Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

extortioner _ lichvář , (n:)
extortionist _ vyděrač , (n:)
extra _ dodatečný , (adj:)
extra _ extra , (n:)
extra _ navíc ,
extra _ zvlášť ,
extra bed _ přistýlka , (n:)
extra risk _ přidané riziko , ([eko.]) , (Riziko používané u té části populace, která není zahrnuta při zjišťování pozadí výskytu (bez expozice) ERd = [Pd - P0] / [1 - P0].)
extra-curricular _ mimoškolní , (adj:)
extracellular _ extracelulární , (adj:)
extract _ výtah , (n:)
extract _ těžit , (v:)
extract _ čerpat ,
extract _ úryvek , (n:)
extract _ vylisovat , (v:)
extract _ vytěžit , (v:)
extract _ výtažek , (n:)
extract _ vytahovat , (v:)
extract _ vyluhovat , (v:)
extract _ koncentrát , (n:)
extract _ extrakt , (n:)
extract _ extrahovat , (v:)
extract _ dobývat , (v:)
extract _ vyloudit ,
extractable _ extrahovatelný , (adj:)
extracted _ vytáhl ,
extracted _ extrahovaný , (adj:)
extractible _ vyluhovatelný , (adj:)
extracting _ vytahování , (n:)
extracting _ vyjímání , (n:)
extracting _ těžení , (n:)
extracting _ extrahující , (adj:)
extracting _ extrahování , (n:)
extracting _ dobývání , (n:)
extraction _ získávání , (n:)
extraction _ těžení , (n:)
extraction _ těžba , (n:)
extraction _ extrakt , (n:)
extraction _ extrakce , (n:)
extraction _ extrahování , (n:)
extraction path _ Míra (plán) těžby , ([eko.])
extractive _ extraktivní , (adj:)
extractive _ extrakční , (adj:)
extractor _ lis , (n:)
extractor _ extraktor , (n:)
extracts _ získává , (v:)
extracts _ extrahuje , (v:)
extracurricular _ mimoškolní , (adj:)
extracurricular _ ve volném čase ,
extraditable _ podléhající vydání stíhaného ,
extradite _ vydat k potrestání , (n:)
extradition _ extradice , (n:)
extradition _ vydání stíhané osoby , (n:)
extragalactic _ mimogalaktický , (adj:)
extrajudicial _ mimosoudní , (adj:)
extralinguistic _ mimolingvistický , (adj:)
extramarital _ mimomanželský , (adj:)
extramural _ dálkové např. studium ,
extramural study _ dálkové studium ,
extraneous _ zevní , (adj:)
extraneous _ irelevantní , (adj:)
extraneousness _ nesouhlasnost , (n:)
extraneousness _ neshoda , (n:)
extraordinarily _ mimořádně ,
extraordinariness _ mimořádnost , (n:)
extraordinary _ nezvyklý , (adj:)
extraordinary _ neobvyklý , (adj:)
extraordinary _ vynikající ,
extraordinary _ zvláštní ,
extraordinary _ výjimečný , (adj:)
extraordinary _ mimořádný ,
extraordinary taste _ mimořádná chuť ,
extrapolate _ prodloužit , (v:)
extrapolated _ prodloužil , (v:)
extrapolating _ prodlužující , (adj:)
extrapolation _ extrapolace , ([eko.])
extrapolations _ prodloužení , (pl.) , (n:)
extras _ kompars , (n:)
extras _ příslušenství , (n:)
extras _ doplňky , (n: pl.)
extras _ další výlohy ,
extrasensory _ mimosmyslový , (adj:)
extrasensory perception _ mimosmyslové vnímání , (n:)
extraterrestrial _ mimozemšťan , (n:)
extraterrestrial _ mimozemský , (adj:)
extraterritorial _ mimoteritoriální , (adj:)
extraterritorial _ exteritoriální , (adj:)
extraterritoriality _ exteritorialita , (n:)
extravagance _ výstřednost , (n:)
extravagance _ marnotratnost , (n:)
extravagancy _ výstřednost , (n:)
extravagancy _ marnotratnost , (n:)
extravagant _ extravagantní , (adj:)
extravagantly _ extravagantně , (adv:)
extravaganza _ výstřednost , (n:)
extravaganza _ fraška , (n:)
extravaganza _ fantastická skladba , (n:)
extravasate _ vypustit , (v:)
extravasation _ extravazace ,
extraversion _ extroverze , (n:)
extrema _ extrémy , (pl. n: [mat.])
extremal _ extremála , (n:)
extreme _ hraniční , (adj:)
extreme _ nehoráznost ,
extreme _ krajní ,
extreme _ extrémní ,
extreme slope length _ limitní délka svahu (vodní eroze) , ([eko.])
extremely _ extrémně , (adv:)
extremely well _ znamenitě ,
extremeness _ radikálnost , (n:)
extremeness _ krajnost , (n:)
extremeness _ extrémnost , (n:)
extremes _ extrémy , (n: pl.)
extremest _ nejextrémnější , (adj:)
extremism _ extremizmus , (n:)
extremist _ extrémista , (n:)
extremists _ extrémisté ,
extremities _ krajnosti , (n:)
extremities _ okraje ,
extremity _ krajnost , (n:)
extremity _ extrém , (n:)
extremity _ okraj ,
extremum _ extrém , (n: [mat.])
extricable _ schopný být vyproštěn , (adj:)
extricate _ vymotat , (v:)
extricate _ vyprostit , (v:)
extricate _ vyplést ,
extricate _ vymanit , (v:)
extricated _ vyprostil , (v:)
extricated _ vymanil , (v:)
extrication _ vyproštění z vazby ,
extrinsic _ ležící vně ,
extrinsic _ cizí ,
extrinsic _ vnější ,
extrinsic _ vedlejší ,
extrinsic _ nepodstatný ,
extrinsic _ nedůležitý ,
extrospective _ extrospektivní ,
extroversion _ extroverze , (n:)
extroversive _ extrovert , (n:)
extrovert _ extrovert , (n:)
extrovert _ extrovertní , (adj:)
extrude _ vytlačit , (v:)
extrude _ vytékat , (v:)
extrude _ extrudovat , (v:)
extruded _ extrudoval , (v:)
extrusion _ extruze , ([eko.])
extrusion _ vytlačování , (n:)
extrusion rock _ extruzivní hornina , ([eko.])
extrusive _ výbojný ,
exuberance _ nevázanost , (n:)
exuberant _ energický , (adj:)
exuberant _ bujný , (adj:)
exuberantly _ nevázaně , (adv:)
exuberate _ překypovat bujností ,
exudate _ výměšek , (n:)
exudate _ vyloučená látka , (n:)
exudation _ výpotek , (n:)
exudation _ pocení , (n:)
exude _ vyzařovat , (v:)
exude _ vylučovat , (v:)
exude _ vydávat , (v:)
exude _ šířit , (v:)
exuded _ vyzařoval , (v:)
exudes _ vyzařuje ,
exult _ jásat , (v:)
exultant _ jásající , (adj:)
exultantly _ jásavě ,
exultation _ jásot , (n:)
exultingly _ jásavě , (adv:)
exurb _ elegantní sídliště ,
exurban _ obyvatel sídliště ,
exurbanite _ obyvatel sídliště ,
exwife _ exmanželka , (n:)
eyas _ jestřábí mládě ,
eye _ oko ,
eye candy _ pohlazení pro oko , (n:)
eye drops _ oční kapky ,
eye-catcher _ poutač ,
eye-catching _ poutavý , (adj:)
eye-catching _ nápadný , (adj:)
eye-witness _ očitý svědek ,
eyeball _ sledovat , (v:)
eyeball _ civět , (v:)
eyeball _ bulva , (n:)
eyeballs _ bulvy , (n: pl.)
eyebrow _ obočí , (n:)
eyebrows _ obočí ,
eyed _ sledovaný , (adj:)
eyed _ mající určité oči ,
eyeglass _ lupa , (n:)
eyeglass _ čočka , (n:)
eyeglasses _ brýle ,
eyelash _ řasa , (n:)
eyelash _ oční řasa , (n:)
eyeless _ slepý , (adj:)
eyeless _ zaslepený , (adj:)
eyeless _ bezoký , (adj:)
eyelet _ poutko , (n:)
eyelet _ očko , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line