Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

emerald _ smaragd , (n:)
emerge _ vzejít ,
emerge _ povstat , (v:)
emerge _ objevit se ,
emerge _ ukázat , (v:)
emerge _ vynořit se ,
emerged _ vyplynul , (v:)
emerged _ vynořený , (adj:)
emerged _ objevený se ,
emergence _ vývoj ,
emergence _ vývin , (n:)
emergence _ objevení se ,
emergence _ vynoření , (n:)
emergence _ objevení , (n:)
emergence _ emergence , (n:)
emergencies _ pohotovosti , (n:)
emergencies _ nouze , (pl.)
emergency _ pohotovost , (n:)
emergency _ nouze , (n:)
emergency _ naléhavost , (n:)
emergency _ mimořádná okolnost , (n:)
emergency _ mimořádný , (adj:)
emergency _ tísňový , (adj:)
emergency _ záchranný , (adj:)
emergency _ výjimečný stav ,
emergency _ stav nouze ,
emergency _ provizorní ,
emergency _ pohotovostní ,
emergency _ krizová situace ,
emergency _ havarijní ,
emergency _ nouzový , (adj:)
emergency _ nouzová situace ,
emergency brake _ záchraná brzda , (n:)
emergency exit _ nouzový východ ,
emergency landing _ nouzové přistání , (n:)
emergency room _ ambulance , (n:)
emergency valve _ protihavarijní uzávěr , ([eko.])
emergent _ vyplývající , (adj:)
emergent _ vznikající , (adj:)
emerges _ vyplývá , (v:)
emerges _ vynořuje , (v:)
emerging _ vynořující se ,
emerging _ objevující se ,
emeritus _ emeritní , (adj:)
Emerson _ Emerson , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
emery _ smirkovat , (v:)
emery _ smirkový papír ,
emesis _ zvracení , (n:)
emesis _ dávení , (n:)
emetic _ dávivý , (adj:)
emetic _ dávicí , (adj:)
emetic _ dávidlo ,
EMI _ Electromagnetic Interference , ([zkr.] [voj.])
emigrant _ vystěhovalec , (n:)
emigrant _ emigrant , (n:)
emigrants _ emigranti , (n:)
emigrate _ emigrovat , (v:)
emigrated _ emigroval , (v:)
emigrating _ emigrující , (adj:)
emigration _ vystěhovalectví , (n:)
emigration _ emigrace (živočichů) , ([eko.])
emigration _ emigrace ,
emigre _ uprchlík , (n:)
Emil _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Emile _ Emile , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Emilio _ Emilio , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Emily _ Emílie , (n:)
Emily _ Emily , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
eminence _ proslulost , (n:)
eminent _ eminentní ,
eminent _ významný , (adj:)
eminent _ vynikající , (adj:)
eminent domain _ výsostné právo ,
eminently _ významně , (adv:)
emir _ emír , (n:)
emirate _ emirát ,
emissaries _ poslové ,
emissary _ posel , (v:)
emissary _ emisar , (n:)
emission _ vyzařování , (n:)
emission _ vysílání , (n:)
emission _ vyslání , (n:)
emission _ emise , (n:)
emission _ vydání , (n:)
emission charges. _ emisní poplatky , ([eko.])
emission from defined place _ emise z definovaného místa úniku , ([eko.])
emission from non-defined place _ emise z nedefinovaného místa úniku , ([eko.])
emission limit _ emisní limit , ([eko.])
emission reduction, charges _ redukce emisí, poplatky , ([eko.])
emission reduction, command and control approach _ redukce emisí, direktivní přístup , ([eko.])
emission reduction, cost effective policies _ redukce emisí, politika nákladové efektivnosti , ([eko.])
emission reduction, credit _ redukce emisí, dobropis , ([eko.])
emission reduction, excess emission formula _ redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise , ([eko.])
emission reduction, fees _ redukce emisí, poplatky , ([eko.])
emission reduction, lowest achievable rate. _ redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra , ([eko.])
emission reduction, netting _ redukce emisí, netting , ([eko.])
emission reduction, noncompliance penalty _ redukce emisí, pokuta za nesplnění , ([eko.])
emission reduction, offset policy _ redukce emisí, politika překryvu , ([eko.])
emission reduction, standards _ redukce emisí, standardy (limity) , ([eko.])
emission trading. _ obchod emisemi , ([eko.])
emission-output ratio _ poměr produkce a emisí , ([eko.])
emissions _ emise , (pl.)
emissions _ exhalace , (pl.)
emissivity _ emisivita , (n:)
emit _ vyzařovat , (v:)
emit _ emitovat , (v:)
emit _ vysílat , (v:)
emits _ vydává , (v:)
emits _ emituje , (v:)
emitted _ vydával , (v:)
emitted _ vyslán ,
emitter _ zářič , (n:)
emitter _ vyzařovač , (n:)
emitter _ emiter , (n:)
emitter _ vysílač , (n:)
emitting _ vysílání ,
Emma _ Emma , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Emmanuel _ Emmanuel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Emmental _ ementál ,
emmet _ mravenec , (n:)
emmetropia _ emetropie , (n:)
Emmett _ Emmett , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
emmision reduction _ redukce emisí , ([eko.])
Emmy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
emollient _ změkčovadlo ,
emolument _ plat , (n:)
emolument _ výdělek , (n:)
emolument _ mzda , (n:)
Emory _ Emory , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
emote _ vylévat si city ,
emoticon _ smajlík , , (Sekvence znaků vyjadřující výraz, emoci)
emotion _ cit , (n:)
emotion _ dojetí ,
emotional _ citový ,
emotional _ emoční ,
emotionalism _ emocionálnost , (n:)
emotionalism _ emocionalita , (n:)
emotionality _ emocionalita , (n:)
emotionality _ citovost , (n:)
emotionalize _ působit na city ,
emotionally _ emočně , (adv:)
emotionally _ emocionálně , (adv:)
emotionally _ citově , (adv:)
emotionless _ necitlivý , (adj:)
emotionless _ bezcitný , (adj:)
emotions _ emoce , (pl.)
emotive _ emocionální , (adj:)
emotively _ emotivně , (adv:)
EMP _ Electromagnetic Pulse , ([zkr.] [voj.])
empathetic _ empatický ,
empathic _ výrazný , (adj:)
empathic _ důrazný , (adj:)
empathise _ vcítit se , (v:)
empathize _ vcítit se , (v:)
empathy _ empatie ,
empathy _ schopnost vcítit se ,
empathy _ vcítění ,
emperor _ císař ,
emperors _ císaři , (n:)
emphases _ důrazy , (n: pl.)
emphasis _ zdůraznění , (n:)
emphasis _ přízvuk , (n:)
emphasis _ důraz ,
emphasise _ zdůraznit , (v:)
emphasised _ zdůrazněný , (adj:)
emphasises _ zdůrazňuje , (v:)
emphasises _ vyzdvihuje , (v:)
emphasising _ zdůrazňující , (adj:)
emphasize _ zdůrazňovat , (v:)
emphasize _ zdůraznit ,
emphasize _ klást důraz na ,
emphasized _ zdůrazněný , (adj:)
emphasizing _ zdůrazňování , (n:)
emphasizing _ vyzdvihování , (n:)
emphatic _ důrazný , (adj:)
emphatically _ důrazně ,
emphysema _ emfyzém , ([med.])
emphysema _ rozedma plic , ([med.])
emphysematous _ emfyzematózní ,
empire _ impérium ,
empire _ císařství , (n:)
empire _ říše , (n:)
empires _ říše , (n:)
empiric _ empirický , (adj:)
empirical _ empirický , (adj:)
empirical evidence _ empirický poznatek ,
empirical possession _ empirická držba , ([eko.])
empirically _ empiricky , (adv:)
empiricism _ empirismus , (n:)
empiricism _ empirie , (n:)
empiricist _ stoupenec empirismu ,
emplace _ umístit , (v:)
emplacement _ umístění , (n:)
employ _ využít ,
employ _ používat ,
employ _ zaměstnávat ,
employ _ zaměstnat ,
employ _ použít , (v:)
employ _ využít , (v:)
employ _ užívat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line