Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

elaboration _ rozpracování , (n:)
Elaine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
elan _ elán , (n:)
eland _ oryx ,
elapse _ uplynout ,
elapsed _ uplynutý , (adj:)
elapsed _ uplynulý , (adj:)
elapsed _ uplynul , (v:)
elastic _ elastický ,
elastic _ pružný , (adj:)
elastic _ gumový , (adj:)
elastic _ guma ,
elastic demand _ elastická poptávka ,
elastic demand _ elastická (pružná) poptávka , ([eko.])
elastic supply _ elastická nabídka ,
elasticity _ elasticita, pružnost , ([eko.])
elasticity _ pružnost , (n:)
elasticity _ elasticita , (n:)
elasticity of demand _ pružnost poptávky ,
elasticity of expectations _ elasticita očekávání , ([eko.])
elasticity of supply _ pružnost nabídky ,
elasticized _ elastikovaný , (adj:)
elastomer _ elastomer , (n:)
elastoplast _ leukoplast ,
elate _ naplnit radostí , (v:)
elate _ povznést , (v:)
elated _ povznesený , (adj:)
elated _ rozradostněný , (adj:)
elation _ radost ,
Elba _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Elbe _ Elbe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Elbe _ Labe , ([zem.] n:)
elbow _ loket ,
elbow joint _ loketní kloub , (n:)
elbowing _ vytlačování , (n:)
elbows _ lokty , (n: pl.)
elder _ černý bez ,
elder _ starší ,
elderberry _ bezinka , (n:)
elderberry _ černý bez ,
elderflower _ bezový květ ,
elderly _ postarší ,
elders _ starší , (adj:)
elders _ starci , (n: pl.)
eldest _ nejstarší , (adj:)
Eldon _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
eldorado _ eldorádo , (n:)
eldritch _ tajemný , (adj:)
eldritch _ tajuplný , (adj:)
Eleanor _ Eleonora ,
Eleanor _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
elect _ zvolit si ,
elect _ zvolit , (v:)
elect _ vybrat si ,
elect _ volit , (v:)
elect _ vybrat , (v:)
elect _ volba ,
electability _ volební způsobilost , (n:)
electable _ způsobilý být volen ,
elected _ vyvolený ,
elected _ zvolený ,
electing _ zvolení , (n:)
election _ volby , (n:)
election _ volební ,
election _ vyvolení ,
election _ zvolení , (n:)
election _ volba , (n:)
electioneer _ agitátor , (n:)
elections _ volby , ([polit.])
elective _ volený , (adj:)
elector _ volič , (n:)
electoral _ volební , (adj:)
electorally _ volebně , (adv:)
electorate _ voliči ,
electors _ voliči ,
electric _ elektrický ,
electric appliance _ elektrický spotřebič ,
electric car _ elektromobil , (n:) , (auto poháněné elektřinou)
electric chair _ elektrické křeslo ,
electric current _ elektrický proud ,
electric eel _ elektrický úhoř , (n:)
electric fan _ větrák ,
electric fan _ ventilátor ,
electric iron _ elektrická žehlička , (n:) , (nástroj k domácím pracem, žehlení)
electric power integration _ integrace elektrické energie , ([eko.])
electric wiring _ elektrické vedení ,
electric-blue _ ostře modrý ,
electrical _ elektrický ,
electrical engineer _ elektroinženýr ,
electrical engineering _ elektrotechnika , ([tech.])
electrical engineering _ elektroinženýrství , ([tech.])
electrical installation _ elektrická instalace , ([tech.])
electrical storm _ elektrická bouřka ,
electrically _ elektricky , (adv:)
electrician _ elektrotechnik , (n:)
electrician _ elektrikář , (n:)
electricians _ elektrikáři , (n:)
electricity _ elektřina ,
electrification _ elektrifikace , (n:)
electrified _ elektrizovaný , (adj:)
electrified _ elektrifikovaný , (adj:)
electrify _ zelektrizovat , (v:)
electrify _ elektrifikovat , (v:)
electrize _ elektrizovat , (v:)
electrize _ elektrifikovat , (v:)
electro _ galvanicky ,
electrocardiogram _ elektrokardiogram ,
electrocardiograph _ elektrokardiograf , (n:)
electrocardiograph _ eKG ,
electrocardiographic _ elektrokardiografický , (adj:)
electrocardiography _ elektrokardiografie , (n:)
electrochemical _ elektrochemický , (adj:)
electrochemically _ elektrochemicky , (adv:)
electrochemistry _ elektrochemie , (n:)
electrocute _ popravit , (v:)
electrocute _ popravit elektřinou ,
electrocuted _ popravený elektřinou ,
electrocution _ poprava , (n:)
electrocution _ poprava elektrickým křeslem ,
electrode _ elektroda , (n:)
electrodeposition _ pokovování , (n:)
electrodes _ elektrody , (n: pl.)
electrodynamic _ elektrodynamický , (adj:)
electrodynamics _ elektrodynamika , (n:)
electroencephalogram _ elektroencefalogram , (n:)
electroencephalograph _ elektroencefalograf , (n:) , (přístroj)
electroencephalographic _ elektroencefalografická , (adj:)
electroencephalography _ electroencefalografie , (n:) , (vědní obor)
electrologist _ elektrokosmetik , (n:)
electroluminescent _ elektroluminiscenční , (adj:)
electrolyse _ elektrolyzovat , (v:)
electrolysis _ elektrolýza ,
electrolyte _ elektrolyt ,
electrolytic _ elektrolytický ,
electrolytically _ elektrolyticky , (adv:)
electromagnet _ elektromagnet ,
electromagnetic _ elektromagnetický , (adj:)
electromagnetic radiation _ elektromagnetické záření , ([eko.])
electromagnetic wave _ elektromagnetická vlna ,
electromagnetically _ elektromagneticky , (adv:)
electromagnetics _ elektromagnetismus ,
electromagnetism _ elektromagnetismus ,
electromechanical _ elektromechanický , (adj:)
electromechanical device _ elektromechanické zařízení , (n:)
electromechanics _ elektromechanika , (n:)
electrometeor _ elektrometeor , ([eko.])
electrometer _ elektroměr , (n:)
electromotive _ týkající se výroby elektřiny ,
electromotive force _ elektromotorická síla ,
electromyogram _ elektromyogram ,
electron _ elektron , (n:)
electron accelerator _ elektronový akcelerátor , (n:)
electron beam _ elektronový paprsek , (n:)
electron microscope _ elektronový mikroskop , (n:)
electron microscopic _ elektronovo mikroskopický , (adj:) , (využívající elektronové mikroskopie)
electron microscopy _ elektronová mikroskopie , (n:)
electron multiplier _ elektronový násobič , (n:)
electron orbit _ elektronový orbit , (n:) , (dráha v níž elektron v atomu obíhá kolem jádra)
electron tube _ elektronka , (n:)
electron volt _ elektron volt , (n:)
electronegative _ elektronegativní , (adj:)
electronegativity _ elektronegativita , (n:)
electroneutral _ elektricky neutrální , (adj:)
electronic _ elektronický ,
electronic communication _ elektronická komunikace , (n:)
electronic data processing _ elektronické zpracování dat , (n:)
electronic device _ elektronické zařízení , (n:)
electronic dictionary _ elektronický slovník , (n:)
electronic engineer _ elektrotechnik , ([tech.])
electronic engineer _ elektroinženýr , ([tech.])
electronic mail _ elektronická pošta ,
electronic money transfer _ elektronický převod ,
electronic music _ elektronická hudba , (n:)
electronic signal _ elektronický signál , (n:)
electronic voltmeter _ elektronický voltmetr , (n:)
electronically _ elektronicky , (adv:)
electronics _ elektronika ,
electrons _ elektrony , (n: pl.)
electrophoresis _ elektroforéza , (n:)
electroplate _ galvanicky pokovovat ,
electropositive _ elektropozitivní , (adj:)
electroscope _ elektroskop , (n:)
electroshock _ elektrošok , (n:)
electroshock therapy _ elektrošoková terapie , (n: [med.]) , (terapie elektrickým proudem užívaná u některých onemocnění (zejména psychických))
electrostatic _ elektrostatický , (adj:)
electrostatics _ elektrostatika , (n:)
electrotype _ galvanotyp , (n:)
electrum _ elektron , (n:)
elects _ volí , (v:)
eleemosynary _ charitativní , (adj:)
eleemosynary _ dobročinný , (adj:)
elegance _ elegance ,
elegant _ vkusný , (adj:)
elegant _ elegantní ,
elegantly _ elegantně , (adv:)
elegiac _ elegický , (adj:)
elegiacal _ truchlivý , (adj:)
elegy _ žalozpěv ,
elegy _ elegie , (n:)
element _ dílec ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line