Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

frolicsome _ dovádivý , (adj:)
frolicsomeness _ veselost , (n:)
from _ z , ([obec.])
from _ ze , ([obec.])
from _ se , ([obec.])
from _ od , ([obec.])
from _ ode , ([obec.])
from abroad _ zahraniční ,
from behind _ zezadu ,
from below _ zdola ,
from beneath _ zpod ,
from beneath _ zdola ,
from childhood _ odmala ,
from close up _ zblízka ,
from day one _ od prvního dne ,
from deep _ zhluboka ,
from far _ zdaleka , (n:)
from here _ odsud ,
from somewhere _ odněkud ,
from somewhere _ odkudsi ,
from the back _ zezadu ,
from the front _ zpředu ,
from the inside _ zevnitř ,
from the right _ zprava ,
from there _ odtud ,
from time to time _ občas ,
from under _ zpod ,
from without _ zvenčí ,
frond _ vějířovitý list ,
front _ frontální , (adj:)
front _ fasáda , (n:)
front _ přední strana ,
front _ přední část ,
front _ předek vozidla ,
front _ popředí ,
front _ předek , (n:)
front _ fronta (meteorologie) , ([eko.])
front _ průčelní , (adj:)
front _ čelo , (v:)
front _ čelní , (adj:)
front _ čelit , (v:)
front _ líc ,
front _ průčelí ,
front _ fronta ,
front _ přední , (adj:)
front door _ vchod ,
front hall _ předsíň ,
front man _ kapelník , (n:)
front office _ ředitelství , (n:)
front teeth _ přední zub ,
front wheel irrigation machine _ čelní zavlažovač , ([eko.])
front-line _ přední linie ,
front-page _ titulní , (adj:)
frontage _ fasáda , (n:)
frontage _ průčelí ,
frontal _ přímý , (adj:)
frontal _ frontální , (adj:)
frontally _ frontálně , (adv:)
frontier _ pohraničí ,
frontier _ pomezí ,
frontier _ pohraniční ,
frontier _ hraniční , (adj:)
frontier _ hranice ,
frontiers _ hranice , (n:)
frontiersman _ hraničář , (n:)
frontispiece _ frontispis , (n:)
frontispiece _ přední průčelí ,
frontline _ přední linie ,
fronts _ fronty , (n: pl.)
frontward _ směrem vpřed ,
frore _ ledový , (adj:)
frore _ mrazivý , (adj:)
frost _ mráz ,
frost bite _ omrzlina ,
frost over _ ojínit , (v:)
frost over _ zajínit ,
frostbite _ omrzlina , (n:)
frostbitten _ omrzlý , (adj:)
frosted _ ojíněný , (adj:)
frostily _ mrazivě , (adv:)
frostily _ chladně , (adv:)
frostiness _ mrazivost , (n:)
frostiness _ ledovost , (n:)
frosting _ poleva , (n:)
frosting _ ojínění , (n:)
frosting _ glazura , (n:)
frosting _ ledová poleva ,
frostproof _ nemrznoucí , (adj:)
frostproof _ mrazuvzdorný , (adj:)
frosty _ mrazivý , (adv:)
froth _ pěnit , (v:)
froth _ pěna , (n:)
frothiness _ povrchnost , (n:)
frothiness _ pěnivost , (n:)
frothiness _ nicotnost , (n:)
frothing _ pěnění , (n:)
frothy _ zpěněný , (adj:)
froward _ vzpurný , (adj:)
froward _ umíněný , (adj:)
frowardness _ svéhlavost , (n:)
frown _ zamračený , (adj:)
frown _ zamračení , (n:)
frown _ mračit , (v:)
frown on _ mračit se na ,
frowned _ zamračený , (adj:)
frowning _ zamračený , (adj:)
frowning _ mračící se ,
frowningly _ zamračeně , (adv:)
frowns _ mračí , (v:)
frowsy _ nepořádný , (adj:)
frowzily _ ztuchlý , (adj:)
frowziness _ ztuchlost , (n:)
frowziness _ zatuchlost , (n:)
frowzy _ ztuchlý , (adj:)
frowzy _ zatuchlý , (adj:)
frowzy _ ubohý , (adj:)
frowzy _ špinavý , (adj:)
frowzy _ nepořádný , (adj:)
froze _ mrznul ,
froze _ zmrzl , (v:)
froze _ zmrazil , (v:)
froze _ mrzl , (v:)
froze _ freeze/froze/frozen , (v: [neprav.])
frozen _ zmrazený , (adj:)
frozen _ zamrzlý , (adj:)
frozen _ zmrazit, zadržet , ([eko.])
frozen _ freeze/froze/frozen , (v: [neprav.])
frozen _ zmrzlý , (adj:)
frozen _ mražený ,
frozen _ zmražený , (adj:)
frozenly _ zmrzle , (adj:)
fructification _ plodnice , (n:)
fructification stadium _ fruktifikační stadium (mikrobiologie) , ([eko.])
fructify _ zúrodnit , (v:)
fructify _ oplodnit , (v:)
fructose _ fruktóza , (n:)
Fruehauf _ Fruehauf , (n: [jmén.]) , (příjmení)
frugal _ střídmý , (adj:)
frugal _ skrovný , (adj:)
frugal _ skromný , (adj:)
frugal _ šetrný , (adj:)
frugal _ hospodárný , (adj:)
frugality _ šetrnost , (n:)
frugally _ hospodárně , (adv:)
frugivorous _ živící se ovocem ,
fruit _ plod , (n:)
fruit _ ovocnářský , (adj:)
fruit _ teplouš ,
fruit _ výsledek , (n:)
fruit _ ovocný , (adj:)
fruit _ ovoce , (n:)
fruit fly _ octomilka , (n:)
fruit salad _ kompot , (n:)
fruit seed _ jádro ,
fruitcake _ biskupský chlebíček ,
fruiterer _ ovocnář ,
fruitful _ plodný , (adj:)
fruitfully _ plodně , (adv:)
fruitfulness _ úspěšnost , (n:)
fruitfulness _ úrodnost , (n:)
fruitfulness _ plodnost , (n:)
fruitiness _ medovost , (n:)
fruitiness _ chutnost , (n:)
fruiting body _ plodnička , ([eko.])
fruition _ zrealizování , (n:)
fruition _ schopnost plodit ovoce ,
fruitless _ bezvýsledný , (adj:)
fruitless _ marný , (adj:)
fruitless _ neplodný , (adj:)
fruitlessly _ neplodně , (adv:)
fruitlessly _ bezvýsledně , (adv:)
fruitlessness _ zbytečnost , (n:)
fruitlessness _ bezvýslednost , (n:)
fruits _ plody , (n: pl.)
fruits _ ovoce , (n: pl.)
fruity _ ovocný , (adj:)
frump _ ochechule ,
frumpish _ nevkusně oblečený ,
frumpy _ nevkusný , (adj:)
frustrate _ zklamat , (v:)
frustrate _ frustrovat , (v:)
frustrated _ otrávený ,
frustrated _ rozčarovaný ,
frustrated _ znechucený ,
frustrated _ frustrovaný , (adj:)
frustrating _ frustrující , (adj:)
frustration _ zklamání , (n:)
frustration _ frustrace , (n:)
frustrations _ frustrace , (pl.)
frustum _ komolý kužel ,
frustum _ komolý jehlan ,
fry _ usmažit ,
fry _ smažit ,
Frye _ Frye , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fryer _ smažící osoba , (n:)
frying _ smažící , (adj:)
frying _ opékání , (n:)
frying _ smažení , (n:)
frying pan _ pánev ,
FRZ _ Fruitin Religious Zealot , ([zkr.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line