Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

expansion _ rozšíření , (n:)
expansion _ roztažení , (n:)
expansion _ rozpínavost , (n:)
expansion _ expanze , (n:)
expansionary _ expanzivní , (adj:)
expansionary budgetary policy _ expanzivní rozpočtová politika ,
expansionism _ rozpínavost , (n:)
expansionist _ rozpínavý , (adj:)
expansions _ rozšíření , (pl.) , (n:)
expansive _ obsáhlý , (adj:)
expansive _ širý , (adj:)
expansively _ sdílně , (adv:)
expansiveness _ roztažitelnost , (n:)
expansiveness _ rozpínavost , (n:)
expansivity _ roztažnost , (n:)
expansivity _ roztažitelnost , (n:)
expansivity _ rozpínavost , (n:)
expat _ utečenec , (n:) , (expatriate)
expat _ emigrant , (n:) , (expatriate)
expatiate _ psát zeširoka , (n:)
expatiate _ mluvit široce ,
expatriate _ utečenec , (n:)
expatriate _ emigrant , (n:)
expatriated _ zbavený státního občanství , (n:)
expatriation _ vyhoštění , (n:)
expatriation _ expatriace , (n:)
expect _ očekávat ,
expectable _ předvídatelný , (adj:)
expectable _ očekávatelný , (adj:)
expectancy _ očekávání , (n:)
expectant _ čekatel , (n:)
expectant _ čekající , (adj:)
expectantly _ netrpělivě , (adv:)
expectation _ očekávání , (n:)
expectational _ předpovědní , (adj:)
expectations _ očekávání , (pl.)
expected _ očekávaný ,
expected utility _ očekávaný užitek , ([eko.])
expected value _ očekávaná hodnota ,
expecting _ těhotná , (adj:)
expectorant _ expektorační , (adj:)
expectorate _ vykašlávat , (v:)
expectorated _ vykašlával , (v:)
expectoration _ vykašlání , (n:)
expects _ očekává , (v:)
expedience _ prospěšnost , (n:)
expediency _ vhodnost , (n:) , (kniž.)
expediency _ účelnost , (n:) , (kniž.)
expediency _ spěch , (n:) , (kniž.)
expediency _ rychlost , (n:) , (kniž.)
expediency _ prospěšnost , (n:) , (kniž.)
expediency _ osobní prospěch ,
expedient _ účelný , (adj:)
expedient _ prospěšný , (adj:)
expedient _ vhodný , (adj:)
expedient _ prostředek , (n:)
expedite _ uspíšit , (v:)
expedite _ urychlit , (v:)
expedited _ uspíšený , (adj:)
expedited _ urychlený , (adj:)
expedition _ výprava , (n:)
expedition _ expedice , (n:)
expeditionary _ expediční , (adj:)
expeditious _ spěšný ,
expeditiously _ spěšně , (adv:)
expeditiousness _ pohotovost , (n:)
expel _ vyhnat , (v:)
expel _ vyloučit , (v:)
expel _ vykázat , (v:)
expelled _ vypovězený , (adj:)
expelled _ vypověděl , (v:)
expelled _ vyloučený , (adj:)
expelled _ vyhnaný , (adj:)
expelled _ vyhnal , (v:)
expend _ vydat , (v:)
expend _ spotřebovat , (v:)
expend _ vynaložit , (v:)
expend _ utratit , (v:)
expendable _ postradatelný , (adj:)
expendable _ nahraditelný , (adj:)
expended _ vynaložený , (adj:)
expending _ vydávající prostředky ,
expenditure _ náklady ,
expenditure _ náklad ,
expenditure _ výdajový , (adj:)
expenditure _ výdej ,
expenditure _ výdaj, náklad , ([eko.])
expenditure _ vynaložení , (n:)
expenditure _ vydání , (n:)
expenditure _ výdaje ,
expenditure _ výdaj ,
expenditure multiplier _ výdajový multiplikátor ,
expenditures _ výdaje ,
expense _ vydání , (n:)
expense _ režie , (n:)
expense _ výdaj ,
expense account _ účet výloh ,
expense account _ cestovní účet ,
expenses _ výlohy , (n:)
expenses _ výdaje ,
expenses _ náklady ,
expensive _ nákladný ,
expensive _ drahý ,
expensively _ nákladně , (adv:)
expensively _ draze , (adv:)
expensiveness _ nákladnost , (n:)
experience _ zkušenosti ,
experience _ prožitek ,
experience _ zkušenost , (n:)
experience _ zážitek , (n:)
experience _ vyzkoušet , (v:)
experience _ zkusit , (v:)
experience _ prožít ,
experience _ prožívat ,
experience _ zažít ,
experienced _ zkušený ,
experiences _ zážitky! ,
experiences _ zkušenosti , (n:)
experiencing _ poznávající , (adj:)
experiencing _ zakoušející , (adj:)
experiential _ zkušenostní , (adj:)
experiment _ pokus , (n:)
experiment _ dělat pokusy ,
experiment _ experiment , (n:)
experiment _ experimentovat , (v:)
experiment with _ experimentovat , (v:)
experimental _ pokusný , (adj:)
experimental _ experimentální , (adj:)
experimental methods for preference elicitation _ experimentální metody pro odhalení preferencí , ([eko.])
experimentalism _ experimentalismus ,
experimentalist _ experimentátor , (n:)
experimentally _ experimentálně , (adv:)
experimentally _ pokusně , (adv:)
experimentation _ experimentování , (n:)
experimented _ experimentoval , (v:)
experimenter _ experimentátor , (n:)
experimenters _ experimentátoři , (n:)
experimenting _ experimentování , (n:)
experiments _ experimenty , (n: pl.)
expert _ geniální , (adj:)
expert _ zručný , (adj:)
expert _ zkušený , (adj:)
expert _ specialista , (n:)
expert _ odborný , (adj:)
expert _ odborník ,
expert _ znalec ,
expert risk assessment _ expertní hodnocení rizik , ([eko.])
expert system _ expertní systém , ([mat.])
expertise _ odborné schopnosti ,
expertise _ odborné znalosti ,
expertise _ odborná způsobilost ,
expertise _ odborná znalost ,
expertise _ odbornost , (n:)
expertise _ kvalifikace , (n:)
expertise _ znalecký posudek , (n:)
expertise _ expertiza , (n:)
expertize _ odborně posoudit ,
expertly _ zkušeně , (adv:)
expertness _ odbornost , (n:)
experts _ experti , (n:)
expert s opinion _ znalecký posudek , (n:)
expiable _ odpykatelný , (adj:)
expiable _ odčinitelný , (adj:)
expiate _ odčinit , (v:)
expiation _ odčinění , (n:)
expiatory _ pykající , (adj:)
expiration _ vydechnutí , (n:)
expiration _ uplynutí , (n:)
expiration _ zánik , ([eko.])
expiration _ vypršení , (n:)
expiration _ propadnutí , (n:)
expiration date _ datum vypršení , (n:)
expiration date _ datum ukončení , (n:)
expiratory _ výdechový , (adj:)
expiratory _ expiratorní , (adj:)
expiratory _ expirační , (adj:)
expire _ vydechnout , (v:)
expire _ skonat , (v:)
expire _ uplynout ,
expire _ zesnout ,
expire _ zaniknout , ([eko.])
expire _ zemřít ,
expire _ vypršet , (v:)
expire _ propadnout , (v:)
expired _ uplynulý , (adj:)
expired _ prošlý , (adj:)
expired _ propadlý , (adj:)
expires _ propadává , (v:)
expiry _ vypršení , (n:)
expiry _ uplynutí , (n:)
expiry _ propadnutí , (n:)
explain _ vysvětlit , (v:)
explain _ vykládat , (v:)
explain _ vyložit , (v:)
explain _ vysvětlovat , (v:)
explain away _ vysvětlit ,
explain away _ uspokojivě vysvětlit ,
explain away _ snažit se zamluvit ,
explain away _ ospravedlnit ,
explain away _ oddiskutovat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line