Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

flotsam _ ztroskotanci , (n:) , (čl)
flotsam _ plující trosky , (n:) , (čl)
flotsam _ pobuda , (n:) , (člověk bez trvalého bydliště)
flounce _ důrazně vejít ,
flounce _ důrazně kráčet ,
flounced _ důrazně vešel ,
flounced _ důrazně kráčel ,
flounder _ zmítat se ,
flounder _ platýz , (n: [zoo.])
flounder _ flundra (ryba) , (n: [zoo.])
flour _ mouka , (n:)
flourish _ kvést ,
flourish _ okázalost , (n:)
flourish _ vychloubat se , (v:)
flourish _ bujet , (v:)
flourish _ prospívat , (v:)
flourish _ prosperovat , (v:)
flourish _ dařit se , (v:)
flourished _ vzkvétal ,
flourishing _ vzkvétající , (adj:)
flourishing _ prosperující , (adj:)
floury _ moučný ,
flout _ opovrhovat , (v:)
flout _ vysmívat se ,
flouted _ opovrhoval , (v:)
flow _ tok, příliv , ([eko.])
flow _ průtok , ([eko.])
flow _ plynout , (v:)
flow _ tok ,
flow _ téct ,
flow _ téci ,
flow chart _ rozhodovací diagram , ([eko.])
flow chart _ vývojový diagram , (n: [tech.])
flow controller _ regulátor průtoku (závlahová síť) , ([eko.])
flow country _ zaplavená země , ([eko.])
flow diagram _ vývojový diagram ,
flow into _ vyústit , (v:)
flow irrigation _ gravitační závlaha , ([eko.])
flow line _ čára průtoků (vody) , ([eko.])
flow off _ odtékat , (v:)
flow out _ vytékat , (v:)
flow out _ odtékat , (v:)
flow out _ vytéci ,
flow rate _ průtok , ([eko.])
flowage _ záplava , (n:)
flowage _ zaplavení , (n:)
flowage _ tečení , (n:)
flowchart _ vývojový diagram , (n: [tech.])
flowed _ tekl , (v:)
flower _ květ , (n:)
flower _ kvést ,
flower _ kytka , (n:)
flower _ květina , (n:)
flower bed _ záhon , (n:)
flower girl _ květinářka , (n:)
flower girl _ prodavačka květin ,
flower grower _ pěstitel květin ,
flowerbed _ květinový záhon ,
flowered _ květovaný , (adj:)
flowered _ posetý květinami ,
floweriness _ květnatost , (n:)
flowering _ rozkvetlý ,
flowering _ kvetoucí ,
flowering _ rozkvět ,
flowerless _ bez květů ,
flowerpot _ květináč , (n:)
flowers _ květiny , (n: pl.)
flowery _ květinový , (adj:)
flowing _ tekoucí ,
flown _ letěl , (v:)
flown _ fly/flew/flown , (v: [neprav.])
flows _ teče ,
Floyd _ Floyd , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
flu _ chřipka , (n:)
flub _ trapas , (n:)
flub _ zbabrat , (v:)
flub _ zpackat , (v:)
fluctuate _ kolísat , (v:)
fluctuate _ fluktuovat , (v:)
fluctuating _ kolísavý , (adj:)
fluctuation _ výkyv ,
fluctuation _ kolísání (hodnot) , ([eko.])
fluctuation _ kolísání , (n:)
fluctuation _ fluktuace , (n:)
fluctuations _ výkyvy , (n: pl.)
flue _ kouřová roura , (n:)
flue ash _ popílek , ([eko.])
flue gas _ spaliny , ([eko.])
fluence _ hypnotický vliv ,
fluency _ plynulost ,
fluent _ plynný , (adj:)
fluent _ plynulý ,
fluently _ plynule ,
fluff _ načechrat , (v:)
fluff _ chmýří ,
fluff up _ natřást , (v:)
fluffer _ udržovač erekce u pornoherců , (n: [slang.]) , (najatá osoba - neherec)
fluffiness _ načechranost , (n:)
fluffy _ načechraný , (adj:)
flugelhorn _ křídlovka , (n:)
fluid _ kapalina , (n:)
fluid _ proměnlivý , (adj:)
fluid _ tekutý , (adj:)
fluid _ tekutina , (n:)
fluid crystal _ tekutý krystal , ([fyz.])
fluid ounce _ dutá unce ,
fluid process _ metoda vznosu , ([eko.])
fluidity _ nestabilita , (n:)
fluidization _ fluidace , ([eko.])
fluidize _ zkapalnit , (v:)
fluidize _ fluidizovat , (v:)
fluidized bed _ fluidní vrstva , ([eko.])
fluidized bed combustion _ fluidní spalování , ([eko.])
fluidized layer clarification _ čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství) , ([eko.])
fluids _ tekutiny , (n: pl.)
fluke _ trefa , (n:)
flukey _ čistě náhodný ,
fluky _ proměnlivý , (adj:)
fluky _ nestálý , (adj:)
fluky _ nejistý , (adj:)
flume _ žlab , (n:)
flume _ náhon , (n:)
flummery _ balamucení , (n:)
flummery _ nesmysl ,
flummox _ krachnout , (v: [hovor.])
flummox _ kiksnout , (v: [hovor.])
flummox _ zamotat hlavu , (v: [hovor.])
flummox _ vyvést z konceptu , (v: [hovor.])
flung _ švihl , (v:)
flung _ mrštil , (v:)
flung _ hodil , (v:)
flung _ fling/flung/flung , (v: [neprav.])
flunk _ propadnout , (v:)
flunkey _ poskok , (n:)
flunkey _ lokaj ,
flunky _ poskok , (n:)
flunky _ lokaj ,
fluor _ fluorit , (n:)
fluor _ fluor , ([eko.])
fluorapatite _ fluorapatit ,
fluoresce _ světélkovat , (v:)
fluoresce _ fluoreskovat , (v:)
fluorescein _ fluorescein ,
fluorescence _ fluorescence , (n:)
fluorescent _ světélkující , (adj:)
fluorescent _ fluorescenční , (adj:)
fluorescent lamp _ zářivka , (n:)
fluorescent lamp _ fluorescenční lampa , (n:)
fluorescent light _ zářivkové světlo ,
fluorescing _ fluoreskující , (adj:)
fluorescing _ fluorescenční , (adj:)
fluoridate _ fluorizovat , (v:)
fluoridation _ fluorizace , (n:)
fluoridation _ fluoridace , (n:)
fluoride _ fluorid , (n:)
fluoridize _ fluorizovat , (v:)
fluorine _ fluor , (n:)
fluorite _ fluorit , (n:)
fluorocarbon _ fluorouhlíková sloučenina , (n:)
fluoroscope _ fluoroskop , (n:)
fluorosis _ otrava fluorem ,
fluorosis _ fluoróza ,
fluorspar _ kazivec , (n:)
fluorspar _ fluorit , (n:)
flurried _ znervóznělý , (adj:)
flurry _ poryv , (n:)
flurry _ příval , (n:)
flush _ vymazat , (v.)
flush _ zrudnout , (v:)
flush _ zardění ,
flush _ začervenat se ,
flush _ spláchnout , (v:)
flush irrigation _ závlaha výtopou , ([eko.])
flushed _ zrudlý , (adj:)
flushed _ spláchnutý , (adj:)
flushing _ zaplavování , (n:)
flushing _ spláchnutí , (n:)
fluster _ zneklidňovat , (v:)
flustered _ zneklidněný ,
flute _ flétna , ([hud.])
fluted _ vroubkovaný , (adj:)
flutes _ flétny , (n:)
fluting _ zpěvný ,
flutist _ flétnista , (n:)
flutter _ třepot , (n:)
flutter _ třepetání , (n:)
flutter _ třepetat , (v:)
flutter _ třepat , (v:)
flutter _ rozruch , (n:)
flutter _ znepokojovat se , (v:)
flutter _ vzrušení , (n:)
flutter _ zmatek , (n:)
flutter _ vibrovat , (v:)
flutter _ kmitat , (v:)
flutter _ chvět se , (v:)
flutter _ chvění , (n:)
flutter _ třepotat , (v:)
flutter _ třepotání , (n:)
flutter _ poletovat , (v:)
fluttering _ vznášení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line