Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

forfend _ ochránit , (v:)
forgather _ scházet se , (v:)
forgave _ odpustil , (v:)
forgave _ forgive/forgave/forgiven , (v: [neprav.])
forge _ kovárna , (n:)
forge _ zfalšovat ,
forge _ kovat , (v:)
forge _ vykovat ,
forge _ výheň , (n:)
forge _ falšovat , (v:)
forge _ padělat , (v:)
forged _ vytvořený , (adj:)
forged _ ukovaný , (adj:)
forged _ tvořil , (v:)
forged _ padělaný , (adj:)
forged _ padělal , (v:)
forged _ kovaný , (adj:)
forged _ koval , (v:)
forged _ falšovaný , (adj:)
forged piece _ výkovek ,
forger _ padělatel , (n:)
forgeries _ padělky , (n: pl.)
forgery _ padělek , (n:)
forgery _ padělání , (n:)
forget _ nepamatovat si ,
forget _ forget/forgot/forgotten , (v: [neprav.])
forget _ zapomenout , (v:)
forget _ zapomenout na , (v:)
forget _ zapomínat , (v:)
forget _ zapomínat na , (v:)
forget about _ zapomenout na , (v:)
forget about _ zapomínat na , (v:)
forget-me-not _ pomněnka , (n:)
forget-me-not _ poměnka ,
forget-me-not _ druh rostliny ,
forgetful _ zapomnětlivý , (adj:)
forgetful _ zapomětlivý , (adj:)
forgetfulness _ zapomnětlivost , (n:)
forgets _ zapomíná , (v:)
forgettable _ zapomenutelný ,
forgetting _ zapomínající , (adj:)
forging _ výkovek , (n:)
forging _ padělání , (n:)
forging _ kování , (n:)
forgivable _ odpustitelný ,
forgive _ forgive/forgave/forgiven , (v: [neprav.])
forgive _ odpouštět , (v:)
forgive _ odpustit , (v:)
forgive! _ odpusťte! , (v:)
forgiven _ prominutý , (adj:)
forgiven _ odpuštěný , (adj:)
forgiven _ forgive/forgave/forgiven , (v: [neprav.])
forgiveness _ odpuštění , (n:)
forgives _ odpouští , (v:)
forgiving _ odpouštějící , (adj:)
forgivingness _ shovívavost , (n:)
forgo _ předejít , (v:)
forgo _ forgo/forewent/foregone , (v: [neprav.])
forgo _ vzdát se ,
forgone _ zřekl se ,
forgot _ forget/forgot/forgotten , (v: [neprav.])
forgot _ zapomněl ,
forgot _ zapomenul ,
forgotten _ forget/forgot/forgotten , (v: [neprav.])
forgotten _ zapomenutý ,
fork _ rozvětvit , (v:)
fork _ rozdělit , (v:)
fork _ vidle , (n:)
fork _ vidlice , (n:)
fork _ rozdvojit ,
fork _ vidlička ,
fork out _ vydat velkou částku ,
fork over _ vysázet , (v:)
fork-lift _ zdvižný vozík , , (vidlicový)
forked _ vidlicovitý , (adj:)
forked _ rozvětvený , (adj:)
forkful _ plná vidlička , (n:)
forking _ dělení , (n:)
forking _ větvení , (n:)
forklift _ zdvižný vozík , , (vidlicový)
forks _ vidličky , (n: pl.)
forks _ vidle , (pl.)
forlorn _ opuštěný , (adj:)
forlorn _ osamocený , (adj:)
forlorn _ beznadějný , (adj:)
forlornly _ osamoceně , (adv:)
forlornly _ opuštěně , (adv:)
forlornness _ zoufalost , (n:)
forlornness _ marnost , (n:)
form _ tiskopis , (n:)
form _ forma (botanika) , ([eko.])
form _ uzpůsobit , (v:)
form _ povaha , (n:)
form _ organizovat , (v:)
form _ forma , (n:)
form _ formulář , (n:)
form _ tvar , (n:)
form _ tvořit , (v:)
form _ utvořit , (v:)
form _ vytvořit , (v:)
form _ způsob , (n:)
form _ podoba , (n:)
form _ tvarovat , (v:)
form _ formovat , (v:)
form letter _ standardní dopis ,
formal _ formální , (adj:)
formal dress _ gala ,
formaldehyde _ formaldehyd , (n:)
formalin _ formalín , (n:)
formalisation _ formalizace , (n:)
formalise _ formalizovat , (v:)
formalised _ formálně schválený ,
formalism _ formalismus , (n:)
formalist _ puntičkář , (n:)
formalist _ formalistický , (adj:)
formalist _ formalista , (n:)
formalistic _ formalistický , (adj:)
formalities _ formality , (n: pl.)
formality _ formalita , (n:)
formalization _ formalizace , (n:)
formalize _ formalizovat , (v:)
formalized _ formalizovaný , (adj:)
formally _ formálně , (adv:)
formamide _ formamid , ([eko.])
formant _ formant , (n:)
format _ rozměr ,
format _ povaha ,
format _ ráz ,
format _ struktura ,
format _ velikost ,
format _ formátovat , (v:)
format _ formát ,
formate _ formiát ,
formation _ tvarování ,
formation _ utváření ,
formation _ formace (botanika) , ([eko.])
formation _ útvar , (n:)
formation _ tvorba , (n:)
formation _ formace , (n:)
formation class _ třída formace (botanika) , ([eko.])
formation of favourable conditions for entomophages _ vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy , ([eko.])
formation type _ typ formace (botanika) , ([eko.])
formations _ formulace , (pl.)
formative _ výchovný , (adj:)
formative _ formativní , (adj:)
formats _ formáty , (n: pl.)
formatted _ naformátovaný , (adj:)
formatted _ formátovaný , (adj:)
formatter _ formátovač , (n:)
formatting _ formátování , (n:)
formed _ tvarovaný , (adj:)
formed _ zformovaný , (adj:)
formed _ pevný , (adj:)
former _ předešlý , (adj:)
former _ minulý , (adj:)
former _ dřívější , (adj:)
former _ bývalý ,
former _ zakládající , (adj:) , (člen nadace)
former _ tvůrce ,
formerly _ předtím ,
formerly _ dříve ,
formerly _ kdysi , (adv:)
formfitting _ přiléhavý , (adj:)
formic _ mravenčí ,
formica _ umakart , (n:)
Formica _ Formica , (n: [jmén.]) , (příjmení)
formication _ mravenčení , (n:)
formidable _ obrovský , (adj:)
formidable _ impozantní ,
formidable _ hrozivý ,
formidable _ hrozný ,
formidably _ úžasně , (adv:)
formidably _ ohromně , (adv:)
forming _ formování ,
forming _ tváření ,
forming _ formovací ,
forming _ tvarovací ,
forming _ tvořící se ,
forming _ utvářející , (adj:)
forming _ tvoření , (n:)
forming _ tvarující , (adj:)
forming _ tvarování , (n:)
forming _ formující , (adj:)
formless _ beztvarý , (adj:)
formlessness _ beztvarost , (n:)
Formosa _ Formosa , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Argentina)
Formosan _ obyvatel Formosy , (n:)
forms _ vytváří , (v:)
forms _ formuláře , (n: pl.)
formula _ formule , (n:)
formula _ vzorec , (n:)
formulae _ formule , (n: pl.)
formulae _ recept , (n: pl.)
formulae _ vzorec , (n: pl.)
formulae _ formulace , (n:)
formulaic _ podobný , (adj:)
formularize _ formulovat , (v:)
formularize _ vyjádřit formulí ,
formulary _ vzorec , (n:)
formulary _ lékopis , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line