Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

effluent fee _ emisní poplatek , ([eko.])
effluent standards _ standardy vypouštění (emisní limity) , ([eko.])
effluvium _ výpar , (n:)
efflux _ odtok , (n:)
efflux _ výtok , (n:)
effort _ namáhání , (n:)
effort _ intenzita , (n:)
effort _ usilovat , (v:)
effort _ vypětí ,
effort _ práce ,
effort _ snaha ,
effort _ námaha ,
effort _ úsilí ,
effortful _ namáhaný , (adj:)
effortless _ nenucený , (adj:)
effortlessly _ snadno , (adv:)
effortlessness _ snadnost , (n:)
effortlessness _ nenucenost , (n:)
effortlessness _ lehkost , (n:)
efforts _ snahy , (n: pl.)
efforts _ úsilí ,
effrontery _ nestoudnost , (n:)
effrontery _ drzost , (n:)
effrontery _ nabubrelost , (n:)
effulgence _ záře , (n:)
effulgent _ zářivý , (adj:)
effuse _ rozšířit , (v:) , (myšlenku)
effuse _ rozlít , (v:)
effusion _ rozšíření , (v:) , (myšlenky)
effusion _ výlev , (v:) , (citový)
effusive _ efuzivní , (adj:)
effusive _ přehnaný , (adj:) , (luke)
effusive _ vášnivý , , (adj:)
effusively _ přemrštěně , (adv:)
effusively _ přehnaně , (adv:) , (luke)
effusively _ vášnivě , (adv:)
effusiveness _ přemrštěnost , (n:)
effusiveness _ efuzivnost , (n:)
effusiveness _ přecitlivělost , (n:)
effusiveness _ přílišná citlivost , (n:)
effusiveness _ vášnivost , (n:)
EFS-M _ Enhanced Flight Screening-Medical , ([zkr.] [voj.])
eft _ mlok , (n:)
EG _ Evil Grin , ([zkr.])
egal claim _ právní nárok ,
egalitarian _ rovnostářský , (adj:)
egalitarianism _ rovnostářství , (n:)
egalitarianism _ egalitářství , (n:)
egalization _ egalizace , ([eko.])
Egan _ Egan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
EGC _ Extrememly Gruntled Customer , ([zkr.])
egest _ vypudit , (v:)
egest _ vyplavit , (v:)
egg _ vaječný , (adj:)
egg _ vajíčko ,
egg _ házet vejci , (v:)
egg on _ popichovat , (v:)
egg on _ pobízet k ,
egg white _ bílek ,
eggbeater _ šlehač ,
eggcup _ kalíšek na vejce ,
egged _ obalované ve vejci ,
egged _ obaloval ve vejci ,
egged _ házel vejce ,
egghead _ intelektuál , (n:)
eggnog _ vaječný koňak ,
eggplant _ baklažán , (n:)
eggplant _ lilek , (n:)
eggs _ vajíčka , (n: pl:)
eggs _ vejce , (n: pl:)
eggshell _ skořápka , (n:) , (vajíčka)
egis _ egida ,
eglantine _ šípková růže ,
ego _ osobnost ,
ego _ ego ,
egocentric _ egocentrický , (adj:)
egocentrically _ egocentricky , (adv:)
egocentrism _ egocentričnost , (n:)
egocentrism _ egocentrismus ,
egoism _ sobectví , (n:)
egoism _ egoismus , (n:)
egoist _ sobec , (n:)
egoist _ egoista , (n:)
egoistic _ sobecký , (adj:)
egoistic _ egoistický , (adj:)
egoistical _ egoistický , (adj:)
egoistically _ egoisticky , (adv:)
egomania _ egocentrismus ,
egomaniac _ chorobný egoista ,
egomaniac _ extrémní egocentrik ,
egos _ osobnosti , (n:)
egos _ ega , (n:)
egotism _ ješitnost , (n:)
egotism _ egotismus , (n:)
egotist _ egoista ,
egotistic _ sobecký , (adj:)
egotistic _ egotistický , (adj:)
egotistical _ ješitný , (adj:)
egotistical _ egotistický , (adj:)
egregious _ mimořádný ,
egregious _ do očí bijící , (n:)
egress _ východ , (n:)
egress _ vyjít , (v:)
egression _ vynoření , (n:)
egret _ pták volavka , (n:)
Egypt _ Egypt , ([zem.])
egyptian _ egyptský , (adj:)
Egyptian _ Egypťan ,
Egyptology _ egyptologie , (n:)
eh _ co? ,
EHF _ Extremely High Frequency , ([zkr.] [voj.])
Ehrlich _ Ehrlich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Eichmann _ Eichmann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eider _ druh kachny ,
eiderdown _ prošívaná peřina , (n:)
eidetic _ eidetický ,
eidolon _ fantom , (n:)
eidolon _ přízrak , (n:)
EIF _ Exercise In Futility , ([zkr.])
eigenvalue _ vlastní číslo , ([mat.]) , (vlastní číslo matice nebo lineárního operátoru)
eigenvalues _ vlastní hodnoty ,
eigenvector _ vlastní vektor ,
eight _ osmička , (n:)
eight _ osm ,
eight hundred _ osm set ,
eight hundredth _ osmistý ,
eight pairs of _ osmery ,
eight sets _ osmery ,
eighteen _ osmnáctka , (n:)
eighteen _ osmnáct ,
eighteenth _ osmnáctý ,
eightfold _ osminásobný , (adj:)
eighth _ osmina , (n:)
eighth _ osmý ,
eighties _ osmdesátá léta , (n:)
eightieth _ osmdesátý ,
eightpenny _ osmipencový , (adj:)
eightsome _ skupina osmi lidí ,
eighty _ osmdesát ,
eighty-four _ osmdesát čtyři ,
eighty-seven _ osmdesát sedm ,
Eileen _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Einstein _ Einstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
einsteinium _ einsteinium ,
Eire _ Irsko ,
Eire _ irská republika ,
Eisenhower _ Eisenhower , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Eisner _ Eisner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eisteddfod _ velšský festival ,
either _ každý , (adj:)
either _ ten nebo onen ,
either _ jeden i druhý ,
either _ ani ten, ani onen ,
either _ buď ,
either _ také ,
either _ oba ,
either _ kterýkoli ze dvou ,
either... or _ buď... nebo ,
either... or _ buď... anebo ,
ejaculate _ ejakulát ,
ejaculate _ vykřiknout ,
ejaculate _ vyhrknout , (v:)
ejaculate _ ejakulovat , (v:)
ejaculation _ ejakulace , (n:)
eject _ vypudit , (v:)
eject _ vysunout ,
ejecta _ vyvřelý , (adj:)
ejected _ vyhozený , (adj:)
ejected _ vyhnán , (v:)
ejected _ katapultoval , (v:)
ejecting _ vyvržení , (n:)
ejecting _ vyhození , (n:)
ejection _ vyhození , (n:)
ejector _ ejektor , (n:)
ejector _ vyhazovací zařízení ,
Ekaterinoslav _ Dnepropetrovsk , ([zem.] n:)
Ekaterinoslav _ Jekaterinoslav , ([zem.] n:)
Ekberg _ Ekberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eke _ rovněž ,
eke out _ doplnit , (v:) , (with - něčím)
ekistics _ ekistika , ([eko.])
ekonotechnical comasation _ hospodářskotechnická úprava pozemků , ([eko.])
Ekstrom _ Ekstrom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
El Monte _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
El Paso _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
El Salvador _ El Salvador , (n: [jmén.])
elaborate _ spletitý , (adj:)
elaborate _ propracovaný , (adj:)
elaborate _ pracný , (adj:)
elaborate _ komplikovaný , (adj:)
elaborate _ zkomplikovaný , (adj:)
elaborate _ rozvést ,
elaborate _ vypracovat ,
elaborated _ detailní ,
elaborated _ promyšlený ,
elaborated _ podrobný ,
elaborateness _ spletitost , (n:)
elaborateness _ pracnost , (n:)
elaborateness _ komplikovanost , (n:)
elaborating _ rozpracovávající , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line