Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

festivities _ slavnost , (n:)
festivities _ slavnosti , (n:)
festivity _ oslava , (n:)
festoon _ ozdobit , (v:)
festoon _ věncoví ,
festoonery _ girlandy , (n:)
feta _ slaný řecký tvaroh ,
fetal _ plodový , (adj:)
fetal _ fetální , (adj:)
fetch _ přivést ,
fetch _ přinést ,
fetch _ dopravit , (v:)
fetch _ vynést ,
fetch _ donést ,
fetch _ donášet ,
fetch _ dojít (si) pro , (v:)
fetch up _ skončit kde ,
fetch up _ dostat se kam ,
fetched _ přinesený , (adj:)
fetcher _ sluha , (n:)
fetches _ přináší , (v:)
fetching _ přitažlivý , (adj:)
fetching _ báječný , (adj:)
fete _ slavnost , (n:)
feted _ byl oslavován ,
fetich _ fetiš ,
fetid _ páchnoucí , (adj:)
fetid _ smrdící , (adj:)
fetidness _ zápach , (n:)
fetidness _ smrdutost , (n:)
fetish _ fetiš ,
fetishism _ fetišismus , (n:)
fetishism _ fetisismus ,
fetishist _ fetišista , (n:)
fetishistic _ fetišistický , (adj:)
fetlock _ kotník např. koně ,
fetor _ zápach , (n:)
fetor _ puch , (n:)
fetter _ omezovat , (v:)
fetter _ omezení , (n:)
fetters _ pouta , (n:)
fetters _ okovy , (n:)
fettle _ vyspravit pec ,
fetus _ plod , ([med.])
fetuses _ plody , ([med.])
feud _ spor , (n:)
feudal _ feudální , (adj:)
feudalism _ feudalismus ,
feudalism _ feudalizmus , (n:)
feudalistic _ feudální , (adj:)
feudatory _ vazalský , (adj:)
feuilleton _ fejeton , (n:)
fever _ zimnice , (n:)
fever _ vzrušení , (n:)
fever _ horečka , (n:)
fever blister _ opar na rtu , (n:)
fever pitch _ vrchol rozrušení , (n:)
fevered _ horečnatý , (adj:)
feverish _ horečný , (adj:)
feverish _ horečnatý , (adj:)
feverishly _ vzrušeně , (adv:)
feverishly _ horečně , (adv:)
feverishness _ horečnost , (n:)
feverishness _ horečnatost , (n:)
feverous _ horečnatý , (adj:)
few _ málo ,
few and far between _ ojediněle ,
few people _ málokdo ,
fewer _ méně ,
fewest _ nejméně ,
fewness _ nepatrný počet ,
fey _ potrhlý , (adj:)
FFRD _ Flying F--- in a Rolling Donut (I don t give a....) , ([zkr.])
FFRDC _ Federally Funded Research and Development Center , ([zkr.] [voj.])
FFS _ For F---s Sake , ([zkr.])
FFV _ vozidlo s flexibilním pohonem , ([eko.])
FGD _ odsíření kouřových plynů , ([eko.])
FHFHFH _ F--- Him, Feed Him FishHeads , ([zkr.])
fiance _ budoucí ženich ,
fiancee _ snoubenka , (n:)
fiasco _ fiasko , (n:)
fiat _ nařízení , (n:)
fiat money _ peníze s nuceným oběhem ,
fiat money _ nekryté bankovky ,
fib _ lhát , (v:)
fiber _ základ , (n:)
fiber _ vlákno , (n:)
fiber _ podstata ,
fiber _ podrobnost ,
fiber _ jádro ,
fiber _ charakter ,
fiber _ vláknina , (n:) , ([tohle je špatně, smazat!])
fiber optics _ optická vlákna ,
fiber-optic _ optická vlákna ,
fiberboard _ dřevovláknitá deska ,
fiberglass _ laminát , (n:)
fiberglass _ skelná vata , (n:)
fibers _ vlákna , (n: pl.)
fibre _ nitka , (n:)
fibre _ jádro , (n:)
fibre _ ráz , (n:)
fibre _ složení , (n:)
fibre _ vlákno , (n:)
fibre _ tkanina , (n:)
fibre-glass _ laminát , (n:)
fibreglass _ skelná vata , (n:)
fibreglass _ laminát , (n:)
fibres _ vlákna , (n:)
fibril _ žilka , (n:)
fibril _ vlákénko , (n:)
fibril _ nitka , (n:)
fibril _ fibrila ,
fibrillate _ fibrilovat , (v:)
fibrillated _ způsobovat fibraci ,
fibrillation _ fibrilace , (n:)
fibrin _ fibrin , (n:)
fibroblast _ fibroblast , (n:)
fibroid _ fibroidní ,
fibromyositis _ fibromyozitida ,
fibrosis _ fibróza , (n:)
fibrous _ vláknitý , (adj:)
fibula _ lýtková kost , (n:)
fibula _ fibula , (n:)
fibular _ lýtkový , (adj:)
fibular _ fibulární , (adj:)
FICCL _ Frankly, I Couldn t Care Less , ([zkr.])
fiche _ mikrofiš ,
fichu _ fiší ,
fickle _ vrtošivý ,
fickleness _ přelétavost , (n:)
fickleness _ nestálost , (n:)
fictile _ hliněný , (adj:)
fictile _ hrnčířský , (adj:)
fictile _ poddajný , (adj:)
fictile _ tvárný , (adj:)
fiction _ beletrie , (n:)
fictional _ fiktivní , (adj:)
fictionalization _ zbeletrizování , (n:)
fictionalization _ beletrizace , (n:)
fictionalize _ zbeletrizovat , (v:)
fictions _ výmysly , (n: pl.)
fictions _ fikce , (pl.)
fictitious _ smyšlený , (adj:)
fictitious _ fiktivní , (adj:)
fictive _ smyšlený ,
fictive _ fiktivní ,
ficus _ fíkus , (n:)
fiddle _ podfuk ,
fiddle _ fidlat , (v:)
fiddle _ housle , (n: pl.)
fiddle _ hrát si , (v:)
fiddle-faddle _ malichernost , (n:)
fiddle-faddle _ maličkosti ,
fiddled _ fidlal , (v:)
fiddled _ pohrával , (v:)
fiddler _ podvodník , (n:)
fiddler _ houslista , (n:)
fiddlestick _ smyčec , (n:)
fiddlestick _ maličkost , (n:)
fiddling _ švindlování , (n:)
fiddling _ malinkatý , (adj:)
fiddling _ bezvýznamný , (adj:)
fiddly _ nešikovný , (adj:)
Fidel _ Fidel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
fidelity _ věrnost , (n:)
fidget _ vrtět se , (v:)
fidget _ neposeda , (n:)
fidgetiness _ popudlivost , (n:)
fidgetiness _ neklid , (n:)
fidgetiness _ nepokoj ,
fidgety _ neposedný , (adj:)
fiducial _ výchozí ,
fiduciary _ důvěrník , (n:)
fiduciary _ zmocněnec , (n:)
fie _ fuj! ,
fief _ léno , (n:)
fiefdom _ lenní panství , (n:)
field _ lán , (n:)
field _ hřiště ,
field _ polní , (adj:)
field _ obor , (n:)
field _ oblast , (n:)
field _ bojiště ,
field _ těleso , (n: [mat.])
field _ role , (n: [zast.])
field _ pole , (n:)
field day _ přehlídka , (n:)
field day _ velký den ,
field day _ manévry ,
field glass _ dalekohled , (n:)
field glasses _ triedr , (n:)
field glasses _ dalekohled , (n: pl.)
field hockey _ pozemní hokej , ([amer.])
field magnet _ budící magnet ,
field marshal _ polní maršál ,
field test _ vyzkoušet v terénu ,
field test _ praktická zkouška , (n:)
field test _ zkušební provoz ,
field test _ vyzkoušení v poli ,
field trip _ exkurze , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line