Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

fairest _ nejférovější , (adj:)
fairest _ nejčestnější , (adj:)
Fairfax _ Fairfax , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Fairfield _ Fairfield , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
fairground _ trh , (n:)
fairground _ výstaviště ,
fairies _ víly , (n: pl.)
fairish _ ucházející , (adj:)
fairly _ poctivě ,
fairly _ slušně ,
fairly _ spravedlivě ,
fairly _ poměrně ,
fairly _ mírně ,
fairly _ dosti ,
fairly _ dost ,
fairness _ férovost , (n:)
fairness _ čestnost , (n:)
fairway _ dráha , (n:) , (nízko posečená plocha golfového hřiště)
fairy _ skřítek , (n:)
fairy _ pohádkový , (adj:)
fairy _ víla ,
fairy _ teplouš , (n: [vulg.])
fairy godmother _ dobroditelka , (n:)
fairy godmother _ dobrá víla , (n:)
fairy story _ pohádka , (n:)
fairy tale _ pohádka , (n:)
fairy-tale _ pohádka , (n:)
fairy-tale _ pohádkový , (adj:)
fairyland _ pohádková říše ,
fairytale _ pohádka , (n:)
fait accompli _ hotová věc ,
faith _ věrnost , (n:)
faith _ vyznání , (n:)
faith _ spolehlivost , (n:)
faith _ poctivost , (n:)
faith _ náboženství , (n:)
faith _ důvěra , (n:)
faith _ náboženské vyznání ,
faith _ víra ,
faith healing _ léčení vírou ,
faithful _ věrný ,
faithfully _ věrně ,
faithfulness _ věrnost ,
faithless _ nevěrný , (adj:)
faithlessness _ nevěrnost , (n:)
faithlessness _ bezvěrectví , (n:)
faiths _ důvěry , (n: pl.)
faiths _ víry , (n: pl.)
faiths _ vyznání , (pl.)
fajitas _ fajitas , (n: pl.) , (tortilly s masem)
fake _ padělat , (v:)
fake _ imitace , (n:)
fake _ falšovat , (v:)
fake _ podvod ,
fake _ padělek ,
faked _ podvržený ,
faked _ padělaný ,
fakeer _ fakír , (n:)
faker _ podvodník , (n:)
faker _ padělatel , (n:)
fakers _ podvodníci ,
fakery _ padělek , (n:)
fakes _ předstírá , (v:)
fakes _ padělky , (n: pl.)
fakes _ napodobeniny , (n: pl.)
fakes _ imituje , (v:)
fakes _ falšuje , (v:)
faking _ falšování , (n:)
fakir _ fakír , (n:)
falafel _ falafel , (n:) , (arabské smažené koule z cizrny)
falchion _ mírně zakřivený meč, palaš ,
falcon _ sokol ,
falconer _ sokolník , (n:)
falconry _ sokolnictví , (n:)
falcons _ sokoly , (n: pl.)
Falk _ Falk , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fall _ spadat , (v:)
fall _ pokles , (n:)
fall _ podzim , (n: [amer.])
fall _ klesání , (n:)
fall _ fall/fell/fallen , (v: [neprav.])
fall _ propad , (n:)
fall _ poklesnout , (v:)
fall _ pád , (n:)
fall _ upadnout , (v:)
fall _ spadnout ,
fall _ padnout ,
fall _ padat ,
fall _ napadnout ,
fall _ napadat ,
fall apart _ rozpadnout se ,
fall asleep _ usnout ,
fall asleep _ usínat ,
fall away _ upadat , (v:)
fall away _ slábnout , (v:)
fall away _ polevovat , (v:)
fall away _ opadávat , (v:)
fall away _ ztrácet na váze ,
fall away _ zhoršovat se ,
fall back _ stáhnout se , (v:)
fall back _ ustoupit ,
fall back _ odpadávat ,
fall back on _ uchýlit se k ,
fall back on _ opřít se o ,
fall back on _ obrátit se na ,
fall behind _ zaostat , (v:)
fall behind _ zpozdit se , (v:)
fall behind _ opožďovat se , (v:)
fall behind _ zůstávat pozadu ,
fall behind _ opozdit se ,
fall down _ spadnout , (v: [frsl.])
fall down _ upadnout , (v: [frsl.])
fall equinox _ jesenní rovnodennost , ([fráz.])
fall flat _ selhat , (v:)
fall flat _ vyznít naprázdno ,
fall flat _ vyjít naprázdno ,
fall for _ zamilovat se do ,
fall for _ zalíbit si ,
fall for _ zamilovat se , ([amer.])
fall for st. _ skočit na něco (nějaký trik) , ([frsl.])
fall for st. _ nechat se napálit , ([frsl.])
fall guy _ obětní beránek , (n:)
fall ill _ onemocnět , ([fráz.])
fall in _ zřítit se , (v: [frsl.])
fall in _ propadnout , (v: [frsl.])
fall in love _ zamilovat se , ([fráz.])
fall in love with _ zamilovat se do , ([fráz.])
fall into _ ústit , (v:)
fall into _ upadnout do , ([fráz.])
fall into my lap _ spadnout mi do klína ,
fall into place _ zapadnout na místo , ([fráz.])
fall into someone s lap _ spadnout někomu do klína , ([fráz.])
fall off _ odpadávat , (v:)
fall on _ zahájit boj ,
fall out _ vypadnout ,
fall over _ svalit se ,
fall over _ překotit se ,
fall prey to _ propadat ,
fall short _ zklamat , (v:)
fall short _ nedospět , (v:)
fall short _ neuspět ,
fall short _ nedostačovat ,
fall short of _ zklamat ,
fall through _ neuspět , (v:)
fall through _ nezdařit se , (v:)
fall through _ skončit fiaskem ,
fall through _ nemít úspěch ,
fall through _ propadnout ,
fall to pieces _ rozpadnout se , (v:)
fall to pieces _ rozpadnout na kusy ,
fall under _ být zařazen ,
fall upon _ přepadnout ,
fall upon _ přepadat ,
fall-back _ nouzový ,
fall-out _ radioaktivní spad ,
fall-out _ odpad ,
fallacious _ chybný , (adj:)
fallacious _ nesprávný , (adj:)
fallacious _ mylný , (adj:)
fallacious _ klamný , (adj:)
fallaciousness _ nesprávnost , (n:)
fallaciousness _ mylnost , (n:)
fallaciousness _ klamnost , (n:)
fallacy _ blud , (n:)
fallacy _ omyl , (v:)
fallacy _ klam , (n:)
fallacy _ omyly ,
fallback _ nouzový , (adj:)
fallback _ havarijní , (adj:)
fallback _ záchranní , (adj:)
fallback _ poslední možnost , (n. [it.])
fallen _ spadlý , (adj:)
fallen _ spadaný , (adj:)
fallen _ padlý , (adj:)
fallen _ fall/fell/fallen , (v: [neprav.])
fallen woman _ padlá žena , (n:)
fallen woman _ nevěstka , (n:)
faller _ dřevorubec , (n:)
fallibility _ omylnost , (n:)
fallible _ nespolehlivý , (adj:)
fallible _ omylný , (adj:)
fallible _ nejistý , (adj:)
falling _ padací , (adj:)
falling _ pokles ,
falling star _ meteor , (n:)
falling star _ padající hvězda , (n:)
falling-down _ spadnutí , (n:)
falloff _ úpadek , (n.)
falloff _ zaostání , (n.)
fallout _ odpad , (n:)
fallout _ radioaktivní spad ,
fallout _ dopad ,
fallout _ důsledek , , (vedlejší)
fallout _ spad , (n:) , (např. nukleární)
fallow _ neobdělaný , (adj:)
fallow _ ležící ladem ,
fallow _ jalový , (adj:)
fallow deer _ daněk ,
fallow land _ úhor , (n:)
falls _ padá , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line