Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

furnishings _ vybavení , (n:)
furniture _ nábytek ,
furor _ rozruch , (n:)
furore _ rozruch , (n:)
furred _ potažený ,
furred _ kožešinový ,
furrier _ kožešník ,
furrier´s _ kožešnictví ,
furriness _ srstnatost , (n:)
furring _ obklad , (n:)
furrow _ vráska , (n:)
furrow _ rýha , (n:)
furrow _ brázdit , (v:)
furrow _ brázda , (n:)
furrow irrigation _ závlaha brázdovým podmokem , ([eko.])
furrow irrigation _ podmok z kanálů a příkopů , ([eko.])
furrow soaking _ brázdový podmok , ([eko.])
furrowed _ vrásčitý , (adj:)
furrowed _ rýhovitý , (adj:)
furrowed _ zvrásněný , (adj:)
furry _ srstnatý , (adj:)
furry _ potažený , (adj:) , (jazyk)
furry _ chlupatý , (adj:)
furry _ měkký , (adj:)
furry _ kožešinový , (adj:)
furs _ kožešiny , (n: pl.)
FURTB _ Full Up Ready To Burst (about hard disk drives!) , ([zkr.])
further _ další , (adj:)
further _ později ,
further _ podporovat , (v:)
further _ pozdější , (adj:)
further _ dále ,
further _ dál ,
furtherance _ podporování , (n:)
furthering _ prosazování , (n:)
furthermore _ nadto ,
furthermore _ dále ještě ,
furthermore _ mimoto ,
furthermore _ kromě toho ,
furthermore _ dále ,
furthermore _ navíc ,
furthermost _ nejvzdálenější , (adj:)
furthermost _ nejodlehlejší , (adj:)
furthest _ nejvzdálenější , (adj:)
furtive _ skrytý , (adj:)
furtive _ nenápadný , (adj:)
furtively _ tajně , (adv:)
furtively _ potají , (adv:)
furtively _ nenápadně , (adv:)
furtiveness _ skrytost , (n:)
furtiveness _ kradmost , (n:)
furuncle _ vřed , (n:)
furuncle _ nežit , (n:)
furuncle _ furunkl ,
fury _ dračice ,
fury _ zběsilost , (n:)
fury _ fúrie ,
fury _ běsnění ,
fury _ zuřivost ,
fury _ vztek ,
furze _ druh keře ,
fusariosis _ fuzarióza , ([eko.])
fuscous _ ztemely , (adj)
fuse _ elektrická pojistka ,
fuse _ sloučit ,
fuse _ splynout ,
fuse _ zápalná šňůra , (n:)
fuse _ spojit ,
fuse _ rozbuška , (n:)
fuse _ pojistka , (n:)
fuse box _ pojistková skříň ,
fused _ tavený , (adj:)
fused _ spojený , (adj:)
fused _ smíchaný , (adj:)
fusee _ šnek chronometru ,
fuselage _ trup letadla , (n:)
fuses _ rozbušky , (n: pl.)
fuses _ roznětky , (n: pl.)
fuses _ pojistky , (n: pl.)
Fushun _ město - Čína , (n: [jmén.])
fusibility _ tavnost , (n:)
fusibility _ tavitelnost , (n:)
fusible _ tavitelný , (adj:)
fusil _ mušketa , (n:)
fusilier _ mušketýr , (n:)
fusillade _ střelba , (n:)
fusillade _ salva , (n:)
fusing _ tavicí , (adj:)
fusion _ fúze , (n:)
fusion _ tavení , (n:)
fusion _ splynutí , (n:)
fusions _ fúze , (n:)
fusions _ splynutí , (n:)
fuss _ znepokojovat , (v:)
fuss _ zmatek , (n:)
fuss _ povyk , (n:)
fuss _ hádka , (n:)
fuss _ obskakovat ,
fussed _ rozčiloval , (v:)
fussier _ neurčitější , (adj:)
fussiest _ nejúzkostlivější , (adj:)
fussily _ úzkostlivě , (adv:)
fussiness _ úzkostlivost , (n:)
fusspot _ panikář , (n:)
fussy _ úzkostlivý , (adj:)
fussy _ nazdobený , (adj:)
fussy _ malicherný , (adj:)
fust _ dřík , (n:)
fustian _ manšestr , (n:)
fustigate _ napráskat , (v:)
fustigate _ vyprášit kožich ,
fustiness _ zatuchlost , (n:)
fustiness _ staromódnost , (n:)
fusty _ zkostnatělý , (adj:)
fusty _ zatuchlý , (adj:)
futile _ bezvýznamný , (adj:)
futile _ bezvýsledný , (adj:)
futile _ jalový , (adj:)
futile _ nicotný , (adj:)
futile _ neúčinný , (adj:)
futile _ zbytečný , (adj:)
futile _ marný ,
futilely _ bezvýsledně , (adv:)
futility _ neplodnost , (n:)
futility _ marnost , (n:)
futility _ bezvýslednost , (n:)
futon _ japonská rohož na spaní , (n:)
future _ perspektiva , (n:)
future _ nastávající , (adj:)
future _ budoucí čas ,
future _ budoucnost , (n:)
future _ příští ,
future _ budoucí , (adj:)
future perfect _ předbudoucí čas ,
future tense _ budoucí čas ,
future time _ budoucí čas ,
futures _ budoucnosti , (n:)
futures markets _ termínové trhy , ([eko.])
futurism _ futurizmus , (n:)
futurist _ futurista , (n:)
futuristic _ futuristický ,
futurity _ budoucnost , (n:)
futurologist _ futurolog , (n:)
futurology _ futurologie , (n:)
fuze _ zápalnice , (n:)
fuze _ detonovat , (v:)
fuzz _ chlupy ,
fuzz bumpers _ lesby , ([sex.] [žert.])
fuzzier _ zmatenější , (adj:)
fuzziest _ nejzmatenější , (adj:)
fuzziest _ nejneurčitější , (adj:)
fuzzily _ zmateně , (adv:)
fuzzily _ kučeravě , (adv:)
fuzziness _ zmatenost , (n:)
fuzziness _ rozmazanost , (n:)
fuzziness _ neostrost , (n:)
fuzziness _ chlupatost , (n:)
fuzzy _ chmýřovitý , (adj:)
fuzzy _ chomáčkovitý , (adj:)
fuzzy _ neostrý , (adj:)
fuzzy _ zmatený , (adj:)
fuzzy _ rozmazaný , (adj:)
fuzzy _ nakadeřený , (adj:)
fuzzy _ konfuzní , (adj:)
fuzzy _ nejasný , (adj:)
fuzzy _ mlhavý , (adj:)
fuzzy logic _ vícehodnotová logika , (n:)
fuzzy logic _ fuzzy logika , (n:)
fuzzy-britches _ nahotinka , (n: [amer.])
FWIW _ For What It s Worth , ([zkr.])
FWMAYOR _ F--- With Me At Your Own Risk , ([zkr.])
FWPCA _ federální úřad pro kontrolu znečištění vody , ([eko.])
FWV _ Fixed Wing Vehicle , ([zkr.] [voj.])
FX _ trh zahraničních deviz ,
FX _ trh zahraničních měn ,
FY _ Fiscal Year , ([zkr.] [voj.])
FY&TSYRIO _ F--- You & The Sysop You Rode In On , ([zkr.])
FYA _ For Your Amusement , ([zkr.])
FYDITM _ F--- You Directly In The Mouth , ([zkr.])
FYEO _ For Your Eyes/Ears Only , ([zkr.])
FYI _ For Your Information , ([zkr.])
FYROM _ Former Yugoslavic Republic of Macedonia , ([zkr., polit.]) , (Makedonie (hl. m. Skopje))


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line