Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

FBI _ americký federální vyšetřovací úřad , ([zkr.])
FBL _ Fly by Light , ([zkr.] [voj.])
FBW _ Fly by Wire , ([zkr.] [voj.])
FCFS _ First Come, First Served , ([zkr.])
FCOL _ For Crying Out Loud , ([zkr.])
FCS _ Flight Control System , ([zkr.] [voj.])
FCT _ Foreign Comparative Test , ([zkr.] [voj.])
FDA _ správa pro potraviny a léky , ([eko.])
FDDI _ Fiber Distributed Data Interface , ([zkr.] [voj.])
FDROTFL _ Falling Down Rolling On The Floor Laughing , ([zkr.])
Fe _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
FEA _ Finite Element Analysis , ([zkr.] [voj.])
fealty _ poslušnost , (n:)
fealty _ loajálnost , (n:)
fealty _ věrnost , (n:)
fealty _ oddanost , (n:)
fear _ hrůza , (n:)
fear _ mít strach ,
fear _ bázeň ,
fear _ bát ,
fear _ obava ,
fear _ strach , (n:)
fear _ bát se ,
fear _ obávat se , (v:)
feared _ obávaný , (adj:)
fearful _ bázlivý , (adj:)
fearful _ strašlivý , (adj:)
fearful _ ustrašený , (adj:)
fearful _ bojácný , (adj:)
fearfully _ strašně ,
fearfulness _ bázlivost , (n:)
fearing _ obávající se ,
fearless _ nebojácný , (adj:)
fearless _ odvážný , (adj:)
fears _ obavy , (n: pl.)
fears _ bojí se , (v:)
fearsome _ hrůzostrašný , (adj:)
feasibility _ uskutečnitelnost ,
feasibility _ proveditelnost , (n:)
feasibility study _ úvodní projekt ,
feasible _ uskutečnitelný , (adj:)
feasible _ vhodný , (adj:)
feasible _ proveditelný , (adj:)
feast _ hodování ,
feast _ oslava ,
feast _ posvícení ,
feast _ požitek ,
feast _ banket ,
feast _ svátek ,
feast _ slavnost ,
feast _ hody ,
feast _ hodovat , (v:)
feast _ hostina , (n:)
feat _ zvláštní výkon ,
feat _ skutek , (n:)
feat _ čin , (n:)
feather _ peří ,
feather _ péro ,
feather _ pero ,
feather one s nest _ namastit si kapsu ,
feather-bed _ peřina , (n:)
featherbed _ peřina , (n:)
featherbrained _ potrhlý , (adj:)
featherbrained _ bláznivý , (adj:)
feathered _ péřový , (adj:)
feathered _ opeřený , (adj:)
featheriness _ vějířovitost , (n:)
featheriness _ nadýchanost , (n:)
feathering _ opeření , (n:)
featherless _ holý , (adj:)
featherless _ neopeřený , (adj:)
feathers _ pírka , (n:)
feathers _ pera , (n:)
feathers _ opeření , (n:)
feathers _ peří ,
feathers _ chmýří ,
featherweight _ váhová kategorie v boxu ,
feathery _ nadýchaný , (adj:)
feathery _ měkoučký , (adj:)
feats _ skutky , (n: pl.)
feats _ činy , (n: pl.)
feature _ význačný rys ,
feature _ vlastnost ,
feature _ rys ,
feature _ funkce , (n:)
feature film _ celovečerní film ,
featured _ utvářený , (adj:)
featured _ představil , (v:)
featured _ představený , (adj:)
featureless _ nevýrazný , (adj:)
features _ vlastnosti , (n:)
features _ rysy , (n: pl.)
features _ charakteristiky , (n: pl.)
featuring _ mající novou vlastnost , (n:)
featuring _ představující , (adj:)
Feb _ February , ([zkr.]) , (únor)
Feb. _ Únor ,
febrile _ horečnatý , (adj:)
February _ únor ,
fecal _ fekální , (adj:)
feces _ stolice , (n:)
feces _ výměšky ,
feces _ výkaly ,
feces _ sedlina ,
feces _ kal ,
fecit _ vytvořit , (v: 5 7)
feckless _ nezodpovědný , (adj:)
fecklessness _ zbytečnost , (n:)
fecklessness _ neschopnost , (n:)
feculent _ kalný , (adj:)
fecund _ produktivní , (adj:)
fecund _ plodný , (adj:)
fecundate _ zúrodnit , (v:)
fecundate _ oplodnit , (v:)
fecundation _ oplodnění , (n:)
fecundity _ plodivost , (n:)
fed _ federální agent ,
fed _ nakrmil ,
fed _ živený , (adj:)
fed _ krmený , (adj:)
fed _ agent FBI ,
fed _ feed/fed/fed , (v: [neprav.])
fed up _ znechucený ,
fed up _ otrávený ,
fed up _ naštvaný ,
fed-up _ být zhnusen ,
federal _ spolkový, federální , ([eko.])
federal _ federativní ,
federal _ federální ,
federal _ spolkový ,
Federal Bureau of Investigation _ americký federální vyšetřovací úřad , ([zkr.])
Federal Reserve _ Americká Centrální Banka ,
federalism _ federalismus , (n:)
federalist _ spolkový , (adj:)
federalist _ federalistický , (adj:)
federalization _ federalizace , (n:)
federalize _ federalizovat , (v:)
federally _ spolkově , (adv:)
federally _ federálně , (adv:)
federate _ spolkový , (adj:)
federate _ vytvořit federaci ,
federation _ svaz, spolek, federace , ([eko.])
federation _ federace ,
federative _ federativní , (adj:)
federative _ spolkový , (adj:)
fedora _ plstěný klobouk ,
fee _ vstupné , (adj:)
fee _ odměna , (n:)
fee _ školné ,
fee _ honorář ,
fee _ plat , ([eko.])
fee _ příspěvek , (n:)
fee _ poplatek ,
fee simple ownership _ neomezené vlastnictví , ([eko.])
feebates _ Poplatek z neefektivních vozidel , ([eko.])
feebl _ vetchý , (adj:)
feeble _ chabý , (adj:)
feeble _ mdlý , (adj:)
feeble _ slabý , (adj:)
feeble _ nanicovatý , (adj:)
feeble-minded _ slabomyslný , (adj:)
feeble-mindedness _ slabomyslnost , (n:)
feeble-mindedness _ slaboduchost , (n:)
feebleminded _ slabomyslný , (adj:)
feeblemindedness _ slabomyslnost , (n:)
feeblemindedness _ slaboduchost , (n:)
feebleness _ křehkost , (n:)
feebleness _ chabost , (n:)
feebler _ slabší , (adj:)
feebler _ nevýraznější , (adj:)
feebly _ slabě , (adv:)
feebly _ křehce , (adv:)
feed _ živit , (v:)
feed _ vykrmit , (v:)
feed _ zásobit , (v:)
feed _ sytit , (v:)
feed _ přívod , (n:)
feed _ přísun , (n:)
feed _ potrava , (n:)
feed _ posouvat , (v:)
feed _ nasytit , (v:)
feed _ napájení , (n:)
feed _ krmivo , (n:)
feed _ krmení , (n:)
feed _ zásobovat , (v:)
feed _ přisunovat , (v:)
feed _ podavač ,
feed _ přítok , (n:)
feed _ feed/fed/fed , (v: [neprav.])
feed _ napájet ,
feed _ nakrmit ,
feed _ krmit ,
feed back _ působit zpětně ,
feed on _ žít z ,
feed up _ nakrmit , (v:)
feed up _ vykrmit , (v:)
feed with liquid _ napájet ,
feedback _ odezva , (n:)
feedback _ zpětná vazba , (n: [tech.])
feedback _ vazba ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line