Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

field trip _ odborná exkurze ,
field-glasses _ triedr , (n:)
field-glasses _ dalekohled , (n:)
field-test _ vyzkoušet v terénu ,
fielder _ hráč v poli ,
fieldfare _ kvíčala ,
fieldfare _ drozd kvíčala ,
fielding _ hra v poli ,
fieldmouse _ hraboš polní ,
fields _ pole ,
fieldsman _ hráč v poli ,
fieldwork _ práce v terénu ,
fieldworker _ výzkumník v terénu ,
fiend _ satan , (n:)
fiend _ ďábel , (n:)
fiend _ zloduch , (n:)
fiendish _ pekelný , (adj:)
fiendish _ ďábelský , (adj:)
fiendishly _ ďábelsky , (adv:)
fiends _ ďáblové ,
fierce _ nelítostný ,
fierce _ divoký , (adj:)
fierce _ intenzivní ,
fierce _ krutý , (adj:)
fierce _ lítý , (adj:)
fierce _ vášnivý , (adj:)
fierce _ razantní ,
fierce _ zuřivý , (adj:)
fierce _ prudký ,
fiercely _ prudce , (adv:)
fiercely _ divoce , (adv:)
fierceness _ zuřivost , (n:)
fierceness _ prudkost , (n:)
fierceness _ divokost , (n:)
fiercer _ zuřivější , (adj:)
fiercer _ bouřlivější , (adj:)
fiercest _ nejzuřivější , (adj:)
fierily _ ohnivě , (adv:)
fierily _ horlivě , (adv:)
fiery _ žhoucí , (adj:)
fiery _ planoucí , (adj:)
fiery _ hořící , (adj:)
fiery _ hořlavý , (adj:)
fiery _ horlivý , (adj:)
fiery _ nadšený , (adj:)
fiery _ náruživý , (adj:)
fiery _ plamenný , (adj:)
fiery _ výbušný , (adj:)
fiery _ vznětlivý , (adj:)
fiery _ žhnoucí , (adj:)
fiery _ zapálený , (adj:)
fiery _ nezkrotný , (adj:)
fiery _ zanícený , (adj: [přen.])
fiery _ žhavý , (adj:)
fiery _ ohnivý , (adj:)
fiesta _ slavnost , (n:)
fife _ pikola , (n:)
FIFE _ 5 ,
FIFO _ první dovnitř a první ven , ([zkr.] [it.]) , (způsob ukládání dat, první uložená položka je první vybrána)
FIFO (First In, First out) _ první dovnitř, první ven , ([zkr.] [it.]) , (způsob ukládání dat, první uložená položka je také první vybrána)
fifteen _ patnáct , (n:)
fifteenth _ patnáctý , (adj:)
fifth _ pětina ,
fifth _ pátý , (adj:)
fifth column _ pátá kolona , (n:)
fifth wheel _ páté kolo ,
fifth-generation _ pátá generace ,
fifthly _ za páté ,
fifties _ padesátá léta , (n:)
fiftieth _ padesátina , (n:)
fiftieth _ padesátý ,
fifty _ padesát , (n:)
fifty _ padesátka , (n:)
fifty-crown coin/note _ padesátikoruna , (n:)
fifty-eight _ padesát osm ,
fifty-fifty _ napůl ,
fifty-fifty _ spravedlivě ,
fifty-fifty _ rovnoměrně ,
fifty-first _ padesátý první , (adj:)
fifty-five _ padesát pět ,
fifty-four _ padesát čtyři ,
fifty-fourth _ padesátý čtvrtý ,
fifty-one _ padesát jedna , (n:)
fifty-second _ padesátý druhý ,
fifty-seven _ padesát sedm ,
fifty-six _ padesát šest ,
fifty-third _ padesátý třetí ,
fifty-three _ padesát tři ,
fifty-two _ padesát dva , (n:)
fig _ fík , (n:)
Figaro _ Figaro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fight _ potírat , (v:)
fight _ fight/fought/fought , (v: [neprav.])
fight _ bojovat , (v:)
fight _ spor ,
fight back _ bránit se ,
fight down _ zdolat , (v:)
fight down _ potlačit , (v:)
fight off _ odehnat , (v:)
fight off _ ubránit se , (v:)
fight out _ vybojovat , (v:)
fight tooth and nail _ bránit se zuby nehty ,
fight tooth and nail _ bojovat zuby nehty ,
fightback _ protiútok , (n:)
fighter _ stíhačka , (n: [voj.])
fighter _ stíhací letadlo , (n: [voj.])
fighter _ zápasník , (n:)
fighter _ bojovník , (n:)
fighter _ (profesionální) boxer; rváč , (n) , (amerikanismus)
fighter-bomber _ stíhací bombardovací letadlo , (n: [voj.])
fighters _ bojovníci , (n: pl.)
fighting _ bojování , (v:)
fights _ boje , (n: pl.)
FIGJAM _ F--- I m Good, Just Ask Me , ([zkr.])
figment _ smyšlenka ,
figment _ výmysl ,
figment _ výplod ,
figment _ výtvor , (n:)
FIGMO _ F--- It, Got My Orders , ([zkr.])
figs _ fíky , (n: pl.)
figural _ figurální , (adj:)
figurate _ figurativní , (adj:)
figuration _ zpodobení , (n:)
figurative _ obrazný ,
figuratively _ obrazně , (adv:)
figure _ číslice , (n:)
figure _ zjev , (n:)
figure _ osobnost , (n:)
figure _ osoba , (n:)
figure _ odhadnout , (v:)
figure _ obrazec , (n:)
figure _ figurální , (adj:)
figure _ znak , (n:)
figure _ očíslovat , (v:)
figure _ údaj ,
figure _ zobrazit , (v:)
figure _ znázornit , (v:)
figure _ vzor , (n:)
figure _ vyčíslit , (v:)
figure _ útvar , (n:)
figure _ tvar , (n:)
figure _ schéma , (n:)
figure _ představa , (n:)
figure _ naznačit , (v:)
figure _ figurovat , (v:)
figure _ figura , (n:)
figure _ cifra , (n:)
figure _ přijít k závěru , (v: [amer.] [hovor.])
figure _ domnívat se , (v: [amer.] [hovor.])
figure _ usoudit , (v: [amer.] [hovor.])
figure _ číslo ,
figure _ postava ,
figure _ obrázek , (n:)
figure _ figurka ,
figure _ částka ,
figure of speech _ řečnický obrat ,
figure out _ vypočítat , (v:)
figure out _ vyřešit , (v:)
figure out _ pochopit , (v:)
figure out _ vyčistit , (v:)
figure out _ spočítat , (v:)
figure skater _ krasobruslař ,
figure skating _ krasobruslení , (n:)
figure up _ vykalkulovat , (v:)
figure up _ spočítat , (v:)
figured _ vzorovaný , (adj:)
figured _ pochopil , (v:)
figurehead _ galionová figura , , (vyřezaná na přídi lodi)
figurehead _ představitel bez výkoných pravomocí ,
figurehead _ loutka ,
figurehead _ hlavička ,
figurehead _ figurka ,
figures _ tvary , (n: pl.)
figures _ figury , (n: pl.)
figures _ číslice , (n:)
figures _ čísla , (n:)
figures _ částky , (n: pl.)
figurine _ figurína , (n:)
figuring _ výpočet ,
figwort _ krtičník , (n:)
FIIK _ F---ed If I Know! , ([zkr.])
FIIN _ F---ed If I kNow! , ([zkr.])
Fiji _ Fidži , (n: [jmén.])
FIL _ Father In Law , ([zkr.])
filament _ vlákno , (n:)
filament _ nitka , (n:)
filamentary _ vláknitý , (adj:)
filamentous _ vláknitý , (adj:)
filarial _ vlasovcovitý , (adj:)
filariasis _ filarióza ,
filbert _ lístka , (n:)
filbert _ lístkový ořech ,
filch _ ukrást , (v:)
file _ evidovat , (v:)
file _ pilovat , (v:)
File _ Soubor , (n: [it.])
File _ File , (n: [jmén.]) , (příjmení)
file _ spis , (n:)
file _ šanon , (n:)
file _ pilník , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line