Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

element _ složka ,
element _ článek , (n:)
element _ částice ,
element _ prvek (systému) , ([eko.])
element _ prvek (chemie) , ([eko.])
element _ živel , (n:)
element _ prvek , (n: [mat.])
element _ element , (n:)
element 104 _ prvek 104 , (n:) , (syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující)
element 105 _ prvek 105 , (n:) , (syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující)
element 106 _ prvek 106 , (n:) , (syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující)
element 107 _ prvek 107 , (n:) , (syntetizovaný radioaktivní transuranický prvek, v přírodě neexistující)
elemental _ živelní , (adj:)
elemental _ základní ,
elementally _ živelně , (adv:)
elementarily _ elementárně , (adv:)
elementary _ základní ,
elementary flow _ elementární tok , ([eko.])
elementary flow _ základní tok , ([eko.]) , (Materiál nebo energie vstupující do posuzovaného systému ze životního prosředí bez předchozí styku s člověkem; Materiál nebo energie vystupující z posuzovaného systému do životního prostředí bez následné přeměny člověkem)
elementary particle _ elementární částice ,
elementary school _ základní škola , (n:)
elements _ základní prvky ,
elements _ elementy , (n: pl.)
Elena _ Elena , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
elephant _ slon , (n:)
elephantiasis _ elefantiáza , (n:)
elephantine _ sloní , (adj:)
elephants _ sloni ,
elevate _ vyvýšit , (v:)
elevate _ zvednout ,
elevated _ zvýšení , (n:)
elevated _ vyvýšený , (adj:)
elevated ground-floor _ zvýšené přízemí ,
elevated railway _ nadzemní dráha , (n:)
elevating _ zvedání , (n:)
elevating _ zvedající , (adj:)
elevation _ povýšení , (n:)
elevation _ elevace , (n:)
elevation _ vyvýšenina ,
elevation _ zvednutí ,
elevation _ zvýšení ,
elevation groundwater level _ elevační hladina podzemní vody , ([eko.])
elevator _ zdviž ,
elevator _ elevátor , (n:)
elevator _ výtah , ([amer.])
elevator _ dopravník , (n:)
eleven _ jedenáctka ,
eleven _ jedenáct ,
eleventh _ jedenáctý ,
elf _ diblík , (n:)
elf _ elf , (n:)
elf _ skřítek , (n:)
elfin _ drobný , (adj:)
elfish _ uličnický , (adj:)
elfish _ skřítkovský , (adj:)
elfish _ skřítčí ,
Elgin _ Elgin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Eli _ Eli , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Eliah _ Eliáš , (n: [mužs. jméno])
elicit _ odvodit ,
elicit _ zjistit ,
elicit _ vylákat ,
elicitation _ vyvolání , (n:)
eliciting _ vyvolávání , (n:)
eliciting _ vyvolávající , (adj:)
elide _ vynechat , (v:)
elide _ redukovat , (v:)
eligibility _ volitelnost ,
eligibility _ kvalifikace ,
eligibility _ způsobilost , (n:)
eligibility _ vhodnost , (n:)
eligible _ vhodný , (adj:)
eligible _ způsobilý , (adj:)
eligible _ schopný , (adj:)
eligible _ oprávněný , (adj:)
eligible _ přicházející v úvahu ,
eligibly _ způsobile , (adv:)
Elijah _ Elijah , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
eliminate _ zlikvidovat , (v:)
eliminate _ vyloučit , (v:)
eliminate _ odstraňovat , (v:)
eliminate _ odstranit ,
eliminate _ eliminovat ,
eliminated _ vyřazený , (adj:)
eliminated _ vyloučený , (adj:)
eliminated _ eliminovaný , (adj:)
eliminates _ odstraňuje , (v:)
eliminates _ eliminuje , (v:)
eliminating _ vyřazující , (adj:)
eliminating _ vylučující , (adj:)
eliminating _ eliminující , (adj:)
elimination _ vyřazení , (n:)
elimination _ odstranění ,
eliminative protection _ eliminační ochrana , ([eko.])
eliminator _ eliminátor , (n:)
Elinor _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
ELINT _ Electronic Intelligence , ([zkr.] [voj.])
Eliot _ Eliot , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Elisabeth _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Elisha _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Elisha _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
elision _ elize ,
elite _ elitní ,
elite _ vybraný ,
elitism _ elitářství , (n:)
elitist _ elitář , (n:)
elixir _ elixír , (n:)
Elizabeth _ Eliška ,
Elizabeth _ Alžběta ,
Elizabeth _ Elizabeth , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, ženské křestní jméno)
Elizabethan _ alžbětinský , (adj:)
elk _ los , , (zvíře)
elk _ jelen (wapiti) , (n:) , (americká angličtina)
Elkhart _ okres v USA , (n: [jmén.])
ell _ přístavek , (n:)
ell _ délková míra loket ,
Ella _ Ella ,
Ella _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Ellen _ Ellen , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Ellie _ Ellie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Ellington _ Ellington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Elliot _ Elliot , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Elliott _ Elliott , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
ellipse _ elipsa , (n: [mat.])
ellipses _ elipsy , (n: pl.)
ellipsis _ vynechání , (n: [mat.])
ellipsis _ výpustka , (n: [mat.])
ellipsoid _ elipsoid , (n: [mat.])
ellipsoidal _ elipsoidní , (adj:)
elliptic _ eliptický ,
elliptical _ eliptický , (adj:)
elliptically _ oválně , (adv:)
elliptically _ elipticky , (adv:)
ellipticity _ eliptičnost , (n:)
Ellis _ Ellis , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Ellison _ Ellison , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ellsworth _ Ellsworth , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Ellwood _ Ellwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
elm _ jilm , (n:)
ELMC _ Electrical Load Management Centers , ([zkr.] [voj.])
Elmer _ Elmer , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Elmira _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
ELO _ Extremely Low Observable , ([zkr.] [voj.])
elocution _ řečnické umění ,
elocutionary _ řečnický , (adj:)
elocutionary _ recitační , (adj:)
elocutionist _ recitátor , (n:)
Eloise _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
elongate _ prodloužit , (v:)
elongated _ prodloužený ,
elongation _ prodloužení , (n:)
elongation _ elongace , (n:)
elope _ utéci za účelem sňatku ,
elopement _ opuštění manžela , (n:)
elopement _ dobrovolný únos ,
eloquence _ výmluvnost ,
eloquent _ výmluvný , (adj:)
eloquently _ výmluvně , (adv:)
Elroy _ Elroy , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
else _ mimoto ,
else _ jinak ,
else _ jiný ,
else _ jinam ,
else _ jinde ,
else _ jindy ,
elsewhere _ jinam ,
elsewhere _ jinde ,
Elsie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Elton _ Elton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
eluat _ vyluhovatelnost odpadu , ([eko.])
elucidate _ vysvětlit , (v:)
elucidate _ vyjasnit , (v:)
elucidate _ osvětlovat ,
elucidate _ osvětlit ,
elucidation _ vysvětlení , (n:)
elucidation _ objasnění , (n:)
elude _ vykroutit se ,
elude _ vyhnout se ,
elude _ uniknout ,
elude _ unikat ,
eludes _ uniká , (v:)
elusion _ vytáčka , (n:)
elusion _ obejití , (n:)
elusive _ unikající , (adj:)
elusive _ nezachytitelný , (adj:)
elusive _ prchavý , (adj:)
elusive _ nepolapitelný , (adj:)
elusively _ prchavě , (adv:)
elusiveness _ prchavost , (n:)
elute _ propírat , (v:)
elute _ vyluhovat , (v:)
elution _ vymývání , (n:)
elution _ vyluhování , (n:)
elutriation _ elutriace , ([eko.])
ELV _ Expendable Launch Vehicle , ([zkr.] [voj.])
elven _ patřící elfům ,
elven _ elfí ,
elver _ mladý úhoř ,
elves _ skřítci , (n: pl.)
elves _ elfové ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line