Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

expressive _ výrazný , (adj:)
expressive _ expresivní , (adj:)
expressively _ expresivně , (adv:)
expressiveness _ výmluvnost , (n:)
expressly _ zvláštně , (adv:)
expressly _ výslovně , (adv:)
expressway _ dálnice , (n:)
expropriate _ znárodnit , (v:)
expropriate _ vyvlastnit , (v:)
expropriated _ znárodnil , (v:)
expropriated _ vyvlastnil , (v:)
expropriation _ vyvlastnění , (n:)
expropriator _ vyvlastňovatel , (n:)
expulsion _ vypuzení , (n:)
expulsion _ vyhnání , (n:)
expulsion _ vyloučení , (n:)
expunction _ vymazání , (n:)
expunge _ vymazat , (v:)
expunged _ vyškrtnutý , (adj:)
expurgate _ cenzurovat , (v:)
expurgated _ cenzuroval , (v:)
expurgation _ zcenzurování , (n:)
expurgation _ očištění , (n:)
exquisite _ vytříbený ,
exquisite _ výtečný ,
exquisite _ výborný ,
exquisite _ intenzivní ,
exquisite _ znamenitý , (adj:)
exquisite _ vynikající , (adj:)
exquisite _ skvělý , (adj:)
exquisite _ překrásný , (adj:)
exquisite _ nádherný , (adj:)
exquisitely _ skvěle , (adv:)
exquisitely _ nádherně , (adv:)
exquisiteness _ znamenitost , (n:)
exquisiteness _ vybranost , (n:)
exquisiteness _ skvělost , (n:)
exquisiteness _ nádhernost , (n:)
exsanguine _ anemický , (adj:)
exsanguine _ chudokrevný , (adj:)
exsorption _ exsorpce , ([eko.])
extant _ současný , (adj:)
extant _ existující , (adj:)
extemporaneous _ nepřipravený , (adj:)
extemporaneous _ neočekávaný , (adj:)
extemporaneous _ improvizovaný , (adj:)
extemporaneousness _ nepřipravenost , (n:)
extemporaneousness _ neočekávanost , (n:)
extemporaneousness _ improvizovanost , (n:)
extemporary _ nouzový , (adj:)
extempore _ improvizovaný , (adj:)
extempore _ extempore ,
extempore _ bez přípravy ,
extemporization _ improvizování , (n:)
extemporization _ improvizace , (n:)
extemporize _ extemporovat , (v:)
extemporize _ improvizovat , (v:)
extend _ zvětšit , (v:)
extend _ roztáhnout , (v:)
extend _ vytáhnout , (v:)
extend _ protáhnout , (v:)
extend _ prodloužit , (v:)
extend _ natáhnout , (v:)
extend _ rozšiřovat , (v:)
extend _ rozšířit, natáhnout , ([eko.])
extend _ rozšířit ,
extend to _ sahat k ,
extendability _ prodloužitelnost , (n:)
extendable _ rozšiřitelný , (adj:)
extended _ prodloužený , (adj:)
extended _ rozlehlý , (adj:)
extended _ rozsáhlý , (adj:)
extended _ rozšířený , (adj:)
extended family _ rozšířená rodina , (n:)
extended source _ rozšířený zdroj , ([eko.])
extender _ nástavec , (n:)
extendible _ roztažitelný , (adj:)
extendible _ prodloužitelný , (adj:)
extending _ rozšiřující , (adj:)
extending _ prodlužující , (adj:)
extends _ rozšiřuje , (v:)
extensibility _ roztažnost , (n:)
extensibility _ rozšiřitelnost , (n:)
extensible _ roztažný , (adj:)
extensible _ prodloužitelný , (adj:)
extensile _ roztažitelný , (adj:)
extensile _ vysunovatelný , (adj:)
extension _ prodloužení , (n:)
extension _ prodloužení, rozšíření , ([eko.])
extension _ rozšíření , (n:)
extension _ linka ,
extension cord _ prodlužovací kabel ,
extensional _ rozšiřující , (adj:)
extensions _ rozšíření , (pl.) , (n:)
extensive _ extenzivní , (adj:)
extensive _ značný , (adj:)
extensive _ rozsáhlý ,
extensive economic margin _ extenzivní ekonomický okraj , ([eko.])
extensive property _ extenzivní vlastnost (systému) , ([eko.])
extensively _ široce , (adv:)
extensively _ rozsáhle , (adv:)
extensively _ extenzivně , (adv:)
extensiveness _ rozsáhlost , (n:)
extensiveness _ extenzivnost , (n:)
extent _ velikost , (n:)
extent _ rozsáhlost , (n:)
extent _ rozsah , (n:)
extent _ rozměr , (n:)
extent _ rozloha , (n:)
extent _ prostor , (n:)
extent _ rozsah, rozloha , ([eko.])
extent _ míra ,
extents _ rozsahy , (n: pl.)
extents _ rozlohy , (n: pl.)
extenuate _ zmírnit , (v:)
extenuate _ zmenšit , (v:)
extenuated _ zmírnil , (v:)
extenuated _ zmenšil , (v:)
extenuation _ zmírnění , (n:)
extenuation _ zeslabení , (n:)
exterior _ zevnějšek , (n:)
exterior _ exteriér , (n:)
exterior of urban configuration _ exteriér sídelního útvaru , ([eko.])
exteriorization _ ztělesnění , (n:)
exteriorize _ ztvárnit , (v:)
exterminate _ hubit , (v:)
exterminate _ vyhladit ,
exterminate _ zneškodnit , (v:)
exterminated _ vyhubený , (adj:)
exterminated _ vyhlazený , (adj:)
exterminating _ vyhlazující , (adj:)
extermination _ vymýcení , (n:)
extermination _ hubení , (v:)
extermination _ vyhlazení ,
extermination _ vyhubení , (n:)
exterminator _ deratizátor , (n:)
external _ vnější , ([eko.])
external _ externí , (adj:)
external benefits. _ externí výnosy , ([eko.])
external career building _ externí budování kariéry , ([eko.])
external frame pack _ krosna ,
external respiration _ vnější respirace , ([eko.])
external water _ vnější voda , ([eko.])
externalities _ vedlejší ekonomické účinky ,
externalities _ externality , ([eko.])
externalities and market failure. _ externality a selhání trhu , ([eko.])
externalities, depletable _ externality, vyčerpatelné , ([eko.])
externalities, inframarginal _ externality, inframarginální , ([eko.])
externalities, intertemporal _ externality, mezičasové , ([eko.])
externalities, Pareto irrelevant. _ externality, Pareto irelevance , ([eko.])
externalities, Pareto-relevant. _ externality, Parento-relevantní , ([eko.])
externalities, pecuniary _ externality, peněžní , ([eko.])
externalities, political _ externality politické , ([eko.])
externalities, pollution _ externality, znečištění , ([eko.])
externalities, technological _ externality, technologické , ([eko.])
externalities, undepletable _ externality, nevyčerpatelné , ([eko.])
externality _ vnějškovost , (n:)
externality, crowding _ externalita, vytěsnění , ([eko.])
externality, irrelevant _ externality , irelevantní , ([eko.])
externality, potentially relevant. _ externalita, potenciálně relevantní , ([eko.])
externality, reciprocal _ externalita, reciproká , ([eko.])
externality, stock _ externalita, zásoby , ([eko.])
externality, unidirectional _ externality, jednosměrné , ([eko.])
externalization _ ztvárnění , (n:)
externalization _ ztělesnění , (n:)
externalize _ uskutečnit , (v:)
externalize _ realizovat , (v:)
externalized _ uskutečnil , (v:)
externalized _ realizoval , (v:)
externally _ zevně , (adv:)
externally _ externě , (adv:)
extinct _ vymřelý ,
extinct _ vyhynulý ,
extinction _ vymizení , (n:)
extinction _ vyhynutí , (n:)
extinguish _ zhasit ,
extinguish _ hasit ,
extinguishable _ uhasitelný , (adj:)
extinguishable _ anulovatelný , (adj:)
extinguished _ uhašený , (adj:)
extinguished _ uhasil , (v:)
extinguisher _ hasicí přístroj ,
extinguishing _ uhašení , (n:)
extinguishing _ hasicí , (adj:)
extinguishment _ uhašení , (n:)
extirpate _ zahubit , (v:)
extirpate _ vyplenit , (v:)
extirpate _ vymýtit , (v:)
extirpation _ vyplenění , (n:)
extol _ velebit , (v:)
extolled _ velebený , (adj:)
extort _ vynutit , (v:)
extort _ vymáhat , (v:)
extort _ vydírat , (v:)
extort _ extort ,
extortion _ vynucování , (n:)
extortion _ vymáhání , (n:)
extortion _ vydírání , (n:)
extortionate _ vyděračský , (adj:)
extortionately _ vyděračsky , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line