Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

exhibit _ dát najevo ,
exhibit _ vystavit v: , , (luke)
exhibit _ projevit , (v:)
exhibit _ ukázat , (v:)
exhibit _ vystavovat , (v:)
exhibited _ vystavený , (adj:)
exhibited _ ukázaný , (adj:)
exhibited _ projevený , (adj:)
exhibiting _ vystavující , (adj:)
exhibition _ výstava , (n:)
exhibition _ expozice , (n:)
exhibition _ ukázka , (n:)
exhibition _ výstavní , (n:)
exhibition _ projev , (n:)
exhibitioner _ stipendista , (n:)
exhibitionism _ exhibicionismus , (n:)
exhibitionist _ exhibicionista , (n:)
exhibitionistic _ exhibicionistický , (adj:)
exhibitions _ výstavy , (n: pl.)
exhibitor _ vystavovatel , (n:)
exhibitors _ vystavovatelé , (n: pl.)
exhibits _ výstavy , (n: pl.)
exhibits _ exponáty , (n: pl.)
exhilarate _ vzpružit , (v:)
exhilarating _ radostný ,
exhilaration _ veselost , (n:)
exhilaration _ rozveselení , (n:)
exhilaration _ potěšení , (n:)
exhort _ vyzvat , , (ve vší vážnosti)
exhort _ napomínat ,
exhort _ varovat ,
exhort _ nabádat , , (ve vší vážnosti)
exhortation _ nabádání ,
exhortation _ napomenutí ,
exhortative _ nabádavý , (adj:)
exhortatory _ nabádavý , (adj:)
exhumation _ exhumace , (n:)
exhume _ vykopat , (v:)
exhume _ exhumovat , (v:)
exhumed _ vykopal , (v:)
exhumed _ exhumoval , (v:)
exigence _ nezbytnost , (n:)
exigencies _ potřeby , (n: pl.)
exigency _ potřeba , (n:)
exigency _ naléhavost , (n:)
exigent _ neodkladný , (adj:)
exigent _ náročný , (adj:)
exiguity _ skrovnost , (n:)
exiguous _ skrovný , (adj:)
exiguous _ skromný , (adj:)
exile _ emigrant , (n:)
exile _ vypovězení , (n:)
exile _ vypovědět , (v:)
exile _ exil , (n:)
exile _ vyhnanství , (n:)
exiled _ vyhnán , (v:)
exiled _ vypovězen , (v:)
exilic _ emigrantský , (adj:)
exilic _ exulantský , (adj:)
exist _ existovat ,
existed _ existovalo , (v:)
existence _ jsoucnost , (n:)
existence _ existence , (n:)
existence _ bytí ,
existence problem _ otázka existence , (n: [mat.])
existent _ jsoucí , (adj:)
existent _ nynější , (adj:)
existent _ existující , (adj:)
existential _ existenciální , (adj:)
existentialism _ existencionalismus ,
existentialism _ existencialismus , (n:)
existentialist _ exitencionalistický , (adj:)
existentialist _ existencialistický , (adj:)
existentially _ existenčně , (adv:)
existing _ jsoucí , (adj:)
existing _ nynější , (adj:)
existing _ existující , (adj:)
exists _ existuje , (v:)
exit _ exitus , (n: (med.)) , (luke)
exit _ odejít , (v:)
exit _ ukončit , (v:)
exit _ odchod , (n:)
exit _ konec , (n:)
exit _ východ ,
exit poll _ průzkum prováděný u východů z volebních místností , , (slouží k odhadům výsledků voleb)
exited _ vyjel , (v:)
exited _ opustil , (v:)
exited _ odešel ,
exited _ vyšel ,
exiting _ výstup ,
exits _ výjezdy , (n: pl.)
exits _ východy , (n: pl.)
exits _ vychází , (v:)
exits _ opouští , (v:)
exits _ odchází , (v:)
EXLITE _ Extended Life Tire , ([zkr.] [voj.])
Exmoor _ Exmoor , , (krajina na JZ Anglie)
exocrine _ exokrinní , (adj:)
exoderm _ exoderm ,
exoderm _ ektoderm ,
exodus _ exodus , (n:)
exogamic _ exogamický , (adj:)
exogamous _ exogamický , (adj:)
exogamy _ exogamie , (n:)
exogen _ exogenní rostlina ,
exogenous _ vnější , (adj:)
exogenous _ exogenní , (adj:)
exogenous geochemical process _ exogenní geochemický proces , ([eko.])
exogenous respiration _ exogenní respirace , ([eko.])
exogenously _ exogenně , (adv:)
exonerate _ zbavit něco něčeho ,
exonerate _ osvobodit něco od něčeho ,
exonerate _ zprostit obvinění z ,
exonerate _ zprostit ,
exonerate _ očistit ,
exonerate _ ospravedlnit z ,
exonerated _ zprostil , (v:)
exonerated _ očistil , (v:)
exoneration _ ospravedlnění , (n:)
exonerative _ ospravedlňující , (adj:)
exonerative _ zprošťující , (adj:)
exophthalmos _ exoftalmus ,
exorbitance _ přemrštěnost , (n:)
exorbitance _ přehnanost , (n:)
exorbitance _ nadměrnost , (n:)
exorbitant _ přehnaný , (adj:)
exorbitant _ nehorázný , (adj:)
exorbitant _ horentní , (adj:)
exorbitantly _ přehnaně , (adv:)
exorbitantly _ nadměrně , (adv:)
exorcise _ zaříkávat , (v:)
exorcise _ zahnat , (v:)
exorcise _ vymítat , (v:)
exorcised _ zaříkával , (v:)
exorcised _ zahnal , (v:)
exorcised _ vymítal , (v:)
exorcism _ zaříkání , (n:)
exorcism _ vymítání , (n:)
exorcism _ exorcismus , (n:)
exorcist _ vymítač ďábla , (n:)
exorcist _ exorcista , (n:)
exorcize _ zaříkávat , (v:)
exorcize _ vymítat , (v:)
exorcized _ vymítal , (v:)
exordium _ úvodní část ,
exoskeleton _ vnější kostra , (n:)
exoskeleton _ kostěný obal zvířete ,
exosomatic consumption _ exosomatická spotřeba , ([eko.])
exosphere _ exosféra , (n:)
exospore _ exospora , ([eko.])
exoteric _ srozumitelný , (adj:)
exothermal _ exotermický , (adj:)
exothermic _ exotermický ,
exothermically _ exotermicky , (adv:)
exotic _ exot , ([eko.])
exotic _ neobvyklý , (adj:)
exotic _ exotický , (adj:)
exotica _ exotika ,
exotically _ exoticky , (adv:)
exoticism _ exotičnost , (n:)
exotoxin _ exotoxin , ([eko.])
expand _ rozšířit ,
expand _ roztáhnout ,
expand _ rozšířit, rozvinout , ([eko.])
expand _ rozvést ,
expand _ rozšířit se , (v:)
expand _ rozvinout se , (v:)
expand _ roztahovat se , (v:)
expand _ rozpínat se , (v:)
expand _ rozkládat se , (v:)
expand _ expandovat , (v:)
expandability _ rozšiřitelnost , (n:)
expandable _ roztažitelný , (adj:)
expandable _ rozšiřitelný , (adj:)
expandable resources _ rozšiřitelné zdroje , ([eko.])
expanded _ roztažený ,
expanded _ expandovaný , (adj:)
expanded _ rozšířený , (adj:)
expanded _ rozložený , (adj:)
expander _ rozpínač , (n:)
expander _ expandér , (n:)
expanders _ expandéry , (n: pl.)
expanding _ roztahování , (n:)
expanding _ rozšiřovací , (adj:)
expanding _ rozpínání , (n:)
expanding _ rozpínací , (adj:)
expanding _ expandování , (n:)
expanding _ šířící se , (adj:)
expanding _ roztahující se , (adj:)
expands _ rozvíjí , (v:)
expands _ rozšiřuje , (v:)
expands _ expanduje , (v:)
expanse _ prostor , (n:)
expanse _ rozloha , (n:)
expansible _ roztažitelný , (adj:)
expansible _ rozpínavý , (adj:)
expansible _ rozšiřitelnost , (n:)
expansile _ rozpínavý , (adj:)
expansile _ roztažitelný , (adj:)
expansion _ zvětšení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line