Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

edition _ vydání , (n:)
edition size _ náklad ,
editions _ náklady , (n: pl:)
editions _ edice , (n: pl:)
editions _ vydání , (n: pl:)
editor _ redaktor , (n:)
editor _ střihač např. filmu ,
editor _ šéfredaktor ,
editor _ editor ,
editor _ vydavatel ,
editor in chief _ šéfredaktor ,
editorial _ redaktorský , (adj:)
editorial _ úvodník , (n:)
editorial _ vydavatelský , (adj:)
editorial _ redakční ,
editorial _ článek ,
editorialize _ veřejně vyjadřovat názor , (v:)
editorialize _ veřejně komentovat , (v:)
editorially _ vydavatelsky , (adv:)
editorials _ úvodníky , (n: pl.)
editors _ střihači , (n: pl:)
editors _ vydavatelé , (n: pl:)
editorship _ redigování , (n:)
editorship _ vydavatelství , (n:) , ((činnost))
editress _ redaktorka , (n:)
edits _ upravuje , (v:)
edits _ edituje , (v:)
Edmonds _ Edmonds , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Edmondson _ Edmondson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Edmonton _ město - Kanada , (n: [jmén.])
Edmund _ Edmund , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Edna _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
EDP _ environmentálně upravený domácí produkt , ([eko.])
Eduardo _ Eduardo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
educability _ vychovatelnost , (n:)
educable _ vychovatelný , (adj:)
educate _ vzdělat , (v:)
educate _ vychovávat , (v:)
educate _ odnaučit , (v:) , (např. zlozvyku)
educate _ vzdělávat , (v:)
educated _ vzdělaný , (adj:)
educating _ výchovný , (adj:)
educating _ vzdělávací , (adj:)
education _ vzdělávání , (n:)
education _ výchova , (n:)
education _ školství , (n:)
education _ vzdělání , (n:)
education _ výuka , (n:)
educational _ výchovný , (adj:)
educational _ vzdělávací , (adj:)
educationalist _ pedagog , (n:)
educationally _ výchovně , (adv:)
educationally _ naučně , (adv:)
educationist _ pedagog ,
educative _ výchovný , (adj:)
educator _ vychovatel , (n:)
educator _ vyučující , (n:)
educators _ vychovatelé , (n: pl:)
educators _ vyučující , (n: pl:)
educe _ odvodit , (v:)
educe _ vyvodit , (v:)
eduction _ vyvození , (n:)
eduction _ odvození , (n:)
edulcorate _ osladit , (v:)
Edward _ Eduard ,
Edward _ Edward , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Edwards _ Edwards , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Edwin _ Edwin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Edwina _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
eejit _ idiot ,
eel _ úhoř , (n:)
eel _ hoř ,
eelgrass _ druh vodní rostliny ,
eellike _ úhořovitý , (adj:)
eelpout _ mník , (n:)
eels _ úhoři , (n:)
EELV _ Evolved Expendable Launch Vehicle , ([zkr.] [voj.])
EEPA _ environmentální výdaje na ochranu a snižování , ([eko.])
EER _ koeficient energetické účinnosti , ([eko.])
eerie _ záhadný , (adj:)
eerie _ tajemný , (adj:)
eerie _ tajuplný ,
eeriness _ záhadnost , (n:)
eeriness _ tajuplnost , (n:)
eery _ tajuplný , (adj:)
eery _ záhadný , (adj:)
eery _ tajemný , (adj:)
eery _ strašidelný , (adj:)
EF _ emisní faktor , ([eko.])
EFEO _ environmentálně preferované možnosti volby energie , ([eko.])
efface _ zahladit , (v:)
effaceable _ smazatelný , (adj:)
effaceable _ vymazatelný , (adj:)
effaceable _ zahladitelný , (adj:)
effacement _ vymazání , (n:)
effacement _ smazání , (n:)
effect _ vykonat ,
effect _ majetek , (n:)
effect _ sjednat ,
effect _ výsledek , (n:)
effect _ účinnost , (n:)
effect _ smysl , (n:)
effect _ následek , (n:)
effect _ efekt ,
effect _ účinek ,
effected _ ovlivněný , (adj:)
effecting _ způsobující , (adj:)
effective _ efektní ,
effective _ účinný , (adj:)
effective _ efektivní , (adj:)
effective date _ den nabytí účinnosti ,
effective democracy _ účinná demokracie , ([eko.])
effective irrigation depth _ účinná hloubka provlažení , ([eko.])
effective irrigation requirement _ užitečné závlahové množství , ([eko.])
effective rainfall _ efektivní srážky , ([eko.])
effective reservoir capacity _ užitkový prostor nádrže , ([eko.])
effective yield _ skutečný výnos ,
effectively _ efektivně , (adv:)
effectively _ účinně , (adv:)
effectiveness _ efektivnost ,
effectiveness _ efektivita , (n:)
effectiveness _ účinnost , (n:)
effectiveness of pesticide application _ efektivnost použití pesticidů , ([eko.])
effectivity _ účinnost , (n:)
effector _ efektor , (n:)
effects _ efekty , (n: pl.)
effectual _ účinný , (adj:)
effectuality _ účinnost , (n:)
effectuality _ závaznost , (n:)
effectuality _ právoplatnost , (n:)
effectuate _ vykonat , (v:)
effectuate _ uskutečnit , (v:)
effeminacy _ zženštilost , (n:)
effeminate _ zženštilý , (adj:)
effeminate _ přecitlivělý , (adj:)
effeminize _ zženštilec , (n:)
effeminize _ změkčit , (v:)
effeminize _ zženštilý , (adj:)
effendi _ turecký titul pro pána ,
efferent _ vývodový , (adj:)
efferent _ odvádějící , (adj:)
efferent _ odvodný , (adj:)
effervesce _ pěnit , (v:)
effervesce _ kypět , (v:)
effervesce _ bublat , (v:)
effervesce _ překypovat , (v:)
effervescence _ nespoutanost , (n:)
effervescent _ šumivý , (adj:)
effervescent _ energický , (adj:)
effete _ vyčerpaný , (adj:)
efficacious _ efektivní , (adj:)
efficacious _ účinný , (adj:)
efficaciousness _ účinnost , (n:)
efficaciousness _ působivost , (n:)
efficaciousness _ efektivnost , (n:)
efficacy _ výkonnost , (n:)
efficacy _ efektivnost , (n:)
efficacy _ účinnost , (n:)
efficiencies _ výkonnosti , (n:)
efficiencies _ účinnosti , (n:)
efficiency _ zdatnost , (n:)
efficiency _ výkonnost , (n:)
efficiency _ efektivita , (n:)
efficiency _ účinnost ,
efficiency _ výkonost ,
efficiency and fisheries _ efektivnost rybolovu , ([eko.])
efficiency and forest harvesting. _ efektivnost mýcení lesa , ([eko.])
efficiency and pollution _ efektivnost a znečištění , ([eko.])
efficiency and population control _ efektivnost řízení populace , ([eko.])
efficiency and property rights _ efektivnost vlastnických práv , ([eko.])
efficiency and sustainability _ efektivnost a udržitelnost , ([eko.])
efficiency standard _ standard efektivnosti , ([eko.])
efficiency, economic _ efektivnost, ekonomická , ([eko.])
efficiency, process _ efektivnost, proces , ([eko.])
efficiency, technical _ efektivnost, technická , ([eko.])
efficient _ efektivní , (adj:)
efficient _ účinný ,
efficient _ účelný , (adj:)
efficient _ zdatný , (adj:)
efficient _ schopný , (adj:)
efficient _ schopný, výkonný , ([eko.])
efficient _ výkonný , (adj:)
efficient production _ efektivní výroba , ([eko.])
efficiently _ účinně , (adv:)
efficiently _ výkonně , (adv:)
Effie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
effigy _ socha osoby ,
effloresce _ zvětrat , (v:)
effloresce _ vykvétat , (v:)
effloresce _ rozkvést ,
efflorescence _ vykvétání , (n:)
efflorescence _ eflorescence ,
efflorescence _ doba květu ,
efflorescent _ rozkvétající , (adj:)
effluence _ vyzařování , (n:)
effluence _ výtok , (n:)
effluent _ odtok , (n:)
effluent _ tekutý odpad ,
effluent charge _ poplatek za vypouštění , ([eko.])
effluent disposal _ kanalizace , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line