Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

foulard _ fulár , (n:)
fouled _ ušpinil , (v:)
fouled _ fauloval , (v:)
fouled _ zanesený ,
fouled _ znečištěný ,
fouler _ špinavější , (adj:)
fouler _ odpornější , (adj:)
foulest _ nejšpinavější , (adj:)
foulest _ nejodpornější , (adj:)
fouling _ znečištění ,
fouling _ usazenina , (n:)
fouling _ nános , (n:)
fouling _ nečistota , (n:)
foully _ špinavě , (adv:)
foully _ odporně , (adv:)
foulness _ znečištěnost , (n:)
foulness _ špína , (n:)
foulness _ ohavnost , (n:)
foulness _ nečistota , (n:)
found _ nalezený ,
found _ zakládat se ,
found _ zřídit ,
found _ založen ,
found _ nalezen , (n:)
found _ find/found/found , (v: [neprav.])
found _ založit ,
found _ zakládat ,
found _ našel ,
found _ nalezl ,
found out _ zjistil , (v:)
foundation _ zřízení , (n:)
foundation _ základ , (n:)
foundation _ nadace ,
foundation _ opodstatnění ,
foundation _ založení ,
foundational _ podkladový , (adj:)
foundational _ základní ,
foundational _ základový ,
foundations _ základy , (n: pl.)
foundations _ podklady , (n: pl.)
foundations _ nadace , (n:)
foundaton _ ústav ,
founded _ založený , (adj:)
founded _ postaven , (v:)
founder _ zakladatel , (n:)
founder _ propadnout se ,
founder _ zhroutit se ,
founder s shares _ zakladatelské akcie , ([eko.])
founders _ zřizovatelé , (n:)
founders _ zakladatelé , (n:)
founding _ založení , (n:)
foundling _ nalezenec , (n:)
foundress _ zakladatelka , (n:)
foundries _ slévárny, odlitky , (n: pl. [hut.])
foundry _ slévárna , (n:)
fount _ pramen , (n:)
fount _ zdroj ,
fountain _ studánka ,
fountain _ fontánka ,
fountain _ vodotrysk , (n:)
fountain _ kašna ,
fountain _ fontána ,
fountain pen _ plnička , (n:)
fountain pen _ plnicí pero ,
fountain-pen _ plnicí pero ,
fountains _ fontány , (n: pl.)
founts _ prameny , (n: pl.)
four _ čtyřka , (n:)
four _ čtyři ,
four flush _ blufovat , (v:)
four hundred _ čtyři sta ,
four hundredth _ čtyřstý ,
four pairs of _ čtvery ,
four sets _ čtvery ,
four times _ čtyřikrát ,
four-dimensional _ čtyřrozměrný , (adj:)
four-flush _ blufovat , (v:)
four-flusher _ podvodník , (n:)
four-flusher _ blufař , (n:)
four-footed _ čtyřnohý , (adj:)
four-in-hand _ čtyřspřeží ,
four-leaf clover _ čtyřlístek , (n:)
four-legged _ čtyřnohý , (adj:)
four-letter word _ sprosté slovo ,
four-poster _ sloupková postel ,
four-sided _ čtyřstranný , (adj:)
four-square _ rozhodný , (adj:)
four-square _ čtyřhranný , (adj:)
four-wheel _ mající čtyři kola , (n:)
four-wheel drive _ pohon na čtyři kola , (n:)
four-wheeled _ čtyřkolý , (adj:)
four-wheeler _ čtyřkolový vůz ,
fourfold _ čtyřnásobný , (adj:)
fourfold _ čtyřnásobně ,
fourpence _ čtyři pence ,
fourpenny _ čtyřpencový , (adj:)
fours _ čtyřky , (n: pl.)
fourscore _ osmdesát ,
foursome _ čtveřice , (n:)
foursquare _ rozhodný , (adj:)
foursquare _ čtyřhranný , (adj:)
fourteen _ čtrnáct ,
fourteen years _ čtrnáct let ,
fourteen-year-old _ čtrnáctiletý ,
fourteenth _ čtrnáctý ,
fourth _ čtvrtý ,
fourth dimension _ čtvrtý rozměr ,
fourthly _ za čtvrté ,
FoV _ Field of View , ([zkr.] [voj.])
fovea _ důlek , (n:)
fovea _ kruhovitá jamka ,
fowerbed _ záhon , (v:)
fowl _ slepice ,
fowl _ kuře ,
fowl _ drůbež ,
fowler _ lovec lovných ptáků ,
fox _ ošálit , (v:)
fox _ oklamat , (v:)
fox _ lišák , (n:)
fox _ přelstít ,
fox _ liščí ,
fox _ liška , (n:)
fox and hounds _ hra na honěnou ,
fox terrier _ foxteriér , (n:)
fox-hunting _ hon na lišku ,
fox-trot _ foxtrot , (n:)
foxes _ lišky , (n: pl.)
foxglove _ náprstník červený ,
foxhole _ zákop pro jednoho vojáka , (n:)
foxhound _ jezevčík , (n:)
foxhunting _ hon na lišku ,
foxily _ vychytralý , (adj:)
foxiness _ vychytralost , (n:)
foxiness _ mazanost , (n:)
foxtail _ psárka , (n:)
foxtail _ liščí oháňka ,
foxtrot _ foxtrot , (n:)
foxy _ vychytralý ,
foxy _ přitažlivá , (adj:) , (žena)
foxy _ lišácký , (adj:)
foyer _ vestibul , (n:)
foyer _ foyer , (n:)
foyer _ předsíň ,
foyer _ vstupní hala , (n:)
FPA _ Focal Plane Array , ([zkr.] [voj.])
FPGA _ Field Programmable Gated Array , ([zkr.] [voj.])
fracas _ rvačka , (n:)
fractal _ fraktální , (adj:)
fractal _ fraktál , (n:)
fractals _ fraktály , (n: pl.)
fraction _ frakce ,
fraction _ zlomkový , (adj:)
fraction _ frakce (systému) , ([eko.])
fraction _ podíl , (n:)
fraction _ střepina , (n:)
fraction _ úlomek , (n:)
fraction _ zlomek , (n: [mat.])
fraction composition _ frakční složení (systému) , ([eko.])
fractional _ zlomkový , (adj:)
fractional _ nepatrný , (adj:)
fractional-reserve banking _ bankovní systém s částečnými rezervami , ([fin.])
fractionally _ nepatrně , (adv:)
fractionally _ částečně , (adv:)
fractionate _ rozdělit , (v:)
fractionate _ destilovat , (v:)
fractionated _ rozdělený ,
fractionation _ frakcionace , (n:)
fractions _ zlomky , (pl. n: [mat.] 6 6)
fractious _ popudlivý , (adj:)
fractious _ podrážděný , (adj:)
fractiousness _ svárlivost , (n:)
fractiousness _ popudlivost , (n:)
fractiousness _ podrážděnost , (n:)
fracture _ zlomenina , (n:)
fracture _ zlom , (n:)
fracture _ fraktura , (n:)
fractured _ zlomený , (adj:)
fractures _ fraktury , (n:)
fracturing _ rozlamování , (n:)
frag _ tříštivý granát , (n: [hovor.] [voj.]) , (= fragmentation grenade)
fragile _ lámavý , (adj:)
fragile _ nestálý , (adj:)
fragile _ křehký , (adj:)
fragility _ křehkost , (n:)
fragment _ zlomek , (n:)
fragment _ úlomek , (n:)
fragment _ kousek , (n:)
fragment _ fragment , (n:)
fragmental _ úlomkovitý , (adj:)
fragmentary _ neúplný , (adj:)
fragmentary _ zlomkovitý , (adj:)
fragmentary _ fragmentární , (adj:)
fragmentation _ fragmentace , (n:)
fragmented _ fragmentovaný , (adj:)
fragments _ úlomky , (n: pl.)
fragments _ kousky , (n: pl.)
fragments _ fragmenty , (n: pl.)
fragrance _ vůně ,
fragrant _ vonný , (adj:)
frail _ křehký , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line