Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

facts _ fakty , (n: pl.)
facts _ skutečnosti ,
facts _ data ,
facts of life _ životni fakta ,
factual _ věcný , (adj:)
factual _ konkrétní ,
factual _ skutečný ,
factual _ faktický ,
factuality _ reálnost , (n:)
factuality _ konkrétnost , (n:)
factuality _ faktičnost , (n:)
factually _ fakticky , (adv:)
factualness _ konkrétnost , (n:)
factualness _ faktualičnost , (n:)
facultative _ fakultativní , (adj:)
facultative _ nepovinný , (adj:)
facultative _ volitelný , (adj:)
facultative _ výběrový , (adj:)
facultative microorganism _ fakultativní mikroorganismus , ([eko.])
facultative parasite _ fakultativní parazit , ([eko.])
facultative saprophyte _ fakultativní saprofyt , ([eko.])
faculties _ fakulty , (n: pl.)
faculty _ schopnost ,
faculty _ fakulta ,
fad _ výstřelek , , (přechodná móda)
faddish _ módní ,
faddist _ módní panák ,
fade _ vadnout , (v:)
fade _ mizet , (v:)
fade _ uvadat ,
fade _ odkvést ,
fade _ uvadnout ,
fade _ vyblednout ,
fade _ vymizet ,
fade _ zaniknout ,
fade _ zmizet ,
fade _ ztrácet se ,
fade _ ztratit se ,
fade _ zvadnout ,
fade _ zvolna mizet ,
fade _ chřadnout ,
fade _ ztrácet barvu ,
fade _ doznívat , (v:)
fade _ druh úderu v golfu , (n:) , (mírná pravá faleš v golfu)
fade _ blednout ,
fade away _ pohasnout , (v:)
fade away _ mizet , (v:)
fade away _ blednout , (v:)
fade away _ chřadnout , (v:)
fade away _ ztratit se ,
fade away _ zvolna mizet ,
fade away _ ztrácet se ,
fade out _ zeslabit , (v:)
fade out _ vyblednout , (v:)
fade out _ zvolna mizet ,
fade out _ ztratit se ,
fade out _ vybledat ,
FADEC _ Full Authority Digital Engine Control , ([zkr.] [voj.])
faded _ vybledlý , (adj:)
fadeout _ zanikat , (v:)
fader _ zeslabovač , (n:)
fades _ utichá , (v:)
fades _ slábne ,
fades _ bledne ,
fading _ zeslabování , (n:)
fading _ blednutí , (n:)
faecal _ fekální , (adj:)
faecal coliform bacterium _ fekální koliformní bakterie , ([eko.])
faecal streptococcus _ fekální streptokok , ([eko.])
faeces _ výměšky ,
faeces _ výkaly ,
faeces _ sedlina ,
faeces _ kal ,
faerie _ víla , (v:)
faerie _ kouzelný , (adj:)
faerie _ pohádková říše ,
faery _ říše víl ,
faery _ pohádková země ,
fag _ teplouš ,
fag _ cigáro ,
fag _ cigareta ,
fag end _ filtr ,
fag end _ cigaretový oharek ,
fag hag _ žena vybírající si za přátele homosexuály , (n: [slang.])
fag out _ vyčerpat , (v:)
faggot _ teplouš , (n:) , (hanlivě homosexuál)
faggot _ otep , (n:) , (varianta: fagot)
Fagin _ Fagin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fagot _ svazek , (n:)
fagot _ otep , (n:)
fags _ cigára , (pl. n:)
Fahey _ Fahey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Fahrenheit _ Fahrenheit ,
Fahrenheit _ dtto. , , (° teploty)
faience _ fajáns , (n:)
fail _ nemít úspěch ,
fail _ nepodařit se ,
fail _ nepovést se ,
fail _ selhání ,
fail _ zklamat ,
fail _ selhat, nedostávat se , ([eko.])
fail _ propadnout , (v:)
fail _ neuspět , (v:)
fail _ ztroskotávat ,
fail _ ztroskotat ,
fail _ selhat ,
fail to _ nedokázat , (v:)
fail to _ ne- , (v:)
fail-safe _ zabezpečení proti selhání , (n:)
failed _ neúspěšný , (adj:)
failed _ selhal , (v:)
failed _ selhalo ,
failing _ selhávající , (adj:)
failing _ selhání , (n:)
failings _ chyby , (n: pl.)
faille _ hedvábný ryps ,
fails _ selhává , (v:)
failure _ závada , (n:)
failure _ neúspěch ,
failure _ opomenutí ,
failure _ opominutí ,
failure _ prohra ,
failure _ nezdar, nedostatek , ([eko.])
failure _ selhání , (n:)
failure rate _ intenzita poruch , (n: [tech.]) , (zkratka FR)
failures _ selhání , (pl.)
fain _ ochoten , (n:)
fain _ s radostí ,
faint _ zeslábnout , (v:)
faint _ omdlévat , (v:)
faint _ chabý , (adj:)
faint _ bázlivý , (adj:)
faint _ nesmělý , (adj:)
faint _ mdlý , (adj:)
faint _ omdlít ,
faint _ bezvědomí ,
faint _ slabost ,
faint-hearted _ zbabělý , (adj:)
faint-hearted _ bázlivý , (adj:)
fainted _ omdlel , (v:)
fainted _ ochabl , (v:)
fainter _ omdlévající osoba , (n:)
faintest _ nejmenší , (adj:)
fainthearted _ zbabělý , (adj:)
fainthearted _ bázlivý , (adj:)
fainting _ omdlévání , (n:)
faintly _ slabě , (adv:)
faintly _ mdle , (adv:)
faintness _ slabost , (n:)
faintness _ mdloba , (n:)
faints _ mrákoty , (n:)
faints _ mdloby , (n:)
fair _ bezúhonný , (adj:)
fair _ jarmark , (n:)
fair _ jasný , (adj:)
fair _ neposkvrněný , (adj:)
fair _ nestranný , (adj:)
fair _ plavý , (adj:)
fair _ sličný , (adj:)
fair _ zdvořile ,
fair _ solidní ,
fair _ příjemně ,
fair _ poctivě ,
fair _ načisto ,
fair _ jasně ,
fair _ slušně ,
fair _ čestně ,
fair _ kolotoč ,
fair _ světlý , (adj:)
fair _ veletrh ,
fair _ spravedlivý ,
fair _ poctivý ,
fair _ pěkný ,
fair _ čestný ,
fair _ blond ,
fair _ slušný ,
fair copy _ čistopis , (n:)
fair game _ snadná kořist ,
fair play _ slušné jednání , (n:)
fair play _ slušná hra , (n:)
fair play _ poctivá hra , (n:)
fair price _ přiměřená cena ,
fair trade _ přijatelný obchod , ([eko.])
fair weather _ přítel ne do nepohody ,
fair weather _ polojasno ,
fair-haired _ světlovlasý , (adj:)
fair-haired _ plavý , (adj:)
fair-haired _ blond , (n:)
fair-haired boy _ mazánek ,
fair-minded _ spravedlivý , (adj:)
fair-minded _ objektivní , (adj:)
fair-minded _ nezaujatý , (adj:)
fair-minded _ čestný , (adj:)
fair-mindedness _ objektivita , (n:)
fair-mindedness _ nezaujatost , (n:)
fair-weather _ přítel ne do nepohody ,
Fairbanks _ Fairbanks , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Fairchild _ Fairchild , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fairer _ čestnější , (adj:)
fairest _ nejpoctivější , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line