Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

Elvis _ Elvis , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
elvish _ skřítkovský , (adj:)
Ely _ Ely , (n: [jmén.]) , (příjmení)
elysian _ elisejský , (adj:)
elysian _ elysejský , (adj:)
elysian _ rajský , (adj:)
Elysium _ ráj ,
Elysium _ elysium ,
elytron _ krovka , (n:)
em _ písmeno m ,
emaciate _ mořit , (v:) , (někoho hladem)
emaciate _ hladovět ,
emaciate _ hubnout ,
emaciated _ vychrtlý ,
emaciated _ vyhublý ,
emaciation _ vyčerpanost ,
emaciation _ hubnutí ,
emacs _ emacs , ([jmén.]) , (textový editor)
email _ emailový , (adj:)
email _ elektronická pošta , ([it.])
emailed _ poslal mail ,
emailing _ mailování , (n:)
emails _ emaily ,
emanate _ vyzařovat , (v:)
emanating _ vyzařující , (adj:)
emanation _ vyzařování , (n:)
emanation _ vylučování , (n:)
emancipate _ emancipovat , (v:)
emancipate _ osvobodit se ,
emancipated _ emancipovaný ,
emancipation _ osvobození , (n:)
emancipation _ emancipace ,
emancipatory _ emancipační ,
Emanuel _ Emanuel , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
emasculate _ zeslabit , (v:)
emasculation _ zeslabení , (n:)
emasculation _ oslabení , (n:)
embaling fluid _ balzamovací roztok ,
embalm _ nabalzamovat , (v:)
embalm _ konzervovat , (v:)
embalm _ balzamovat , (v:)
embalmer _ balzamovač , (n:)
embalming _ nabalzámování , (n:)
embalming _ balzamování , (n:)
embalmment _ balzamování , (n:)
embank _ regulovat , (v:)
embankment _ nábřeží , (n:)
embarassing _ trapný , (adj:)
embargo _ embargo, blokáda , ([eko.])
embargo _ embargo , (n:)
embark _ naložit , (v:)
embark _ nalodit , (v:)
embark _ naložit na loď ,
embark on _ pustit se do ,
embark on _ dát se do ,
embarkation _ nalodění , (n:)
embarked _ naložený , (adj:)
embarked _ naloděný , (adj:)
embarking _ nakládání , (n:)
embarkment _ naložení , (n:)
embarkment _ nalodění , (n:)
embarrass _ překážet ,
embarrass _ přivést do rozpaků ,
embarrass _ vadit ,
embarrass _ znesnadnit ,
embarrass _ ztížit ,
embarrass _ zkomplikovat ,
embarrass _ uvést do finančních nesnází ,
embarrass _ uvést do rozpaků , (v:)
embarrass _ upadnout do rozpaků ,
embarrassed _ v rozpacích ,
embarrassed _ rozpačitý , (adj:)
embarrassedly _ rozpačitě , (adv:)
embarrassing _ trapný , (adj:)
embarrassing _ nepříjemný , (adj:)
embarrassingly _ trapně , (adv:)
embarrassment _ rozpačitost ,
embarrassment _ rozpaky ,
embassador _ velvyslanec , (n:)
embassies _ velvyslanectví , (pl.)
embassy _ vyslanectví ,
embassy _ ambasáda , (n:)
embassy _ velvyslanectví , (n:)
embattled _ v pohotovosti ,
embattled _ připravený bojovat ,
embed _ zakotvit , (v:)
embed _ zapustit , (v:)
embed _ vložit , (v:)
embeddable _ zasaditelný , (adj:)
embeddable _ zapustitelný , (adj:)
embedded _ zasazený , (adj:)
embedded _ zapuštěný , (adj:)
embedded _ zakotvený , (adj:)
embedded _ vtisknutý , (adj:)
embedded _ vestavěný , (adj:)
embedded _ vložený ,
embedding _ usazení , (n:)
embedding _ ukotvení , (n:)
embellish _ vyšperkovat , (v:)
embellish _ přikrášlit , (v:)
embellish _ ozdobit , (v:)
embellish _ vyzdobit , (v:)
embellished _ nazdobený , (adj:)
embellishment _ výzdoba , (n:)
ember _ žhavý , (adj:)
ember _ žhavý popel , (n:)
ember _ žhavý uhlík , (n:)
emberg _ Norimberk ,
embers _ oharky , (n: pl.)
embers _ řeřavé uhlíky , (n:)
embezzle _ defraudovat ,
embezzle _ zpronevěřit , (v:)
embezzlement _ zpronevěra , (n:)
embezzlement _ defraudace , (n:)
embezzler _ zpronevěřitel , ([eko.])
embezzler _ defraudant , (n:)
embitter _ ztrpčit , (v:)
embitterment _ zahořklost , (n:)
embitterment _ roztrpčení , (n:)
emblazon _ vyzdobit , (v:)
emblazon _ ozdobit , (v:)
emblem _ symbol , (n:)
emblematic _ emblémový , (adj:)
emblematic _ emblematický , (adj:)
emblematical _ emblémový , (adj:)
emblematical _ symbolický , (adj:)
embodied _ ztělesněný , (adj:)
embodied _ zahrnutý , (adj:)
embodies _ ztělesňuje , (v:)
embodies _ zahrnuje , (v:)
embodiment _ ztělesnění , (n:)
embodiment _ začlenění , (n:)
embody _ zahrnovat , (v:)
embody _ ztělesňovat , (v:)
embody _ ztělesnit , (v:)
embody _ zahrnout , (v:)
embody _ vtělit se ,
embolden _ povzbudit , (v:)
embolic _ embolický , (adj:)
embolism _ embolie , (n:)
embolus _ embolus ,
embonpoint _ baculatost , (n:)
embosom _ obejmout , (v:)
emboss _ vytepat ,
embossed _ vystupující , (adj:)
embossed _ vypouklý , (adj:)
embossing _ vytlačení , (n:)
embossing _ ražba , (n:)
embossment _ reliéf , (n:)
embouchure _ náustek , (n:)
embouchure _ nátrubek , (n:)
embrace _ chopit se , (v:) , (něčeho)
embrace _ zahrnovat , (v:)
embrace _ sevření , (n:)
embrace _ obsahovat , (v:)
embrace _ objímat , (v:)
embrace _ obejmout , (v:)
embrace _ objetí ,
embrace _ objímat obejmout ,
embrace _ obejmout objímat ,
embraceable _ přijatelný , (adj:)
embraceable _ pochopitelný , (adj:)
embraceable _ obemknutelný , (adj:)
embraced _ objal ,
embraces _ zahrnuje , (v:)
embraces _ objímá , (v:)
embracing _ zahrnující , (adj:)
embracing _ objímající , (adj:)
embrangle _ splést ,
embrasure _ výklenek ,
embrocate _ vmasírovat , (v:)
embrocation _ mast , (n:)
embroider _ vyšívat , (v: [text.] 6 6)
embroidered _ přikrášlený ,
embroidered _ vyšívaný ,
embroiderer _ vyšívač , (n:)
embroidery _ výšivka , (n: [text.] 6 6)
embroil _ zaplést se , (v:)
embroiled _ zapletený , (adj:)
embroilment _ zápletka , (n:)
embroilment _ zapletení , (n:)
embryo _ embryo , (n:)
embryo _ zárodek , (n:)
embryologic _ embryologický , (adj:)
embryological _ embryologický , (adj:)
embryologist _ embryolog , (n:)
embryology _ embryologie , (n:)
embryonal _ zárodečný , (adj:)
embryonal _ embryonální , (adj:)
embryonic _ embryonální , (adj:)
embryos _ embrya , (n:)
EMC _ Electromagnetic Compatibility , ([zkr.] [voj.])
emcee _ konferenciér , (n:)
EMD _ Electromagnetic Manufacturing Development , ([zkr.] [voj.])
emeer _ emír , (n:)
emend _ opravit , (v:)
emend _ korigovat , (v:)
emendation _ korektura , (n:)
emendation _ korekce , (n:)
EMEP _ program environmentálního monitoringu a hodnocení , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line