Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

explain away _ bagatelizovat ,
explain to _ vysvětlit ,
explain to _ vyložit někomu ,
explainable _ vysvětlitelný , (adj:)
explained _ vysvětlený , (adj:)
explaining _ vysvětlující , (adj:)
explains _ vysvětluje , (v:)
explanation _ výklad , (n:)
explanation _ objasnění ,
explanation _ vysvětlování ,
explanation _ vysvětlení , (n:)
explanations _ vysvětlení , (pl.) , (n:)
explanatory _ vysvětlující , (adj:)
explanatory notes _ vysvětlivky , (n:)
explanatory statement _ vysvětlující prohlášení , ([eko.])
expletive _ zaklení , (n:)
expletives _ zaklení , (n:)
explicable _ vysvětlitelný , (adj:)
explicate _ vysvětlit , (v:)
explicate _ vyložit ,
explicated _ vysvětlil , (v:)
explication _ vysvětlení , (n:)
explicative _ vysvětlující , (adj:)
explicit _ výslovný , (adj:)
explicit _ určitý , (adj:)
explicit _ neskrývaný , (adj:)
explicit rights transfer _ převod určitých práv , ([eko.])
explicitly _ výslovně ,
explicitness _ zřejmost , (n:)
explicitness _ explicitnost , (n:)
explode _ explodovat , (v:)
explode _ vybuchnout ,
explode _ rozložit ,
explode _ výseč ,
explode _ oddělit ,
exploded _ explodoval , (v:)
exploded _ zvýrazněný ,
exploded view _ zvýrazněné zobrazení ,
exploder _ rozbuška , (n:)
explodes _ vybuchuje , (v:)
explodes _ exploduje , (v:)
exploding _ explodující , (adj:)
exploit _ využívat , (v:)
exploit _ vykořisťovat , (v:)
exploit _ zužitkovat , (v:)
exploit _ hrdinský čin ,
exploit _ vykořistit ,
exploit _ zneužít ,
exploit _ zneužívat ,
exploit _ využít ,
exploitable _ využitelný , (adj:)
exploitation _ čerpání ,
exploitation _ exploatace ,
exploitation _ využití ,
exploitation _ zužitkování ,
exploitation _ vytěžení ,
exploitation _ využívání , (n:)
exploitation _ vykořisťování , (n:)
exploitation coefficient of irrigation water _ součinitel využitelnosti závlahové vody , ([eko.])
exploitation coeficient of precipitation _ součinitel využitelnosti srážek , ([eko.])
exploitative _ vykořisťovatelský , (adj:)
exploited _ využitý , (adj:)
exploited _ vykořisťovaný , (adj:)
exploiter _ vykořisťovatel , (n:)
exploiting _ vykořisťování , (n:)
exploits _ zneužívá , (v:)
exploits _ využívá , (v:)
explorable _ prozkoumatelný , (adj:)
exploration _ průzkum , (n:)
explorational _ výzkumný , (adj:)
explorations _ průzkumy , (n:)
exploratory _ výzkumný , (adj:)
exploratory _ vysvětlující , (adj:)
explore _ probádat , (v:)
explore _ zkoumat ,
explore _ prozkoumat , (v:)
explored _ prozkoumaný , (adj:)
explorer _ badatel ,
explorer _ průzkumník , (n: [it.])
explorers _ průzkumníci , (n: pl.)
explorers _ cestovatelé , (n:)
explorers _ badatelé , (n:)
exploring _ prozkoumávající , (adj:)
exploring _ zkoumání ,
exploring _ objevování ,
explosion _ výbuch ,
explosion _ exploze ,
explosions _ výbuchy , (n: pl.)
explosions _ exploze , (pl.)
explosive _ třaskavina , (n:)
explosive _ trhavina , (n:)
explosive _ výbušný , (adj:)
explosive _ výbušnina ,
explosively _ výbušně , (adv:)
explosively _ explozivně , (adv:)
explosiveness _ výbušnost , (n:)
explosives _ výbušniny , (n: pl.)
expo _ veletrh , (n:)
expo _ výstava , (n:)
exponent _ mocnitel , ([mat.])
exponent _ exponent , ([mat.])
exponential _ exponenciální , ([mat.])
exponential reserve index _ exponenciální index rezerv , ([eko.])
exponentially _ exponenciálně , (adv:)
exponentiate _ umocňovat , (v:)
exponentiation _ umocňování , (n:)
exponents _ exponenty , (n: pl.)
export _ exportní ,
export _ export ,
export _ exportovat , (v:)
export _ vyvážet ,
export _ vývoz ,
export _ vývozní ,
export commodities _ exportní komodity , ([eko.])
export credit _ vývozní úvěr ,
export duty _ vývozní clo ,
export licence _ vývozní licence /povolení/ , ([eko.])
export licence _ vývozní licence , ([eko.])
export taxes _ exportní daně , ([eko.])
export trade _ vývozní obchod , ([eko.])
exportability _ schopnost být exportován ,
exportable _ vývozní , (adj:)
exportable _ exportovatelný , (adj:)
exportable _ exportní , (adj:)
exportable _ vhodný pro export ,
exportation _ export , (n:)
exportation _ vývoz , ([eko.])
exportation _ vyvážení , (n:)
exported _ exportovaný , (adj:)
exporter _ vývozce , (n:)
exporter _ exportér , (n:)
exporting _ vyvážení , (n:)
exporting _ exportování , (n:)
exports _ vyváží , (v:)
exports _ exporty , (n: pl.)
exports _ exportuje , (v:)
expose _ exponovat , (v:)
expose _ demaskovat , (v:)
expose _ odkrýt , (v:)
expose _ ukázat , (v:)
expose _ odhalit , (v:)
expose _ vystavit , (v:) , (účinkům)
exposed _ nekrytý , (adj:)
exposed _ neizolovaný , (adj:)
exposed _ obnažený , (adj:)
exposed _ odhalený , (adj:)
exposed _ odkrytý , (adj:)
exposed _ nechráněný , (adj:)
exposed _ vystavený , (adj:)
exposes _ vystavuje , (v:)
exposing _ vystavování , (n:)
exposing _ odhalení , (n:)
exposition _ výstava ,
expositive _ vysvětlující , (adj:)
expositor _ vykladatel , (n:)
expositor _ vykladač , (n:)
expository _ výkladový ,
expostulate _ domlouvat , (v:)
expostulated _ domlouval , (v:)
expostulation _ stížnost , (n:)
exposure _ osvit , (n:)
exposure _ obnažení ,
exposure _ vystavování ,
exposure _ ohrožení, odhalení , ([eko.])
exposure _ vystavení , (n:)
exposure _ odhalení , (n:)
exposure _ expozice , ([eko.])
exposure evaluation _ vyhodnocení expozice , ([eko.]) , (Složka hodnocení rizika sestávající z charakteristiky dané skupiny populace a velikosti expoziční dávky (koncentrace), a frekvence resp. trvání expozice. Může se zabývat expozicí již skončenou, trvající, či předpokládanou v delším časovém úseku.)
exposure pathway _ expoziční cesta , ([eko.]) , (Sled procesů, kterými se daná chemická látka dostává ze zdroje přes složky životního prostředí do organismu.)
exposure route _ expoziční vstup , ([eko.]) , (Cesta, kterou fyzikální, chemický nebo biologický faktor do organismu vstupuje, překonává jeho vnější hranici - např. inhalace, ingesce, vstřebávání kůží.)
expound _ vyložit ,
expound _ vykládat ,
expounded _ vynaložený , (adj:)
expounded _ vynakládaný , (adj:)
expounding _ vykládání , (n:)
express _ vyslovit ,
express _ vyjadřovat ,
express _ vyjádřit ,
express _ expres ,
express oneself _ vyjadřovat se ,
express oneself _ vyjádřit se ,
express train _ rychlík ,
expressed _ vyslovený , (adj:)
expressed _ vyjádřený , (adj:)
expressed preference methods. _ metoda vyjádřených preferencí , ([eko.])
expresses _ vyjadřuje , (v:)
expressible _ vyjádřitelný , (adj:)
expressing _ vyjadřující , (adj:)
expression _ vyjádření ,
expression _ výraz , (n: [mat.])
expression _ vyjadřování ,
expression _ projev ,
expressionism _ expresionizmus , (n:)
expressionist _ expresionistický , (adj:)
expressionist _ expresionista , (n:)
expressionistic _ expresionistický , (adj:)
expressionless _ bezvýrazný , (adj:)
expressionlessly _ bezvýrazně , (adv:)
expressions _ výrazy , (n: pl.)
expressive _ vyjadřující , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line