Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

fatality _ katastrofa , (n:)
fatality _ fatálnost , (n:)
fatality _ neštěstí ,
fatally _ fatálně , (adv:)
fatback _ vepřový bůček ,
fate _ zkáza , (n:)
fate _ osud , (n:)
fate _ sudička ,
fated _ osudový , (adj:)
fateful _ osudný , (adj:)
fatefulness _ osudovost , (n:)
fatefulness _ osudnost , (n:)
fates _ smrti , (n:)
fates _ osudy , (n: pl.)
fathead _ omezenec , (n:)
fathead _ trouba , (n:)
fatheaded _ zabedněný , (adj:)
fatheadedness _ zabedněnost , (n:)
fatheadedness _ omezenost , (n:)
father _ předek ,
father _ praotec ,
Father _ titul duchovního ,
father _ táta , (n:)
father _ otec ,
father _ (z)plodit , (v:)
father s _ otcovy ,
Father s Day _ den otců , ([amer.])
father-in-law _ tchán , (n:)
fatherhood _ otcovství , (n:)
fatherland _ vlast , (n:)
fatherless _ osiřelý , (adj:)
fatherless _ nemanželský , (adj:)
fatherless _ bez otce ,
fatherlike _ otcovsky ,
fatherly _ otcovský , (adj:)
fathers _ otcové ,
fathers-in-law _ tchánové ,
fathersucker _ otcohulič , (vulgární americký [slang.]) , (Viz nadávku: You motherfucker, fathersucker, prickteaser and ballcutter!)
fathom _ sáh , (n:)
fathom _ pochopit , (v:)
fathometer _ ozvěnový hloubkoměr ,
fathomless _ nepochopitelný , (adj:)
fatigue _ vyčerpat , (v:)
fatigue _ vyčerpanost , (n:)
fatigue _ unavovat , (v:)
fatigue _ unavit , (v:)
fatigue _ únava , (n:)
fatigued _ unavoval , (v:)
fatigued _ vyčerpával , (v:)
fatigued _ unavený , (adj:)
fatiguing _ únavný , (adj:)
Fatima _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
fatling _ krmník , (n:)
fatling _ vykrmené mládě ,
fatness _ otylost ,
fatness _ obezita ,
fatness _ tloušťka ,
fats _ vykrmuje , (v:)
fats _ tuky , (n: pl.)
fatso _ tlusťoch , (n:)
fatso _ bečka (tlustý člověk) , (n: [slang.])
fatten _ ztloustnout , (v:)
fatten _ vykrmovat , (v:)
fatten _ vykrmit , (v:)
fatten out _ ztloustnout , (v:)
fatten up _ vykrmovat , (v:)
fatten up _ vykrmit , (v:)
fatten up _ tloustnout , (v:)
fattener _ krmič , (n:)
fatter _ tlustší , (adj:)
fattest _ nejtučnější , (adj:)
fattest _ nejtlustší , (adj:)
fattiness _ tučnost , (n:)
fattiness _ obtloustlost , (n:)
fattish _ obtloustlý , (adj:)
fatty _ tlusťoch , (n:)
fatty _ tlouštík , (n:)
fatty _ mastný , (adj:)
fatty _ tučný , (adj:)
fatty acid _ mastná kyselina , (n: [chem.])
fatty acids _ mastné kyseliny , (n: pl. [chem.])
fatuity _ pošetilost , (n:)
fatuous _ slaboduchý , (adj:)
fatuous _ hloupý , (adj:)
fatuous _ pošetilý ,
fatuously _ pošetile , (adv:)
fatuousness _ pošetilost , (n:)
fatwa _ fetva , (n:)
fauces _ hltan , (n:)
fauces _ farynx ,
faucet _ pípa ,
faucet _ kohoutek , (n:)
faucet _ uzavírací kohout ,
Faulkner _ Faulkner , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
fault _ závada , (n:)
fault _ omyl , (v:)
fault _ kaz , (n:)
fault _ chyba , (n:)
fault _ vina , (n:)
fault _ porucha ,
fault _ zlom , (n: [geol.])
fault-finding _ kritický , (adj:)
fault-finding _ hledání chyb ,
faulted _ vadný , (adj:)
faulted _ obviňoval , (v:)
faulted _ chyboval , (v:)
faultfinder _ šťoura , (n:)
faultfinder _ puntičkář , (n:)
faultfinding _ kritický , (adj:)
faultfinding _ hledání chyb ,
faultily _ vadný , (adv:)
faultily _ nedokonalý , (adv:)
faultiness _ vadnost , (n:)
faultiness _ chybnost , (n:)
faulting _ obviňování , (n:)
faulting _ chybování , (n:)
faultless _ bezvadný , (adj:)
faultless _ bezchybný , (adj:)
faultlessly _ dokonale , (adv:)
faultlessly _ bezchybně , (adv:)
faultlessness _ bezvadnost , (n:)
faults _ viny , (n: pl.)
faults _ chyby , (n: pl.)
faulty _ nedokonalý , (adj:)
faulty _ vadný , (adj:)
faulty _ poruchový , (adj:)
faulty _ chybný , (adj:)
faulty telescopic faculty _ špatná teleskopická schopnost , ([eko.])
faun _ faun , (n:)
fauna _ fauna , (n:)
faunal _ zvířecí , (adj:)
Fauntleroy _ Fauntleroy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Faust _ Faust , (n: [jmén.]) , (příjmení)
faustian _ faustovský , (adj:)
Faustmann Rule. _ Faustmannovo pravidlo , ([eko.])
Faustus _ Faust , (n: [jmén.]) , (příjmení, postava z německé legendy)
fauvism _ fauvismus , (n:) , (malířský směr ve Francii (počátek 20. st.))
faux pas _ netaktnost , (n:)
faux pas _ netaktní poznámka , (n:)
faux pas _ nediskrétnost , (n:)
faux pas _ společenský omyl ,
faux pas _ faux pas ,
faux pas _ chybný krok ,
favism _ favismus ,
favor _ přízeň ,
favorable _ úspěšný , (adj:)
favorable _ příznivý , (adj:)
favorable _ výhodný , (adj:)
favorite _ oblíbený , (adj:)
favour _ vlídnost , (n:)
favour _ popularita , (n:)
favour _ náklonnost , (n:)
favour _ laskavost , (n:)
favour _ preferovat , (v:)
favour _ oblíbit si ,
favour _ obliba , (n:)
favourable _ příznivý , (adj:)
favourable _ výhodný ,
favourable _ kladný ,
favourable balance of trade _ příznivá obchodní bilance , ([eko.])
favourable ecological water body condition _ ekologicky příznivý stav vodního útvaru , ([eko.])
favourableness _ příznivost , (n:)
favourably _ výhodně , (adv:)
favourably _ příznivě , (adv:)
favoured _ upřednostňovaný , (adj:)
favoured _ preferovaný , (adj:)
favouring _ upřednostňování , (n:)
favouring _ favorizující , (adj:)
favourite _ oblíbený , (adj:)
favourites _ favoriti , (n:)
favourites _ oblíbené věci ,
favouritism _ zvýhodňování , (n:)
favouritism _ protekcionářství , (n:)
favours _ služby , (n: pl.)
favours _ obliby , (n: pl.)
favours _ laskavosti , (n:)
favours _ přízně ,
Fawkes _ Fawkes , (n: [jmén.]) , (příjmení, anglický konspirátor za Jakuba I. v Anglii)
fawn _ vrtět ohonem , (v:)
fawn _ světle žlutohnědý , (adj:)
fawn _ světle žlutohnědá barva , (n:)
fawn _ srneček , (n:)
fawn _ srnec , (n:)
fawn _ podlézat , (v: [přen.])
fawn _ plazit se , (v: [přen.])
fawn _ lísat se , (v:) , (radostí - o zvířeti)
fawn _ kolouch , (n:)
fawning _ podlézavý , (adj:)
fax _ zafaxovat , (v:)
fax _ faxovat , (v:)
fax _ fax , (n:)
fax off _ zafaxovat , (v:)
faxes _ faxy , (n: pl.)
faxes _ faxuje , (v:)
fay _ víla , (v:)
fay _ skřítek , (n:)
Fayette _ okres v USA , (n: [jmén.])
Fayetteville _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
faze _ zmást , (v:)
fazed _ zmatený ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line