
feel cheap _ cítit se mizerně ,
feel for _ tápat , (v:)
feel for _ hmatat , (v:)
feel for _ mít soucit s ,
feel free _ cítit se svobodný ,
feel joy _ zaradovat se ,
feel like _ cítit se jako ,
feel out _ vypozorovat , (v:)
feel out _ vysondovat , (v:)
feel out _ vycítit , (v:)
feel pleasure _ zaradovat se ,
feel shy _ stydět se ,
feel sorry (for) _ litovat (koho) , (v:)
feel up _ ohmatávat , (v:)
feeler _ tykadlo ,
feeling _ vzrušení , (n:)
feeling _ cítící , (adj:)
feeling _ pohnutí , (n:)
feeling _ citlivý , (adj:)
feeling _ porozumění ,
feeling _ cítění , (n:)
feeling _ pocit , (n:)
feeling _ cit , (n:)
feelingly _ cituplně , (adv:)
feelings _ pocity , (n: pl.)
feelings _ city ,
feels _ cítí , (v:)
Feeney _ Feeney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
feet _ chodidla , (n:)
feign _ předstírat , (v:)
feign _ fingovat , (v:)
feigned _ hraný ,
feint _ předstírat , (v:)
feint _ klamat , (v:)
feint _ finta , (n:)
feistiness _ divokost , (n:)
feisty _ rozpustilý ,
feisty _ vztahovačný ,
feisty _ čiperný ,
feisty _ svárlivý ,
Felder _ Felder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Feldman _ Feldman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
feldspar _ živec , (n:)
Felice _ Felice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Felicia _ Felicie , (n:)
Felicia _ Felicia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
felicitate _ gratulovat , (v:)
felicitate _ blahopřát , (v:)
felicitation _ blahopřání , (n:)
felicitous _ vhodný , (adj:)
felicitous _ příhodný , (adj:)
felicitousness _ vhodnost , (n:)
felicitousness _ příhodnost , (n:)
felicity _ půvab , (n:)
felicity _ blaženost , (n:)
felid _ kočkovitá šelma ,
feline _ kočkovitý , (adj:)
feline _ kočka , (n:)
feline _ kočičí ,
Felix _ Felix , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
fell _ skolit , (v:) , (i přeneseně (např. nepřítele))
fell _ sklátit , (v:)
fell _ porazit , (v:)
fell _ pokácet , (v:)
fell _ padal , (v:)
fell _ kůže , (n:)
fell _ kácení , (n:)
fell _ kácet , (v:) , (o stromech)
fell _ srst , (n:)
fell _ srazit , (v:)
fell _ skácet , (v:)
fell _ spadl , (v:)
fell _ porážel , (v:)
fell _ cítit , (v:)
fell _ fall/fell/fallen , (v: [neprav.])
fella _ chlápek , (n:)
fella _ maník , (n:)
fellah _ chasník , (n:)
fellah _ chlápek , (n:)
fellas _ chlápci ,
fellate _ orální stimulace ,
fellatio _ fellatio ,
fellatio _ felace , (n:)
fellatio _ orální sex ,
feller _ dřevorubec , (n:)
feller _ drvoštěp , (n:)
feller _ chlápek , (n:)
felling _ seč ,
felling _ kácení , ([eko.])
felloe _ loukoť ,
fellow _ druh , (n:)
fellow _ chlapík , (n:)
fellow _ kamarád ,
fellow _ partner ,
fellow _ spolupracovník , (n:)
fellow _ chasník , (n:)
fellow _ chlápek , (n:)
fellow _ společník , (n:)
fellow _ protějšek , (n:)
fellow _ maník , (n:)
fellow _ přítel , (n:)
fellow pupil _ spolužák , (n: [male])
fellow pupil _ spolužačka , (n: [female])
fellow student _ spolužák , (n: [male])
fellow student _ spolužačka , (n: [female])
fellow traveler _ sympatizant ,
fellow traveler _ spolucestující ,
fellow traveller _ spolupoutník , (n:)
fellow traveller _ spolucestující , (adj:)
fellow-citizen _ spoluobčan , (n:)
fellow-traveller _ spolucestující , (adj:)
fellow-traveller _ spolupoutník , (n:)
fellowman _ bližní , (adj:)
fellows _ společníci , (n: pl.)
fellows _ asistenti , (n:)
fellowship _ družnost , (n:)
fellowship _ společenství ,
fellowship _ spolek ,
fellowship _ svaz ,
fellowship _ asociace , (n:)
fellowship _ bratrstvo , (n:)
fellowship _ kamarádství , (n:)
fellowship _ společenstvo , (n:)
fellowships _ společenství , (pl.)
fellowships _ bratrstva , (n:)
fellowships _ spolky , (n: pl.)
fells _ sráží , (v:)
fells _ poráží , (v:)
fells _ kácí , (adj:)
felly _ ráfek , (n:)
felly _ obruč ,
felly _ loukoť ,
felon _ zločinec , (n:)
felonious _ zlotřilý , (adj:)
felonious _ zákeřný , (adj:)
felony _ těžký zločin ,
felspar _ živec , (n:)
felt _ pocítil , (v:)
felt _ plstěný , (adj:)
felt _ zplstnatět ,
felt _ plsť ,
felt _ feel/felt/felt , (v: [neprav.])
felt _ měl pocit , (v:)
felt _ cítil , (v:)
felt _ pociťovaný , (adj: (ptc. pf.))
felt-tip pen _ fix , (n:)
female _ ženština , (n:)
female _ ženská , (adj:)
female _ samice , (n:)
female _ samička , (n:)
female _ samičí ,
female _ žena ,
female _ ženský , (n: pl.)
femaleness _ ženskost , (n:)
females _ ženy , (n: pl.)
females _ samice , (pl.)
feme _ žena , (n:)
feminine _ ženský , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line