Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

forces _ ozbrojené síly ,
forces _ síly , (n: pl.)
forces _ nutí , (n:)
forces _ vojska , (n: pl.)
forcible _ násilný , (adj:)
forcibly _ nuceně , (adv:)
forcing _ nutící , (adj:)
forcing _ nutí , (n:)
ford _ přebrodit , (v:)
ford _ brod , (n:)
fordable _ přebroditelný , (adj:)
fordable _ broditelný , (adj:)
Fordham _ Fordham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Fordism _ fordismus , ([eko.])
fore _ příď ,
fore _ přední část ,
fore _ příďový , (adj:)
fore _ přední , (adj:)
fore and aft _ vpředu i vzadu ,
fore and aft _ po celé lodi ,
forearm _ předloktí ,
forebear _ předek , (n:)
forebode _ věštit , (v:)
foreboding _ předzvěst , (n:)
foreboding _ předtucha , (n:)
forebrain _ přední mozek ,
forecast _ prognóza , (n:)
forecast _ předpovídat , ([eko.])
forecast _ předpověď , (n:)
forecaster _ prorok , (n:)
forecaster _ prognostik ,
forecasting _ prognostika, předpovídání, , ([eko.])
forecasting _ předpovídání , (n:)
forecasting _ předpověď ,
forecasts _ předpovědi ,
foreclose _ zabránit , (v:)
foreclose _ zabavit zastavený majetek ,
foreclosure _ zabavení , (n:)
forecourt _ nádvoří ,
foredate _ antedatovat , (v:)
foredeck _ přední paluba , (n:)
foredeck _ příď ,
foredoom _ předem odsoudit ,
forefather _ praotec , (n:)
forefather _ předek , (n:)
forefinger _ ukazováček , (n:)
forefoot _ přední noha , (n:)
forefront _ linie ,
forefront _ prvořadého významu ,
forefront _ prvořadé důležitosti , (n: pl.)
forefront _ prvořadá odpovědnost , (n:)
forefront _ popředí , (n:) , (oblasti)
forefront _ první ,
foregather _ sejít se , (v:)
foregin investment _ zahraniční investice ,
forego _ forego/forewent/foregone , (v: [neprav.])
forego _ zříci se něčeho , (v:)
forego _ vzdát se něčeho , (v:)
forego _ předejít , (v:)
foregoer _ předchůdce , (n:) , (luke)
foregoing _ předcházející , (adj:)
foregone _ ušlý , (adj:)
foregone _ forgo/forewent/foregone , (v: [neprav.])
foregone _ forego/forewent/foregone , (v: [neprav.])
foreground _ popředí , (n:)
foreground _ prioritní ,
forehand _ forehand , (n:)
forehand _ forhend , (n:)
forehead _ čelo , (n:)
foreign _ zahraniční ,
foreign _ cizí ,
foreign capital _ zahraniční kapitál ,
foreign capital _ cizí kapitál ,
foreign countries _ zahraničí ,
foreign countries _ cizina ,
foreign currency _ zahraniční měna , ([eko.])
foreign currency _ devizy ,
foreign currency account _ devizový účet ,
foreign debt _ zahraniční dluh ,
foreign exchange _ deviza ,
foreign exchange _ devizy ,
foreign exchange _ zahraniční měna ,
foreign exchange _ zahraniční výměna (peněz) , ([eko.])
foreign exchange _ valuta , (n:)
foreign exchange _ cizí měna , (n:)
foreign exchange market _ trh zahraničních měn ,
foreign exchange market _ deviz ,
foreign exchange n _ zahraniční měna ,
foreign exchange n _ deviza ,
foreign exchange reserves _ devizové rezervy ,
foreign exchanges _ valuty , (n:)
foreign investments _ zahraniční investice , ([eko.])
foreign minister _ ministr zahraničních věcí , (n:)
foreign trade _ zahraniční obchod ,
foreign-born _ narozený v cizině ,
foreign-language _ cizojazyčný , (adj:)
foreigner _ cizinka ,
foreigner _ cizinec ,
foreigners _ cizinci , (n: pl.)
foreignness _ cizost , (n:)
foreignness _ cizota ,
foreing _ cizí , (adj:)
foreknow _ předvídat , (v:)
foreknowledge _ informovanost , (n:)
foreland _ útes , (n:)
foreland _ mys , (n:)
foreleg _ přední noha , (n:)
forelimb _ přední končetina , (n:)
forelimb _ přední úd ,
forelock _ závlačka , (n:)
forelock _ ofina , (n:)
forelock _ kštice , (n:)
foreman _ mistr , (n:)
foreman _ předák , (n:)
foremast _ příďový stěžeň ,
foremast _ přední stěžeň ,
foremen _ předáci , (n: pl.)
foremen _ předsedové ,
foremost _ nejlepší , (adj:)
foremost _ nejprve ,
foremost _ na prvním místě ,
forename _ křestní jméno ,
forenamed _ dříve jmenovaný ,
forenames _ křestní jména , (n:)
forenoon _ dopoledne ,
forensic _ soudní , (adj:)
forensic _ forenzní , (adj:)
foreordain _ předem určit ,
forepart _ předek , (n:)
forepaw _ přední tlapa ,
foreplay _ předehra , (n:)
forerunner _ předchůdce , (n:) , (čeho)
forerunners _ předchůdci , (n: pl.) , (čeho)
foresail _ přední plachta , (n:)
foresaw _ předvídaný , (adj:)
foresaw _ předvídal , (v:)
foresaw _ předpověděl , (v:)
foresee _ předvídat , (v:)
foreseeability _ předvídatelnost , (n:)
foreseeable _ předvídatelný ,
foreseeable _ dohledný ,
foreseen _ předvídaný , (adj:)
foreshadow _ věstit , (v:)
foreshore _ pláž ,
foreshore _ příbřeží ,
foreshorten _ vyjádřit ve zkratce ,
foreshow _ předpovědět , (v:)
foresight _ prozíravost , (n:)
foresighted _ předvídavý , (adj:)
foresighted _ prozíravý , (adj:)
foresightful _ prozíravý , (adj:)
foresightful _ předvídavý , (adj:)
foreskin _ předkožka , (n: [med.])
forest _ les , ([eko.])
forest preservation, debt-nature swaps _ ochrana lesů, výměna dluh-příroda , ([eko.])
forest preservation, extractive reserves _ ochrana lesů, extraktivní rezervy , ([eko.])
forest-technical antierosion measure _ lesnickotechnické protierozní opatření , ([eko.])
forest-technical soil conservation measure _ lesnickotechnické protierozní opatření , ([eko.])
forestall _ zabránit , (v:)
forestall _ předejít , (v:)
forestation _ zalesňování , (n:)
forestation _ zalesnění , (n:)
forestay _ přední stěh ,
forested _ zalesněný , (adj:)
forester _ polesný , (adj:)
forester _ lesník , (n:)
forestry _ lesnictví , (n:)
forests _ lesy , (n: pl.)
foretaste _ předzvěst , (n:)
foretaste _ náznak , (n:)
foretell _ věštit , (v:)
foretell _ prorokovat , (v:)
forethought _ prozíravost , (n:)
foretold _ předpovídal , (v:)
foretold _ prorokoval , (v:)
foretold _ předpovězeno ,
forever _ stále ,
forever _ pořád ,
forever _ navěky ,
forever _ navždy ,
forevermore _ navěky ,
forevermore _ navždy ,
forewarn _ varovat , (v:)
forewarn _ varovat předem ,
forewent _ forgo/forewent/foregone , (v: [neprav.])
forewent _ forego/forewent/foregone , (v: [neprav.])
forewoman _ mistrová , (v:)
foreword _ předmluva , (n:)
FOREX _ trh zahraničních deviz ,
FOREX _ trh zahraničních měn ,
forfaiting _ forfaiting ,
forfaiting _ přebírání zodpovědnosti za úhradu pohledávek ,
forfaiting _ obchodování s úvěry ,
forfeit _ zástava , (n:)
forfeit _ ztratit, propadnout , ([eko.])
forfeit _ zástava, pokuta, ztráta , ([eko.])
forfeit _ propadnutí , (n:)
forfeit _ pozbytí něčeho ,
forfeiture _ zánik , (n:)
forfeiture _ propadnutí , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line