Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

fantastical _ fantastický , (adj:)
fantastically _ fantasticky , (adv:)
fantasy _ přelud , (n:)
fantasy _ iluze , (n:)
fantasy _ představa , (n:)
fantasy _ fantazie , (n:)
fanzine _ časopis fan klubu ,
FAO _ Food and Agriculture Organization ,
FAO _ část organizace spojených národů ,
FAQ _ Často kladené otázky , ([zkr.]) , (Frequently Asked Question)
FAQ _ Frequently Asked Question , ([zkr.])
far _ vzdálený , (adj:)
far _ daleký , (adj:)
far _ daleko ,
far away _ daleko ,
far better _ mnohem lepší , (adj:)
Far East _ Dálný východ ,
Far Eastern _ Dálno-východní , (adj:)
far from _ daleko od ,
far gone _ daleko pokročilý ,
far off _ zcestný , (adj:)
far out _ daleko od pravdy ,
far-fetched _ přitažený za vlasy ,
far-flung _ vzdálený , (adj:)
far-flung _ odlehlý , (adj:)
far-off _ odlehlý , (adj:)
far-out _ velmi nekonvenční , (adj:)
far-out _ neobvyklý , (adj:)
far-out _ extrémní , ([amer.])
far-reaching _ dalekosáhlý ,
far-right _ reakcionářský ,
far-right _ extrémně pravicový ,
far-sighted _ prozíravý , (adj:)
far-sighted _ předvídavý , (adj:)
far-sighted _ dalekozraký , (adj:)
farad _ farad , (n:)
faraday _ faradayův náboj ,
faraway _ vzdálený , (adj:)
faraway _ daleký ,
faraway _ nepřítomný , (adj:)
Farber _ Farber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
farce _ fraška , (n:)
farcical _ fraškovitý , (adj:)
fare _ jízdné , (adj:)
fare _ jídlo ,
fare _ strava ,
fares _ pokrmy , (n: pl.)
fares _ jízdné , (pl.)
farewell _ rozloučení , (n:)
farewell _ sbohem! ,
farewell _ sbohem , (n:)
farewell party _ večírek na rozloučenou ,
farfetched _ přitažený za vlasy ,
Fargo _ Fargo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
farina _ prášek , (n:)
farina _ moučka , (n:)
farinaceous _ moučný , (adj:)
farinaceous _ moučnatý , (adj:)
Farkas _ Farkas , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Farley _ Farley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
farm _ obdělávat , (v:)
farm _ hospodařit , (v:)
farm _ hospodářství ,
farm _ selský , (adj:)
farm _ zemědělský , (adj:)
farm _ statek ,
farm _ farma ,
farm out _ pronajmout půdu ,
farmed _ obhospodařený ,
farmer _ sedlák , (n:)
farmer _ statkář ,
farmer _ zemědělec ,
farmer _ rolník ,
farmer _ farmář ,
farmerette _ farmářka , (n:)
farmers _ farmáři , (n:)
farmhand _ zemědělský dělník , (n:)
farmhouse _ statek , (n:)
farmhouse _ farma , (n:)
farming _ zemědělství , (n:)
farming _ hospodaření , (n:)
farming technology _ agrotechnika , ([eko.])
farmland _ zemědělské území ,
farmland manure _ hnůj , ([eko.])
farms _ farmy , (n: pl.)
farmstead _ zemědělská usedlost ,
farmstead _ statek ,
farmstead _ hospodářství ,
farmstead _ farma ,
farmstead _ dvůr statku ,
farmstead _ dvůr ,
farmstead _ dvorec ,
farmyard _ dvůr , (n:)
Farnsworth _ Farnsworth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
faro _ farao ,
Faroe Islands _ Faerské Ostrovy , (n: [jmén.])
farrago _ změť ,
Farrell _ Farrell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
farrier _ podkovář , (n:)
farrow _ vrh podsvinčat ,
farsighted _ předvídavý , (adj:)
farsighted _ prozíravý , (adj:)
farsighted _ dalekozraký , (adj:)
farsightedness _ dalekozrakost , (n:)
fart _ pšouk , (n:)
fart _ prdět ,
fart _ pouštět větry ,
fart _ padavka , (n:)
fart _ prd , (n: [vulg.])
fart _ páprda , (n:)
farther _ dále , (adv:) , (druhý stupeň od far)
farthermost _ nejvzdálenější , (adj:)
farthest _ nejdále , (adv:) , (třetí stupeň od far)
farthing _ čtvrtpenny ,
farthingale _ spodnička , (n:)
farthingale _ krinolína , (n:)
farting _ prdění ,
farts _ prdí ,
fascia _ páska , (n:)
fascia _ fascie , (n:)
fascicle _ svazek , (n:)
fascicle _ fascikl , (n:)
fasciculation _ fascikulace ,
fasciculus _ svazeček , (n:)
fascinate _ okouzlit ,
fascinate _ fascinovat ,
fascinated _ fascinován ,
fascinated _ fascinovaný , (adj:)
fascinating _ fascinující , (adj:)
fascinatingly _ fascinujícím způsobem ,
fascination _ okouzlení , (n:)
fascine _ hať , ([eko.])
fascioliasis _ fasciolóza ,
fascism _ fašismus , (n:)
fascist _ fašista , (n:)
fascist _ fašistický , (adj:)
fascistic _ fašistický , (adj:)
fash _ zlobit , (v:)
fashion _ styl , (n:)
fashion _ móda , (n:)
fashion _ způsob , (n:)
fashion accessories _ módní doplňky ,
fashion show _ módní přehlídka ,
fashionable _ moderní ,
fashionable _ módní ,
fashionable _ elegantní ,
fashionably _ elegantně , (adv:)
fashioned _ umělecky navržené ,
fashioner _ krejčí ,
fashioning _ ujímání , (n:)
fashions _ módy , (n: pl.)
fast _ půst , (n:)
fast _ postit se , (v:)
fast _ rychlý , (adj:)
fast _ rychle , (adv:)
fast food _ rychlé občerstvení ,
fast-food _ rychlé občerstvení ,
fast-forward _ rychlé převíjení vpřed ,
fast-talk _ vemluvit , (v:)
fastback _ fastback , (n:)
fasten _ zapnout ,
fasten _ zapínat ,
fasten on _ přisuzovat , (v:)
fastened _ upevněný ,
fastener _ upevňovač , (n:)
fastening _ připevňování , (n:)
fastening _ připevnění , (n:)
faster _ rychlejší ,
faster _ rychleji ,
fastest _ nejrychlejší , (adj:)
fastidious _ zhýčkaný , (adj:)
fastidious _ vybíravý , (adj:)
fastidious _ pečlivý , (adj:)
fastidious _ náročný , (adj:)
fastidious _ mlsný , (adj:)
fastidiously _ úzkostlivě , (adv:)
fastidiousness _ zhýčkanost , (n:)
fastigiate _ zahrocený , (adj:)
fastigiate _ zašpičatělý , (adj:)
fasting _ půst , (v:)
fastness _ bašta ,
fastness _ tvrz ,
fastness _ pevnost ,
fat _ tuk , (n:)
fat _ tučný , (adj:)
fat _ tlustý , (adj:)
fat cat _ zazobanec , (n:)
fat cat _ prominent , (n:)
fat-soluble _ rozpustný v tuku ,
fatal _ zhoubný , (adj:)
fatal _ fatální , (adj:)
fatalism _ fatalizmus , (n:)
fatalism _ odevzdanost osudu ,
fatalist _ fatalista , (n:)
fatalistic _ fatalistický , (adj:)
fatalistic _ odevzdaný osudu ,
fatalistically _ fatalisticky , (adv:)
fatalities _ osudovosti , (n:)
fatalities _ neštěstí , (pl.)
fatality _ osudovost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line