Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

free _ nezávislý , (adj:)
free _ dobrovolný , (adj:)
free _ bezplatně ,
free _ volný, bezplatný , ([eko.])
free _ neomezený , (adj:)
free _ zdarma ,
free _ bezplatný ,
free _ osvobodit , (v:)
free _ svoboda , (n:)
free _ volný , (adj:)
free _ svobodný , (adj:)
free attributes _ volné atributy , ([eko.])
free competition _ volná soutěž ,
free competition _ svobodná soutěž ,
free disposal. _ bezplatná likvidace , ([eko.])
free economy _ tržní ekonomika ,
free enterprise _ svobodné podnikání , (n:)
free enterprise _ volné podnikání , (n:)
free fall _ volný pád ,
free hand _ volná ruka , (n:)
free hand _ volnost jednání , (n:)
free hand _ svoboda jednání , (n:)
free kick _ volný kop , (n:)
free living _ požitkářství , (n:)
free love _ volná láska , (n:)
free market _ volný trh ,
free market _ svobodný trh ,
free market economy _ ekonomika volného trhu , ([eko.])
free of charge _ bezplatný, zdarma , ([eko.])
free of charge _ bezplatný ,
free of charge _ bezplatné ,
free of duty /duty-free/ _ bezcelní , ([eko.])
free of tax /tax-free/ _ bez daně , ([eko.])
free port _ svobodný přístav ,
free port _ bezcelní přístav ,
free reserves _ volné rezervy ,
free rider _ parazit , (n:)
free rider _ černý pasažér , ([eko.])
free rider _ vyžírka ,
free software _ svobodný software , ([it.])
free speech _ svoboda projevu ,
free time _ volno ,
free trade _ svobodný obchod ,
free trade _ svoboda obchodu ,
free trade _ volný obchod ,
free trade area _ zóna volného obchodu , ([eko.])
free trade area _ oblast volného obchod ,
free trade zone _ zóna volného obchodu ,
free trade zone _ oblast volného obchod ,
free trade zone /free port/ _ zóna volného obchodu (volný přístav) , ([eko.])
free university _ svobodná univerzita ,
free vector _ volný vektor , ([mat.])
free verse _ volný verš ,
free will _ svobodná vule ,
free-access problem _ problém volného přístupu , ([eko.])
free-and-easiness _ nevázanost ,
free-and-easy _ bezstarostný , (adj:)
free-board _ převýšení koruny hráze , ([eko.])
free-fall _ volný pád ,
free-for-all _ hromadná rvačka , (n:)
free-for-all _ otevřený boj ,
free-form _ netradiční , (adj:)
free-kick _ volný kop , (n:)
free-lance _ nezávislý , (adj:)
free-liver _ požitkář ,
free-living _ požitkářství , (n:)
free-market _ volný trh ,
free-market environmentalists _ environmnetalisté volného trhu , ([eko.])
free-range _ volné pasení dobytka , (n:)
free-standing _ volně postavený ,
freebee _ volňásek , (n:)
freebie _ volňásek , (n:)
freebie _ reklamní dárek ,
freebie _ pozornost podniku ,
freebies _ pozornosti podniku ,
freeboot _ provozovat námořní pirátství ,
freebooter _ pirát , (n:)
freebooter _ námořní lupič ,
freed _ osvobozený , (adj:)
freedman _ osvobozený otrok ,
freedom _ svoboda ,
freedoms _ svobody , (n: pl.)
freeform _ netradiční , (adj:)
freehand _ od ruky ,
freehold _ neomezené vlastnictví , (n:)
freeholder _ soukromník , (n:)
freeholder _ vlastník pozemku ,
freeing _ osvobozující , (adj:)
freeing _ osvobození , (n:)
freelance _ nezávislý , (adj:)
freelancer _ nezávislý pracovník , (n:)
freeload _ žít na cizí účet ,
freeloader _ parazit , (n:)
freeloader _ vyžírka , (n:)
freely _ volně ,
freeman _ svobodný občan ,
Freemason _ Svobodný zednář ,
freemasonry _ svobodné zednářství , (n:)
freemen _ svobodní občané ,
freeness _ stupeň mletí ,
freeness _ rychlost odvodňování ,
Freeport _ město - Bahamy , (n: [jmén.])
freer _ volnější , (adj:)
frees _ osvobozuje , (v:)
freesia _ frézie ,
freest _ nejvolnější , (adj:)
freestanding _ volně postavený ,
freestanding _ samostatný , (adj:)
freestone _ dobře opracovatelný ,
freestyle _ volný styl ,
freethinker _ volnomyšlenkář , (n:)
Freetown _ hl.m. - Sierra Leone , (n: [jmén.])
freeware _ bezplatný software ,
freeway _ dálnice , (n:)
freewheel _ volnoběh , (n:)
freewheeling _ neformální , (adj:)
freezable _ zmrazitelný , (adj:)
freeze _ freeze/froze/frozen , (v: [neprav.])
freeze _ zmrazit ,
freeze _ mrazit ,
freeze _ mrznout ,
freeze _ ochladit , (v:)
freeze wages _ stabilizovat mzdy ,
Freeze! _ Stůj! Ruce vzhůru! ,
Freeze! _ Stůj! , (v:)
freeze-dried _ lyofilizovaný ,
freeze-dry _ sublimačně sušit ,
freeze-drying _ sublimační sušení ,
freeze-frame _ políčko filmu ,
freeze-up _ pokrytí ledem ,
freezer _ mrazák ,
freezes _ mrzne ,
freezes _ zamrzá , (v:)
freezing _ mrazivý , (adj:)
freezing _ zmrazování , (n:)
freezing _ mrznutí , (n:)
freezing _ zamrzání , (n:)
freezing _ mrznoucí , (adj:)
freezing _ mrazení , (n:)
freezing point _ bod tuhnutí , (n:)
freezing point _ bod mrazu ,
Freida _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
freight _ náklad , (n:)
freight _ dovozné ,
freight _ naložit ,
freight _ doprava ,
freight _ dopravovat , (v:)
freight _ dopravné ,
freight _ nákladní , (adj:)
freight car _ nákladní vůz ,
freight charges /rates/ _ dopravní poplatky /sazby/ , ([eko.])
freight train _ nákladní vlak ,
freightage _ dovozné ,
freightage _ dopravné ,
freighter _ náklaďák , (n:)
freighter _ nákladní loď ,
freighter _ nákladní letadlo ,
Fremont _ Fremont , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
French _ Francouzi ,
French _ French , (n: [jmén.]) , (příjmení)
French _ francouzština , (n:)
French _ francouzsky , (adv:)
French _ francouzský , (adj:)
french bean _ bob , (n:)
French beans _ fazolové lusky ,
French for how much _ combien ,
French for Miss _ mademoiselle ,
french fries _ hranolky , ([amer.])
French Guiana _ Francouzská Guyana , (n: [jmén.])
French horn _ lesní roh , (n: [hud.])
French language _ francouzština ,
French Polynesia _ Francouzská Polynézie , (n: [jmén.])
Frenchman _ Francouz ,
Frenchwoman _ Francouzka ,
Frenchy _ Francouzský , (adj:)
Frenchy _ Francouz ,
frenetic _ šílený ,
frenetic _ frenetický ,
frenetic _ horečný ,
frenetically _ freneticky , (adv:)
frenulum _ uzdička , (n: [med.]) , (frenulum preputii penis)
frenum _ uzdička , (n:)
frenzied _ vzrušený , (adj:)
frenziedly _ horečnatě , (adv:)
frenzy _ horečná činnost ,
frenzy _ záchvat zuřivosti ,
frenzy _ šílenství , (n:)
frenzy _ posedlost , (n:)
frenzy _ mánie , (n:)
frenzy _ zuřivost , (n:)
frenzy _ šílneství , (n:)
freon _ freon , (n:)
frequencies _ frekvence , (pl.)
frequency _ častost , (n:)
frequency _ opakování , (n:)
frequency _ kmitočtový , (adj:)
frequency _ frekvence , (n:)
frequency _ četnost , (n:)
frequency _ kmitočet ,
frequency modulation _ frekvenční modulace ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line