Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

fulness _ sytost , (n:)
fulsome _ odpudivý , (adj:)
fulsome _ nechutný , (adj:)
fulsomely _ přehnaně , (adv:)
fulsomeness _ odpornost , (n:)
fulsomeness _ nevkus , (n:)
fulsomeness _ nechutnost , (n:)
Fulton _ Fulton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
fumarole _ fumarola , (n:)
fumarole _ sopečná exhalace ,
fumble _ tápat , (v:)
fumble _ šmátrat , (v:)
fumbled _ tápal , (v:)
fumbler _ nemotora , (n:)
fume _ zuřit , (v:)
fume _ kouřit , (v:)
fume _ kouř , (n:)
fume _ dýmat , (v:)
fume _ dým , (n:)
fumed _ zuřil , (v:)
fumed _ kouřil , (v:)
fumes _ výpary , (n: pl.)
fumes _ dýmá , (v:)
fumes _ plyn ,
fumigant _ fumigant , ([eko.])
fumigate _ vykouřit , (v:)
fumigate _ vydezinfikovat kouřem ,
fumigation _ vykuřování ,
fumigation insectoacaricide _ fumigující insektoakaricid , ([eko.])
fumigator _ vykuřovač , (n:)
fumigator _ fumigátor , (n:)
fuming _ dýmavý , (adj:)
fuming _ dýmající , (adj:)
FUMTU _ F---ed Up More Than Usual , ([zkr.])
fumy _ zakouřený , (adj:)
fun _ legrace , (n:)
fun _ zábava , (n:)
fun _ bavit , (v:)
fun and games _ vzrušení , (n:)
Funafuti _ hl.m. - Tuvalu , (n: [jmén.])
funambulist _ provazolezec , (n:)
function _ působit ,
function _ úkol ,
function _ účel ,
function _ funkční , (adj:)
function _ funkce , ([eko.]) , (Charakteristika výrobního systému.)
function _ fungovat ,
function key _ funkční klávesa , (n:)
functional _ funkční , (adj:)
functional _ fungující , (adj:)
functional unit _ funkční jednotka , ([eko.]) , (Kvantifikovaný výkon výrobkového systému, který slouží jako referenční jednotka ve studii posuzování životního cyklu.)
functionalism _ funkcionalizmus , (n:)
functionalism _ funkcionalismus , (n:)
functionalist _ funkcionalista , (n:)
functionality _ funkčnost , (n:)
functionally _ účelně , (adv:)
functionally _ funkčně , (adv:)
functionaries _ funkcionáři , (n:)
functionary _ funkcionář , (n:)
functionate _ fungovat , (v:)
functioning _ působení , (n:)
functioning _ chod , (n:)
functioning _ fungující , (adj:)
functioning _ fungování , (n:)
functionless _ zbytečný , (adj:)
functionless _ nefunkční , (adj:)
functions _ funkce ,
functor _ funktor , (n:)
fund _ dotovat , (v:)
fund _ fondový , (adj:)
fund _ rezerva ,
fund _ fond, zásoba, kapitál , ([eko.])
fund _ financovat, krýt kapitálem , ([eko.])
fund _ financovat ,
fund _ fond , (n:)
fund-raiser _ benefiční akce ,
fund-raising _ shromažďování financí ,
fundament _ základna , (n:)
fundament _ základ , (n:)
fundamental _ bytostný ,
fundamental _ elementární ,
fundamental _ podstatný ,
fundamental _ stěžejní ,
fundamental _ nezbytný ,
fundamental _ zásadní ,
fundamental _ důležitý , (adj:)
fundamental _ základní , (adj:)
fundamental _ fundamentální , (adj:)
fundamental theorum of welfare economics _ základní teorém ekonomie blahobytu , ([eko.])
fundamentalism _ fundamentalismus , (n:)
fundamentalist _ fundamentalista , (n:)
fundamentalists _ fundamentalisté ,
fundamentally _ zásadně , (adv:)
fundamentals _ zásady , (n: pl.)
fundamentals _ základy , (n: pl.)
funded _ fundovaný , (adj:)
funded _ financovaný , (adj:)
fundholders _ držitel cenných papírů ,
fundholding _ spravující finance ,
funding _ fundování ,
funding _ financování , (n:)
funding _ dotace , (n:)
funding _ krytí ,
fundraiser _ shromažďovatel veřejných prostředků , (n: [fin.])
fundraising _ shromažďování veřejných prostředků , (v: [fin.])
funds _ hotovost ,
funds _ fondy , (n: pl.)
fundus _ fundus ,
funeral _ pohřební ,
funeral _ pohřeb , (n: [obec.] 6 6)
funeral _ pohřební průvod ,
funeral home _ pohřební síň ,
funeral parlor _ pohřební ústav ,
funerals _ pohřby , (n: pl.)
funerary _ pohřební ,
funereal _ pohřební ,
funereal _ ponurý ,
funereal _ smuteční ,
funfair _ lunapark , (n:)
funfair _ pouť ,
fungal _ plísňový , (adj:)
fungal _ houbový , (adj:)
fungal preparation _ houbový přípravek , ([eko.])
fungi _ plísně ,
fungi _ houby , (n: [bio.])
fungible _ nahraditelný , (adj:)
fungicidal _ fungicidní , (adj:)
fungicide _ fungicid , (n:)
fungistatic agent _ fungistatický prostředek , ([eko.])
fungoid _ houbovitý , (adj:)
fungous _ houbovitý , (adj:)
fungus _ houba , (n:)
fungus _ houbovitý ,
funicular _ lanovka , (n:)
funk _ funk , (n:)
funk _ panický strach ,
funky _ zatuchlý , (adj:)
funky _ funky ,
funnel _ násypka ,
funnel _ komín ,
funnel _ trychtýř ,
funnel _ proudit , (v:)
funnel _ nálevka , (n:)
funnel _ komín lodi ,
funnelled _ trychtýřovitý , (adj:)
funnelled _ nálevkovitý , (adj:)
funnels _ trychtýře ,
funnier _ zábavnější , (adj:)
funnies _ vtipy , (n: pl.)
funniest _ nejzábavnější , (adj:)
funniest _ nejlegračnější , (adj:)
funnily _ žertovný , (adj:)
funnily _ zábavný , (adj:)
funnily _ zábavně , (adv:)
funnily _ legrační , (adj:)
funny _ zábavný ,
funny _ neobvyklý ,
funny _ podivný ,
funny _ zvláštní ,
funny _ vtipný ,
funny _ směšný ,
funny _ legrační ,
funny bone _ brňavka , (n:)
funny business _ podraz , (n:)
funny farm _ cvokárna , (n:)
funny-looking _ legrační , (adj:)
funny-looking _ komický , (adj:)
fur _ obšít kožešinout , (v:)
fur _ kožich , (n:)
fur _ srst , (n:)
fur _ povlak , (n:) , (na jazyku)
fur _ kožešina ,
fur coat _ kožich ,
furbelow _ volán , (n:)
furbelow _ karnýr , (n:)
furbish _ vyčistit , (v:)
furbish _ obnovit , (v:)
furcation _ rozvětvení , (n:)
furies _ vzteky ,
furious _ divoký , (adj:)
furious _ rozzuřený , (adj:)
furious _ zuřivý ,
furious _ urputný , (adj:)
furiously _ zuřivě , (adv:)
furl _ svinutí , (n:)
furl _ složit , (v:)
furlong _ délková míra - 201 m ,
furlough _ nucená dovolená ,
Furman _ Furman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
furnace _ pec , (n:)
furnace _ výheň ,
furnish _ opatřit , (v:)
furnish _ zařizovat , (v:)
furnish _ zařídit , (v:)
furnish _ vybavovat , (v:)
furnish _ vybavit , (v:)
furnished _ zařízený , (adj:)
furnishes _ vybavuje , (v:)
furnishing _ vybavující , (adj:)
furnishing _ bytové zařízení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line