Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

formulary _ sbírka předpisů ,
formulas _ formule , (pl.)
formulate _ formulovat , (v:)
formulated _ formulovaný , (adj:)
formulating _ formulující , (adj:)
formulating _ formulování , ([eko.]) , (Zpracovávání nebo zhotovování výrobku pomocí míchání nebo spojování materiálů v procesu, v němž nevznikají nové chemické látky.)
formulation _ formulace , (n:)
formulator _ formulátor , (n:)
fornicate _ smilnit , (v:)
fornicated _ smilnil , (v:)
fornication _ smilstvo ,
fornicator _ smilník , (n:)
fornix _ val ,
Forrest _ Forrest , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
forsake _ forsake/forsook/forsaken , (v: [neprav.])
forsake _ zanechat , (v:)
forsake _ opustit , (v:)
forsaken _ forsake/forsook/forsaken , (v: [neprav.])
forsaken _ opuštěný , (adj:)
forsaken _ zanechaný , (adj:)
forsook _ zanechal , (v:)
forsook _ opustil , (v:)
forsook _ forsake/forsook/forsaken , (v: [neprav.])
forsooth _ věru ,
forsooth _ vskutku ,
Forster _ Forster , (n: [jmén.]) , (příjmení)
forswear _ zapřísahat , (v:)
forswear _ popřít něco pod nátlakem ,
forswore _ zapřísáhl se ,
forswore _ křivě přísahal ,
forsworn _ křivopřísežný , (adj:)
forsworn _ křivě přísahal ,
Forsythe _ Forsythe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
forsythia _ forzýtie , (n:)
forsythia _ druh rostliny ,
fort _ opevnění , (n:)
fort _ pevnost , (n:)
Fort Lauderdale _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Fort Wayne _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Fort Worth _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Fortaleza _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
forte _ hlasitě , (adv: [hud.])
forth _ pryč ,
forth _ ven ,
forth _ dále ,
forthcoming _ nejbližší , (adj:)
forthcoming _ nastávající , (adj:)
forthcoming _ blížící se ,
forthcoming _ nadcházející ,
forthright _ přímý , (adj:)
forthrightly _ upřímně , (adv:)
forthrightness _ upřímnost , (n:)
forthrightness _ přímost , (n:)
forthwith _ okamžitě ,
forties _ čtyřicítky , (n: pl.)
fortieth _ čtyřicátý ,
fortification _ opevnění , (n:)
fortification _ pevnost , (n: [voj.] 4 4)
fortifications _ pevnosti , (n:)
fortifications _ opevnění , (pl.)
fortified _ opevněný , (adj:)
fortify _ posílit , (v:)
fortify _ posilovat , (v:)
fortify _ opevnit , (v: [voj.])
fortify _ opevňovat , (v: [voj.])
fortissimo _ fortissimo ,
fortitude _ statečnost , (n:)
fortnight _ čtrnáct dnů ,
fortnight _ čtrnáct dní ,
fortnight s _ čtrnáctidenní , (adj:)
fortnightly _ přímo , (adv:)
fortnightly _ čtrnáctidenně , (adv:)
Fortran _ Fortran , (n: [it.] [jmén.]) , (programovaví jazyk, FORmula TRANslation)
fortress _ pevnost , (n: [voj.])
fortress _ opevnění , (n: [voj.])
fortresses _ pevnosti , (n:)
forts _ pevnosti , (n:)
fortuitous _ náhodný , (adj:)
fortuitous _ příznivý , (adj:)
fortuitous _ nenadálý , (adj:)
fortuitously _ náhodně , (adv:)
fortuitousness _ náhodnost , (n:)
fortuity _ náhodnost , (n:)
fortuity _ nahodilost , (n:)
fortunate _ mající štěstí ,
fortunate _ šťastný ,
fortunately _ chválabohu ,
fortunately _ bohudíky ,
fortunately _ naštěstí ,
fortune _ bohatství , (n:)
fortune _ jmění ,
fortune _ majetek , (n:)
fortune _ štěstí ,
fortune-teller _ věštec , (n:)
fortunes _ bohatství , (pl.)
fortuneteller _ věštec , (n:)
fortuneteller _ vykladač , (n:)
forty _ čtyřicítka , (n:)
forty _ čtyřicet , (n:)
forty winks _ zdřímnutí , (n:)
forty-eight _ čtyřicet osm ,
forty-first _ čtyřicátý první , (adj:)
forty-five _ čtyřicet pět ,
forty-four _ čtyřicet čtyři ,
forty-nine _ čtyřicet devět ,
forty-niner _ zlatokop , (n:)
forty-one _ čtyřicet jedna , (n:)
forty-seven _ čtyřicet sedm ,
forty-six _ čtyřicet šest ,
forty-three _ čtyřicet tři ,
forty-two _ čtyřicet dva , (n:)
forum _ fórum , (n:)
forums _ fóra ,
forward _ vepředu ,
forward _ urychlit ,
forward _ troufalý ,
forward _ připravený ,
forward _ progresivní ,
forward _ pokročilý ,
forward _ pokrokový ,
forward _ neostýchavý ,
forward _ kupředu ,
forward _ termínový obchod ,
forward _ termínový kontrakt ,
forward _ přeposlat , (v:)
forward _ útočník , (n:)
forward _ uspíšit , (v:)
forward _ odeslat , (v:)
forward _ vpřed ,
forward _ drzý , (adj:)
forward _ postoupit , (v:)
forward _ dopředu , (adv:)
forward contract _ termínová smlouva ,
forward markets _ termínové trhy , ([eko.])
forward-looking _ čelní , (adj:)
forward-looking _ přední , (adj:)
forwarded _ postoupený , (adj:)
forwarder _ zasílatel , (n:)
forwarding _ doprava , (n:)
forwarding _ předávání , (n: [it.])
forwardly _ frontálně , (adv:)
forwardly _ dopředu , (adv:)
forwardness _ troufalost , (n:)
forwards _ kupředu ,
forwards _ vpřed ,
forwent _ zřekl se ,
forwent _ vzdát se , (v:)
FOS _ Freedom Of Speech , ([zkr.])
foss _ zákop , (n:)
foss _ přikop , (n:)
Foss _ Foss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fosse _ zákop , (n:)
fosse _ příkop , (n:)
fosse _ kanál ,
fossick _ pátrat , (v:)
fossick _ prohledávat , (v:)
fossil _ fosilní ,
fossil fuel _ fosilní palivo ,
fossil fuels _ fosilní paliva ,
fossil water _ fosilní voda , ([eko.])
fossiliferous _ obsahující fosilie ,
fossilise _ zkamenět , (v:)
fossilization _ zkostnatění , (n:)
fossilization _ fosilizace , (n:)
fossilize _ zkamenět , (v:)
fossilized _ zkamenělý , (adj:)
fossils _ fosílie , (pl.)
foster _ starat se o ,
foster _ chovat , (v: [obec.] 2 2) , (i city)
foster _ vychovávat , (v: [obec.] 2 2)
foster _ hýčkat ,
foster-child _ chráněnec , (n:)
foster-father _ pěstoun ,
foster-mother _ inkubátor , (n: [bio.] 8 8)
foster-mother _ pěstounka , (n: [bio.] 5 5)
foster-parent _ pěstounka , (n:)
foster-sister _ soukojenka , (n:)
fosterage _ péče o cizí dítě ,
fostered _ podporovat ,
fostering _ vychovávající ,
fosterling _ odchovanec , (n:)
fosterling _ chráněnec , (n:)
FOT _ Full Of Tripe , ([zkr.])
FOTCL _ Falling Off The Chair Laughing , ([zkr.])
FotR _ Fellowship of the Rings (a Tolkien work) , ([zkr.])
fought _ bojoval , (v:)
fought _ fight/fought/fought , (v: [neprav.])
foul _ nečistý , (adj:)
foul _ špinavý , (adj:)
foul _ zkažený , (adj:)
foul _ faulovat , (v:)
foul _ faul , (n: [sport.])
foul line _ pomezní čára , (n:)
foul play _ nepoctivé jednání , (n:)
foul play _ nepoctivá hra , (n:)
foul up _ poškodit , (v:)
foul weather _ nepohoda , (n:)
foul-mouthed _ sprostý , (adj:)
foul-smelling _ páchnoucí , (adj:)
foul-up _ nepořádek , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line