Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

foot-ton _ tunostopa ,
footage _ záznam , (n:)
footage _ stopáž , (n:)
football _ kopací míč ,
football _ fotbalový ,
football _ míč , (n:)
football _ kopaná , (n:)
football _ fotbal , (n: [amer.]) , (americký)
football _ americký fotbal , (n: [amer.])
football association _ fotbalová asociace ,
football bladder _ duše , , (do míče)
football boots _ kopačky , (n:)
football eleven _ jedenáctka ,
football match _ fotbalový zápas ,
football pitch _ fotbalové hřiště ,
football pools _ sázka , (n:) , (sázkova hra)
footballer _ fotbalista , (n:)
footballers _ fotbalisté ,
footboard _ stupátko , (n:)
footboard _ stupačka , (n:)
footbridge _ lávka , (n:)
Foote _ Foote , (n: [jmén.]) , (příjmení)
footer _ chodec , (n:)
footer _ patička stránky , (n:)
footfall _ zvuk chůze ,
foothill _ předhůří ,
foothills _ předhůří ,
foothills _ podhůří ,
foothold _ základ , (n:)
foothold _ opora , (n:)
foothpath _ stezka , (n:)
footing _ základ , (n:)
footing _ podklad , (n:)
footing _ součet , , (sloupce čísel)
footing _ postavení , , (společenské)
footing _ pata , , (zdi)
footless _ neobratný , (adj:)
footless _ beznohý , (adj:)
footless _ bez chodidel ,
footlights _ světla rampy ,
footling _ nicotný , (adj:)
footloose _ bez závazků ,
footman _ sluha , (n:)
footmark _ stopa , (n:)
footmark _ šlépěj ,
footmen _ sluhové ,
footnote _ vysvětlivka , (n:)
footnote _ anotace , (n:)
footnote _ poznámka pod čarou , (n:)
footnotes _ poznámka pod čarou ,
footpads _ lapka ,
footpath _ stezka , (n:)
footpath _ pěšina , (n:)
footplate _ stupátko , (n:)
footprint _ šlépěj ,
footprint _ šlápota ,
footprint _ stopa , (n:)
footprints _ stopy , (n: pl.)
footrace _ závod v běhu ,
footrest _ stupačka , (n:)
footrest _ opěra pro nohu ,
foots _ jde ,
footsie _ koketování , (n:)
footsie _ dotýkání nohou pod stolem ,
footslogger _ pěšák , (n:)
footslogger _ infanterista ,
footsore _ mající bolavé nohy ,
footstep _ šlépěj ,
footstep _ stopa ,
footsteps _ stopy , (n: pl.)
footsteps _ kroky , (n: pl.)
footstool _ podnožka , (n:)
footstool _ stolička pod nohy ,
footway _ stezka , (n:)
footway _ pěšina , (n:)
footwear _ obuv , (n:)
footwork _ práce nohou ,
foozle _ zpackat , (v:)
foozle _ zbabrat , (v:)
fop _ floutek ,
fop _ elegán , (n:)
foppery _ fintivost , (n:)
foppish _ parádivý , (adj:)
foppish _ fintivý , (adj:)
foppishness _ parádivost , (n:)
foppishness _ fintivost , (n:)
for _ k , (n:)
for _ o ,
for _ za ,
for _ pro ,
for _ neboť ,
for _ na ,
for _ po dobu , (prep:) , (for many years - (po) mnoho let)
for + inf. _ na někom, aby , , (it is for you to speak - je na tobě, abys promluvil)
for a long time _ na dlouhou dobu ,
for a long time _ dlouho ,
for a moment _ chvilku ,
for a short time _ krátce ,
for a short time _ chvíli ,
for a song _ za babku ,
for a while _ chvíli ,
for better of for worse _ v časech dobrých i zlých , ([id.])
for better or worse _ ať tak či onak ,
for better or worse _ v dobrém i ve zlém ,
for christ s sake! _ probůh! ,
for ever _ nadobro ,
for example _ například ,
for free _ zdarma ,
for God´s sake _ proboha ,
for good _ nadobro ,
for good _ natrvalo ,
for goodness sake _ u všech všudy ,
for guidance _ orientačně , (adv:)
for heaven s sake _ proboha , (n:)
for heaven s sake _ za každou cenu ,
for instance _ třeba ,
for instance _ například ,
for long _ na dlouhou dobu ,
for nothing _ zadarmo ,
for sure _ zajisté ,
for the first time _ poprvé ,
for the last time _ naposledy ,
for the sake of _ pro ,
for the sake of _ kvůli ,
for the time being _ prozatím ,
for what _ zač ,
forage _ krmivo , (n:)
forage _ shánět , (v:)
forage _ drancovat ,
foraging _ spásání , (n:)
foramen _ otvor , (n:)
foray _ nájezd ,
forbade _ zakázaný , (adj:)
forbade _ zakázal , (v:)
forbade _ forbid/forbade/forbidden , (v: [neprav.])
forbear _ zdržet se něčeho ,
forbearance _ trpělivost , (n:)
forbearance _ tolerance , (n:)
forbearance _ snášenlivost , (n:)
forbearance _ shovívavost , (n:)
forbearing _ shovívavý , (adj:)
Forbes _ Forbes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
forbid _ forbid/forbade/forbidden , (v: [neprav.])
forbid _ zakazovat ,
forbid _ zakázat ,
forbid _ zapovědět , (v: [zast.])
forbiddance _ zákaz , (n:)
forbidden _ forbid/forbade/forbidden , (v: [neprav.])
forbidden _ zakázaný ,
forbidden _ zakázáno ,
forbidding _ zakazování , (n:)
forbiddingly _ nepřátelsky , (adv:)
forbids _ zakazuje , (v:)
forbore _ zdržet se něčeho ,
force _ vyrazit , (v:)
force _ vypáčit , (v:)
force _ vnutit , (v:)
force _ vliv , (n:)
force _ uspíšit , (v:)
force _ urychlit , (v:)
force _ přimět , (v:)
force _ donucení , (n:)
force _ armáda , (n:)
force _ efekt ,
force _ tlak , (n:)
force _ vnucovat , (v:)
force _ silový , (adj:)
force _ platnost , ([eko.])
force _ nátlak , (n:)
force _ donutit , (v:)
force _ násilí ,
force _ přinutit ,
force _ síla ,
force _ nutit ,
force _ donucovat ,
force _ vynutit ,
force feed _ přívod pod tlakem ,
force feed _ násilím krmit ,
force into _ dohnat , (v:)
force majeure _ vyšší moc ,
force out _ vytlačit , (v:)
force out _ vypudit , (v:)
force out _ vynutit , (v:)
force out _ vyhnat , (v:)
force through _ protlačit , (v:)
force-feed _ přívod pod tlakem ,
force-feed _ násilím krmit ,
forced _ povinný , (adj:)
forced _ vynucený , (adj:)
forced _ přinutil , (v:)
forced _ přinucený , (adj:)
forced _ nucený , (adj:)
forceful _ energický , (adj:)
forcefully _ energicky , (adv:)
forcefully _ důrazně , (adv:)
forcefulness _ energičnost , (n:)
forceless _ slabý , (adj:)
forceless _ neúčinný , (adj:)
forceless _ chabý , (adj:)
forceps _ pinzeta , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line