Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

Eco-labelling. _ ekolabeling , ([eko.])
ecochemistry _ ekochemie , ([eko.])
ecocide _ ekocida , ([eko.])
ecocide _ zničení životního prostředí ,
ecoengineering _ ekoinženýrství , ([eko.])
ecoimmunology _ ekoimunologie , ([eko.])
ecolabelling body _ ekolabelingový orgán , ([eko.])
ecologic _ ekologický , (adj:)
ecologic damage _ ekologická škoda , ([eko.])
ecological _ ekologicky , (adv:)
ecological antagonism _ ekologický antagonismus , ([eko.])
ecological barrier _ ekologická bariéra , ([eko.])
ecological construction _ ekologická stavba , ([eko.])
ecological economics _ ekologická ekonomie , ([eko.])
ecological efficiency _ ekologická efektivnost , ([eko.])
ecological ethics _ ekologická etika , ([eko.])
ecological factor _ ekologický faktor , ([eko.])
ecological genetics _ ekologická genetika , ([eko.])
ecological Marxism. _ ekologický marxismus , ([eko.])
ecological policy _ ekologická politika , ([eko.])
ecological potential _ ekologický potenciál , ([eko.])
Ecological Production and Allocation System (EPAS). _ systém ekologické výroby a alokace (EPAS) , ([eko.])
ecological safety _ ekologická bezpečnost , ([eko.])
ecological system _ ekologický systém , ([eko.])
ecological threshold _ ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod , ([eko.])
ecological valence _ ekologická valence , ([eko.])
ecological water quality criterion _ ekologické kriterium jakosti vody , ([eko.])
ecologically _ ekologicky , (adv:)
ecologist _ ekolog , (n:)
ecologization _ ekologizace , ([eko.])
ecologization of technology _ ekologizace technologie , ([eko.])
ecology _ ekologie ,
ecomorphosis _ ekomorfóza , ([eko.])
econometric _ ekonometrický , (adj:)
econometrics _ ekonometrie , (n:)
economic _ úsporný , (adj:)
economic _ hospodářský ,
economic _ ekonomický ,
economic crisis (depression) _ ekonomický krize (pokles) , ([eko.])
economic cycle _ ekonomický cyklus ,
economic development _ ekonomický rozvoj , ([eko.])
economic effectiveness of pesticide application _ ekonomická efektivnost použití pesticidu , ([eko.])
economic forecaster _ prognostik , ([eko.])
economic good _ ekonomický statek (zboží) , ([eko.])
economic growth _ hospodářský růst ,
economic growth _ ekonomický růst , ([eko.])
economic indicator _ ekonomický ukazatel , ([eko.])
economic order _ ekonomický řád ,
economic profit _ ekonomický zisk , ([eko.])
economic purpose reservoir _ hospodářská nádrž , ([eko.])
economic regulation _ ekonomická regulace , ([eko.])
economic rent _ ekonomická renta , ([eko.])
economic rent of a worker _ ekonomická renta dělníka , ([eko.])
economic sanction _ ekonomické sankce , ([eko.])
economic stagnation _ ekonomická stagnace , ([eko.])
economic storage level _ hladina hospodářského nadržení , ([eko.])
economic storage reservoir capacity _ hospodářský prostor nádrže , ([eko.])
economic water quality criterion _ ekonomické kriterium jakosti vody , ([eko.])
economical _ šetrný , (adj:)
economical _ úsporný , (adj:)
economical _ úsporný, ekonomický , ([eko.])
economical _ hospodárný ,
economically _ ekonomicky , (adv:)
economics _ ekonomika ,
economics _ ekonomie ,
economics n _ ekonomie ,
economics, normative _ ekonomie, normativní , ([eko.])
economics, positive _ ekonomie, pozitivní , ([eko.])
economies _ ekonomie , (pl:)
economies of scale _ úspory v rozsahu produkce ,
economies of scale _ úspory z rozsahu , ([eko.])
economise _ šetřit , (v:)
economist _ ekonomka ,
economist _ ekonom ,
economists _ ekonomové , (pl:)
economization _ zhospodárnění , (n:)
economize _ šetřit ,
economizer _ spořič , (n:)
economizer _ ekonomizér , (n:)
economy _ hospodaření , (n:)
economy _ hospodárnost , (n:)
economy _ hospodářství ,
economy _ ekonomika ,
economy class _ turistická třída , (n:)
economy class _ nejlevnější třída , (n:)
economy class _ ekonomická třída , (n:)
ecophysiology _ ekofyziologie , ([eko.])
ecosphere _ ekosféra , ([eko.])
ecosystem _ ekosystém ,
ecosystems _ ekosystémy , (n: pl.)
ecotechnique _ ekotechnika , ([eko.])
ecotechnology _ ekotechnologie , ([eko.])
ecotone _ ekoton , ([eko.])
ecotope _ ekotop , ([eko.])
ecotoxicology _ ekotoxikologie , ([eko.])
ecotype _ ekotyp , ([eko.])
ecru _ béžový , (adj:)
ECS _ systém kontroly emisí , ([eko.])
ecstasies _ extáze (mn. č.) ,
ecstasies _ extáze , (pl.)
ecstasy _ extáze , (n:)
ecstatic _ extatický , (adj:)
ecstatic _ bouřlivý , (adj:)
ecstatically _ v extázi ,
ectoblast _ ektoblast ,
ectoderm _ ektoderm ,
ectodermal _ ektodermální ,
ectoparasite _ ektoparazit , ([eko.])
ectopic _ ektopický , (adj:)
ectoplasm _ ektoplazma , (n:)
Ecuador _ ekvádorský , (adj:)
Ecuador _ Ekvádor , ([zem.])
ecumene _ ekumena , ([eko.])
ecumenical _ ekumenický ,
ecumenically _ ekumenicky , (adv:)
ecumenism _ ekumenizmus , (n:)
eczema _ vyrážka , (n:)
eczema _ ekzém , (n:)
Ed _ Ed , (n: [male] [jmén.]) , (zkráceno z: Edmond)
edacious _ nenasytný , (adj:)
edacious _ žravý , (adj:)
edacity _ žravost , (n:)
edacity _ nenasytnost , (n:)
Edam _ eidam , (n:)
Edam cheese _ Eidam ,
edaphic factor _ edafický faktor , ([eko.])
edaphobiont _ edafobiont , ([eko.])
edaphon _ edafon , ([eko.])
edaphotype _ edafotyp , ([eko.])
edatope _ edatop , ([eko.])
Eddie _ Eddie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
eddies _ víry , (n: pl.)
eddy _ vír , (n:)
eddy diffusion _ turbulentní difuze (hydrosystém) , ([eko.])
edelweiss _ protěž ,
Eden _ Eden , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Eden _ ráj ,
edentulous _ bezzubý , (adj:)
Edgar _ Edgar , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
edge _ ostrost , (n:)
edge _ prudkost , (n:)
edge _ břitkost , (n:)
edge _ lem , (n:)
edge _ brousit , (v:)
edge _ lemovat , (v:)
edge _ ostří ,
edge _ hranit , (v:)
edge _ pokraj ,
edge _ okraj ,
edge _ kraj ,
edge _ hrana , (n:)
edge in _ vsunout , (v:)
edged _ vroubený ,
edgeless _ tupý , (adj:)
edger _ lemovačka , (n:)
Edgerton _ Edgerton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
edges _ hrany , (pl:)
edgeways _ bokem , (n:)
edgeways _ stranou ,
edgewise _ bokem ,
edgily _ nabroušeně ,
edgily _ protivně ,
edgily _ podrážděně ,
edginess _ hranatost , (n:)
edging _ okraj ,
edgy _ protivný , (adj:)
edgy _ podrážděný , (adj:)
edgy _ nervózní ,
edgy _ ostrý , (adj:) , (s hranami)
edibility _ poživatelnost , (n:)
edible _ jedlý ,
edible wild mushroom _ hřib ,
edibleness _ poživatelnost , (n:)
edict _ dekret ,
edification _ osvěta , (n:)
edificator _ edifikátor , ([eko.])
edifice _ budova , (n:)
edify _ poučit , (v:)
edifying _ poučný , (adj:)
Edinburgh _ hl.m. - Skotsko , (n: [jmén.])
Edinburgh _ Edinburgh , ([zem.]) , (město)
Edison _ Edison , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
edit _ uspořádat , (v:)
edit _ sestavit , (v:)
edit _ stříhat např. film , (v:)
edit _ redigovat , (v:)
edit _ editovat , (v:)
edit _ upravit , (v:)
edit _ upravovat , (v:)
edit out _ vystřihnout , (v:)
edit out _ vynechat , (v:)
editable _ upravitelný , (adj:)
editable _ editovatelný , (adj:)
edited _ editovaný , (adj:)
Edith _ Edith , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Edith _ Edita , , (ženské jméno)
editing _ editace , (n:)
editing _ upravovat ,
edition _ náklad , (n:)
edition _ edice , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line