Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

flaxy _ lněný , (adj:)
flay _ stáhnout ,
FLC _ Federal Laboratory Consortium , ([zkr.] [voj.])
flea _ blecha , (n:)
flea market _ bleší trh ,
flea-bitten _ zablešený , (adj:)
flea-bitten _ poštípaný od blech ,
fleas _ blechy , (n: pl.)
fleck _ skvrna , (n:)
flecked _ poskvrněný , (adj:)
fled _ utekl , (v:)
fled _ uprchl , (v:)
fled _ flee/fled/fled , (v: [neprav.])
fledge _ opeřit se , (v:)
fledge _ opeření , (n:)
fledged _ opeřený , (adj:)
fledged _ létavý , (adj:)
fledgeling _ ptáče ,
fledgeling _ nezkušený člověk ,
fledgeling _ mladé ptáče ,
fledgling _ nováček , (n:)
flee _ flee/fled/fled , (v: [neprav.])
flee _ utíkat , (v:)
flee _ utéct , (v:)
flee _ utéci , (v:)
flee _ uprchnout , (v:)
fleece _ vlna , (n: [text.] 6 6) , (ovčí vlna)
fleeced _ rounovaný , (adj:)
fleeced _ počesávaný , (adj:)
fleeciness _ huňatost , (n:)
fleecy _ chundelatý , (adj:)
fleecy sky _ beránky ,
fleeing _ utíkající , (adj:)
fleeing _ útěk , (n:)
flees _ uniká ,
fleet _ loďstvo , (n:)
fleet _ konvoj ,
fleet _ kolona , (n:)
fleet _ flotila ,
fleetest _ nejrychlejší , (adj:)
fleeting _ prchavý , (adj:)
fleeting _ pomíjivý , (adj:)
fleetingly _ prchavě , (adv:)
fleetingly _ pomíjivě , (adv:)
fleetness _ prchavost , (n:)
fleets _ letky , (n: pl.)
fleets _ flotily , (n: pl.)
Fleischman _ Fleischman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Fleisher _ Fleisher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Fleming _ Vlám ,
Fleming _ Fleming , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Flemings _ Flemings , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Flemish _ vlámština , (n:)
Flemish _ vlámský , (adj:)
flesh _ maso , (n:)
flesh _ lidstvo ,
flesh _ lidé , (n:) , (přenes.)
flesh _ tělo , (n:) , (přenes.)
flesh _ dužnina ,
flesh _ dužina , (n:)
flesh out _ tloustnout , (v:)
flesh out _ zakulacovat se , (v:)
flesh-fly _ masařka , (n:)
fleshiness _ vykrmenost , (n:)
fleshiness _ tělesnost , (n:)
fleshiness _ korpulence , (n:)
fleshiness _ dužnatost , (n:)
fleshless _ vyzáblý , (adj:)
fleshless _ vychrtlý , (adj:)
fleshless _ vyhublý , (adj:)
fleshless _ bezmasý , (adj:)
fleshliness _ pozemskost , (n:)
fleshly _ tělesný , (adj:)
fleshly _ smrtelný , (adj:)
fleshly _ masitý , (adj:)
fleshpot _ luxusní podnik ,
fleshy _ tělnatý , (adj:)
fleshy _ masitý , (adj:)
fleshy _ korpulentní , (adj:)
fletcher _ šípař ,
Fletcher _ Fletcher , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
fleur-de-lis _ stylizovaný květ lil ,
fleur-de-lys _ lilie , (n:)
flew _ létal , (v:)
flew _ fly/flew/flown , (v: [neprav.])
flew _ letěl , (v:)
flex _ ohýbat , (v:)
flex _ šňůra , (n:)
flexibility _ flexibilita , (n:)
flexibility _ pružnost , (n:)
flexible _ elastický , (adj:)
flexible _ ohebný , (adj:)
flexible _ poddajný , (adj:)
flexible _ pružný, poddajný, flexibilní , ([eko.])
flexible _ pružný , (adj:)
flexible _ flexibilní , (adj:)
flexible rate _ pohyblivá úroková sazba ,
flexibly _ pružně , (adv:)
flexile _ ohebný , (adj:)
flexile _ poddajný , (adj:)
flexile _ pružný , (adj:)
flexing _ protahování , (n:)
flexing _ ohebnost , (n:)
flexion _ ohyb , (n:)
flexion _ flexe , (n:)
flexion _ ohýbání , (n:)
flexor _ ohybač , (n:)
flexor _ flexor , (n:)
flexor _ sval ohýbač ,
flexuous _ poddajný , (adj:)
flexuous _ přizpůsobivý , (adj:)
flexure _ zakřivení , (n:)
flexure _ ohyb , (n:)
flibbertigibbet _ repetilka , (n:)
flibbertigibbet _ klepna , (n:)
flick _ švihnutí , (n:)
flick _ mihnutí , (n:)
flick _ film , (n:)
flicked _ švihl , (v:)
flicked _ mihl , (v:)
flicker _ třepot , (n:)
flicker _ plápolat , (v:)
flicker _ mihotání , (n:)
flicker _ dohasínat , (v:)
flicker _ blikot , (n:)
flicker _ blikat , (v:)
flicker _ záblesk , (n:)
flicker _ blikavý šum , ([el.])
flickering _ blikání , (n:)
flickers _ kmity , (n: pl.)
flickers _ hmity , (n: pl.)
flickers _ blikání , (n:)
flickery _ poblikávající , (adj:)
flicking _ kmitání , (n:)
flier _ letec , (n:)
flier _ leták , ([amer.])
flier _ pilot ,
flies _ letí , (v:)
flies _ mouchy ,
flight _ letový , (adj:)
flight _ let , (n:)
flight deck _ vzletová paluba , (n:)
flight deck _ prostor pro posádku ,
flight departure _ odlet , (n:)
flight path _ letový plán ,
flight recorder _ letový záznamník , (n:)
flightiness _ těkavost , (n:)
flightiness _ přelétavost , (n:)
flightless _ bezkřídlý , (adj:)
flightless _ neschopný letu ,
flightpath _ cesta letadla , (n:)
flights _ lety , (n: pl.)
flighty _ přelétavý , (adj:)
flighty _ nestálý , (adj:)
flimflam _ švindl , (n:)
flimflam _ podvod , (n:)
flimsier _ chatrnější , (adj:)
flimsiest _ nejchatrnější , (adj:)
flimsily _ tenoučce , (adv:)
flimsily _ chatrně , (adv:)
flimsiness _ chatrnost , (n:)
flimsy _ tenký , (adj:)
flimsy _ nekvalitní , (adj:)
flimsy _ kopírák , (n:)
flinch _ ucuknout , (v:)
flinch _ couvnout , (v:)
flinch _ ustoupit , (v:)
fling _ mrštit , (v:)
fling _ fling/flung/flung , (v: [neprav.])
fling out _ vymrštit , (v:)
flint _ křesací kámen ,
flint _ flint ,
flint _ pazourek , (n:)
flint glass _ flintové sklo ,
flintlock _ mušketa , (n:)
flinty _ pazourkový , (adj:)
flinty _ pazourkovitý , (adj:)
flinty _ velmi tvrdý ,
flip _ salto ,
flip _ přemet ,
flip _ přepnout , (v:)
flip _ obrátit , (v:)
flip a page _ otočit stránku ,
flip off _ oklepat , (v:)
flip one s lid _ vybouchnout smíchem ,
flip out _ rozzlobit se ,
flip over _ převrátit , (v:)
flip over _ otočit , (v:)
flip side _ protějšek , (n:)
flip side _ pravý opak ,
flip-flop _ přemet vzad ,
flippable _ převrátitelný , (adj:)
flippancy _ uštěpačnost ,
flippancy _ neuctivost ,
flippancy _ prostořekost ,
flippant _ prostořeký , (adj:)
flippant _ neuctivý , (adj:)
flippant _ drzý , (adj:)
flippantly _ neuctivě , (adv:)
flipped _ převrácený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line