Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo F : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zobrazuji překlad hesla : F

F _ Nedostatečná ,
F _ Pětka , (n:)
f _ f ,
F2F _ Face To Face , ([zkr.])
fa _ fa , ([hud.]) , (solmizační slabika)
FAA _ Federal Aviation Administration , ([zkr.] [voj.])
fab _ úžasný , (adj:)
fab _ báječný , (adj:)
fab _ ohromný , (adj:)
Faber _ Faber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
fabian _ fabiánský , (adj:)
fabian _ váhavý , (adj:)
Fabian _ Fabian , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
fable _ báje ,
fable _ pověst ,
fable _ mýtus ,
fable _ bájit , (v:)
fable _ výmysl ,
fable _ bajka ,
fabled _ proslulý , (adj:)
fabled _ legendární , (adj:)
fabric _ uspořádání , (n:)
fabric _ struktura , (n:)
fabric _ složení , (n:)
fabric _ stavba , (n:) , (hrubá)
fabric _ tkanina ,
fabric _ látka ,
fabricate _ padělat , (v:)
fabricate _ vyrobit ,
fabricate _ zkonstruovat ,
fabricate _ vymyslet si ,
fabricated _ zhotovený , (adj:)
fabricated _ vyrobený , (adj:)
fabrication _ padělek , (n:)
fabrication _ zhotovení , (n:)
fabrication _ výmysl ,
fabrication _ výroba , (n:)
fabricator _ padělatel ,
fabricator _ lhář ,
fabrics _ tkaniny , (n:)
fabulist _ bajkář ,
fabulous _ báječný , (adj:)
fabulous _ nádherný , (adj:)
fabulous _ senzační ,
fabulous _ skvělý , (adj:)
fabulous _ překvapující ,
fabulous _ skvostný , (adj:)
fabulous _ mýtický ,
fabulous _ bájný ,
fabulously _ báječně ,
FAC _ Forward Air Controller , ([zkr.] [voj.])
facade _ fasáda ,
facaded _ pokrytý fasádou ,
facades _ fasády , (pl.)
face _ vzhled ,
face _ vzezření ,
face _ vizáž ,
face _ přední část ,
face _ přední strana ,
face _ průčelí ,
face _ povrch , (n:)
face _ obložit ,
face _ obkládat ,
face _ nestydatost ,
face _ drzost ,
face _ ciferník ,
face _ zevnějšek , (n:)
face _ grimasa , (n:)
face _ líc ,
face _ hledět , (v:)
face _ pohlédnout , (v:)
face _ tvář , (n:)
face _ obličej , (n:)
face _ čelit , (v:)
face _ výraz , (n:)
face card _ karta krále , , (hra v karty)
face card _ karta královny nebo žolíka , , (hra v karty)
face card _ žolík , , (hra v karty)
face it _ čelit tomu ,
face off _ vhazovat , (v:)
face off _ konfrontovat se ,
face powder _ pudr na nos ,
face side _ líc ,
face up _ čelit , (v:)
face up to _ čelit , (v:)
face up to _ vyrovnat se s ,
face up to _ postavit se čelem k ,
face value _ nominální hodnota ,
face value _ berná mince ,
face-cloth _ žíňka ,
face-lift _ plastická operace ,
face-lift _ kosmetická operace ,
face-off _ střetnutí ,
face-off _ konfrontace ,
face-to-face _ tváří v tvář ,
facecloth _ žíňka ,
facecloth _ žínka ,
faced _ čelil , (v:)
faced _ vztahující se ke tváři ,
faceless _ anonymní , (adj:)
facelift _ facelift ,
facelift _ plastická operace ,
faceplate _ ochranná deska ,
facer _ nenadálá nesnáz ,
faces _ tváře , (n:)
faces _ obličeje ,
facet _ faseta , , (broušená plocha na drahokamu)
facetious _ nejapný , (adj:)
facets _ fasety , (n: pl.)
facets _ fasetuje , (v:)
facets _ aspekty , (n: pl.)
facia _ firemní štít ,
facial _ faciální ,
facial _ lícní ,
facial _ obličejový , , (facial expressions)
facial expression _ mimika ,
facial hair _ fousy , (n: pl.)
facile _ lehký , (adj:)
facile _ snadný , (adj:)
facilitate _ ulehčit , (v:)
facilitate _ napomáhat ,
facilitate _ usnadňovat ,
facilitate _ usnadnit ,
facilitate _ podporovat , (v:)
facilitate _ umožnit , (v:)
facilitated _ usnadněný ,
facilitating _ usnadňující , (adj:)
facilitating _ ulehčující , (adj:)
facilitation _ usnadnění , (n:)
facilitation _ ulehčení , (n:)
facilitator _ sparing-partner , (n:)
facilitator _ pomocník , (n:)
facilities _ vybavenost ,
facilities _ vybavení ,
facility _ zručnost , (n:)
facility _ zařízení , (n:)
facility _ podnik , (n:)
facility _ možnost , (n:)
facing _ bednění ,
facing _ čelní stěna ,
facing _ obkládací ,
facing _ výložka ,
facing _ čelní plocha ,
facing _ obruba ,
facing _ výložkový , (adj:)
facing _ obložení , (n:)
facing _ obkládání , (n:)
facing _ obklad , (n:)
facing _ lemování , (n:)
facing _ čelí ,
facsimile _ fax , (n:)
facsimile _ faksimile , (n:)
fact _ skutečnost ,
fact _ pravda ,
fact _ fakt ,
fact-finding _ vyšetřování , (n:)
faction _ klika , (n:)
faction _ frakční , (n:)
faction _ frakce , (n:)
faction _ fikce , (n:)
factional _ frakční , (adj:)
factionalism _ frakcionářství , (n:)
factions _ frakce , (pl.)
factious _ frakční , (adj:)
factious _ stranický , (adj:)
factious _ frakcionářský , (adj:)
factious _ odbojný , (adj:)
factitious _ napodobený , (adj:)
factitious _ strojený , (adj:)
factitious _ umělý , (adj:)
factitious _ nepřirozený , (adj:)
facto _ de facto ,
factor _ okolnost , (n:)
factor _ moment , (n:)
factor _ jednatel ,
factor _ agent , (n:)
factor _ podslovo , ([mat.]) , (původně francouzské, používá se však i v angličtině)
factor _ činitel, agent, faktor , ([eko.])
factor _ dělitel , ([mat.])
factor _ faktor ,
factor _ činitel ,
factorial _ faktoriál , ([mat.])
factories _ továrny , (n: pl.)
factoring _ faktoring ,
factoring _ druh úvěrového obchodu odkoupením krátkodobých pohledávek ,
factoring _ odkup pohledávek ,
factorisation _ faktorizace , (n:)
factorise _ faktorizovat , (v:)
factorised _ faktorizoval , (v:)
factorising _ rozkládání do faktorů ,
factorization _ faktorizace , ([mat.])
factorize _ faktorizovat , (v:)
factorized _ faktorizoval , (v:)
factors _ faktory , (n: pl.)
factors of production _ výrobní faktory ,
factory _ podnikový , (adj:)
factory _ tovární ,
factory _ fabrika , (n:)
factory _ továrna ,
factotum _ poskok , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line