Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

fix _ stanovit , (v:)
fix the price _ stanovit cenu ,
fix up _ zorganizovat , (v:)
fix up _ zařídit , (v:)
fix up _ upravit , (v:)
fixable _ opravitelný , (adj:)
fixate _ zafixovat , (v:)
fixate _ upevnit , (v:)
fixated _ zafixoval , (v:)
fixated _ upevnil , (v:)
fixation _ fixace , (n:)
fixative _ ustalovač , (n:)
fixed _ fixovaný , (adj:)
fixed _ neměnný , (adj:)
fixed _ nepohyblivý , (adj:)
fixed _ stabilní ,
fixed _ připevněný , (adj:)
fixed _ stálý , (adj:)
fixed _ upevněný , (adj:)
fixed _ upevnil ,
fixed _ ustálený , (adj:)
fixed _ nehybný , (adj:)
fixed _ pevný ,
fixed assets _ základní jmění ,
fixed assets _ fixní majetek ,
fixed assets _ fixní aktiva ,
fixed capital _ stálý kapitál ,
fixed capital _ investiční kapitál ,
fixed capital _ fixní kapitál ,
fixed capital _ fixní aktiva ,
fixed charge _ fixní poplatek , ([eko.])
fixed cost _ stálé náklady ,
fixed exchange rate _ pevný (fixní) měnový kurz ,
fixed expenses _ fixní náklady , ([eko.])
fixed income _ fixní příjem , ([eko.])
fixed interest rate _ fixní úroková sazba ,
fixed rate _ fixní taxa , ([eko.])
fixed rate _ fixní sazba , ([eko.])
fixed rate loan _ půjčka s pevnou sazbou , ([eko.])
fixed scale of charges _ fixní rozsah poplatků , ([eko.])
fixed spot height _ ham , ([eko.])
fixedly _ upřeně , (adv:)
fixedness _ strnulost , (n:)
fixer _ šíbr , (n:)
fixer _ seřizovač , (n:)
fixer _ montér , (n:)
fixes _ stanovuje , (v:)
fixes _ opravuje , (v:)
fixes _ fixuje , (v:)
fixing _ zpevnění , (n:)
fixing _ vyztužení , (n:)
fixing _ upevnění , (n:)
fixing _ stanovení , (n:)
fixing _ fixování , (n:)
fixing _ fixace , (n:)
fixings _ příslušenství , (n:)
fixity _ tuhost , (n:)
fixity _ stálost , (n:)
fixity _ pevnost , (n:)
fixture _ úchyt , (n:)
fixture _ příslušenství , (n:)
fixture _ inventář , (n:)
fixtures _ příslušenství , (n:)
fixtures _ inventář ,
fizgig _ prskavka , (n:)
fizgig _ koketa , (n:)
fizgig _ práskač ,
fizz _ šumět , (v:)
fizzing _ šumící , (adj:)
fizzing _ syčící , (adj:)
fizzing _ syčení , (n:)
fizzle _ zhasnout , (v:)
fizzle out _ neuspět ,
fizzle out _ utrpět fiasko ,
fizzy _ šumivý , (adj:)
fizzy _ šumící , (adj:)
fjord _ fjord , (n:)
fjords _ fjordy , (n: pl.)
FKMFATIFKYB _ French Kiss My Furry Ass Til It French Kisses You Back! , ([zkr.])
flab _ měkká tuková tkáň ,
flabbergast _ vyvést z míry , (v: [hovor.])
flabbergast _ ohromit , (v: [hovor.])
flabbergasted _ ohromený , (adj:)
flabbiness _ ochablost , (n:)
flabby _ ochablý , (adj:)
flaccid _ ochablý , (adj:)
flaccidity _ slabost , (n:)
flaccidity _ schlíplost , (n:)
flaccidity _ ochablost , (n:)
flaccidity _ měkkost , (n:)
flaccidity _ chabost , (n:)
flack _ publicita , (n.) , (slang)
flack _ šikovný řečník ,
flag _ dláždit ,
flag _ kamenná dlaždice ,
flag _ kosatec ,
flag _ praporek , (n:)
flag _ prapor ,
flag _ umdlévat ,
flag _ vyvěsit vlajku ,
flag _ vlaječka ,
flag _ vlajka ,
flag _ příznak , (n:)
flag bearer _ vlajkonoš ,
flag down _ mávat na auto ,
flag-bearer _ vlajkonoš ,
flagella _ bičíky ,
flagellant _ flagelant , (n:)
flagellant _ sebemrskačský , (adj:)
flagellate _ zmrskat , (v:)
flagellate _ bičovat , (v:)
flagellate _ zbičovat , (v:)
flagellation _ bičování ,
flagellum _ bičík , (n:)
flageolet _ flažolet ,
flagged _ dlážděný , (adj:)
flagging _ dlaždice , (n:)
flagging _ kamenná dlažba ,
flagitious _ zločinný , (adj:)
flagitious _ hanebný , (adj:)
Flagler _ Flagler , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
flagon _ karafa , (n:)
flagon _ džbán , (n:)
flagpole _ stožár , (n:)
flagpole _ žerď ,
flagrant _ flagrantní , (adj:)
flagrant _ do očí bijící ,
flagrant _ křiklavý , (adj:)
flags _ vlajky , (n: pl.)
flagship _ vlajková loď ,
flagstaff _ stožár , (n:)
flagstaff _ žerď ,
flagstone _ dlažební kámen ,
flail _ mlátit do obilí , (v:)
flail _ cep , (n:)
flair _ smysl pro , (n:)
flair _ zalíbení , (n:)
flair _ vkus , (n:)
flair _ talent , (n:)
flair _ čich , (n:) , (na něco)
flak _ protiletecký , (adj:)
flak _ protiletadlový , (adj:)
flak _ palba , (n:)
flake _ vločka ,
flake off _ oprýskat , (v:)
flake off _ loupat se ,
flake out _ sesypat se , (v:)
flaked _ vločkovaný , (adj:)
flakes _ vločky , (n:)
flaky _ vločkovitý , (adj:)
flaky _ potrhlý , (adj:) , (divně se chovající člověk)
flam _ dvojitý úder na buben ,
flambeau _ pochodeň ,
flamboyance _ okázalost , (n:)
flamboyance _ křiklavost , (n:)
flamboyant _ nápadný , (adj:)
flamboyant _ hýřící barvami , (adj:)
flamboyant _ nádherný , (adj:)
flamboyant _ okázalý , (adj:)
flame _ oheň ,
flame _ hořet ,
flame _ plápolat ,
flame _ vzplanout ,
flame _ flambovat , (v:)
flame _ plamen ,
flame _ láska (milovaná osoba) , (n:)
flame gun _ plamenomet , (n:)
flame up _ vzplanout , (v:)
flame up _ rozhořet se ,
flame-thrower _ plamenomet , (n:)
flamed _ vzplál , (v:)
flamed _ podpálil , (v:)
flamed _ hořel , (v:)
flamenco _ flamenco ,
flameproof _ ohnivzdorný , (adj:)
flames _ plameny , (n: pl.)
flamethrower _ plamenomet , (n:)
flaming _ planoucí , (adj:)
flaming _ ohnivý , (adj:)
flaming _ nadsazený , (adj:)
flaming _ přehnaný , (adj:)
flamingo _ plameňák , (n:)
flamingos _ plameňáci ,
flammability _ hořlavost , (n:)
flammable _ zápalný , (adj:)
flammable _ hořlavý , (adj:)
flammable _ hořlavé ,
flammable _ zápalné ,
flan _ ovocný moučník ,
Flanagan _ Flanagan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Flanders _ Vlámsko ,
Flanders _ Flanders , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Flanders _ Flandry , ([zem.] n:)
flange _ příruba , (n:)
flange _ obruba ,
flanged _ přírubový , (adj:)
flank _ úbočí ,
flank _ strana ,
flank _ křídlo ,
flank _ slabiny ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line