Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

excrescence _ zbytečnost , (n:)
excrescence _ přebytečnost , (n:)
excreta _ výkaly ,
excrete _ vyměšovat ,
excretion _ vylučování , (n:)
excretory _ vylučovací , (adj:)
excruciate _ týrat , (v:)
excruciate _ trýznit , (v:)
excruciating _ mučivý ,
excruciating _ nesnesitelný ,
excruciating _ nesmírný ,
excruciating _ extrémní ,
excruciating _ krajní ,
excruciatingly _ nesnesitelně , (adv:)
excruciation _ trýznění , (n:)
excruciation _ mučení , (n:)
exculpate _ ospravedlnit , (v:)
exculpate _ omluvit , (v:)
exculpation _ ospravedlnění , (n:)
exculpation _ omluva , (n:)
excursion _ zájezd ,
excursion _ exkurze ,
excursion _ výlet , (n:)
excursionist _ výletník , (n:)
excursions _ exkurze , (pl.)
excursive _ zabíhavý , (adj:)
excusable _ omluvitelný , (adj:)
excuse _ prominout , (v:)
excuse _ ospravedlnit , (v:)
excuse _ omluvte ,
excuse _ omluva , (n:)
excuse _ omlouvat , (v:)
excuse _ výmluva ,
excuse _ záminka ,
excuse _ omluvit ,
excuse me _ s dovolením ,
excuse me _ promiňte ,
excuse me _ promiň ,
excused _ omluvil , (v:)
excused _ omluvený , (adj:)
excuses _ omlouvá , (v:)
excusing _ omlouvající , (adj:)
exec _ vykonavatel , (n:)
execrable _ odporný , (adj:)
execrate _ proklínat , (v:)
execration _ zhnusení , (n:)
execration _ odpor , (n:)
executable _ vykonatelný , (adj:)
executable _ spustitelný , (adj:)
execute _ vyřídit ,
execute _ zpracovat ,
execute _ poopravit ,
execute _ spustit ,
execute _ provést , ([it.])
execute _ popravit ,
execute _ uskutečnit ,
execute _ udělat ,
execute _ vykonat ,
executed _ vykonaný , (adj:)
executed _ vykonal , (v:)
executed _ provedl ,
executes _ vykonává , (v:)
executing _ vykonávající , (adj:)
executing _ prováděcí , (adj:)
execution _ vyřízení , (n:)
execution _ poprava , (n:)
execution _ výkon ,
execution _ exekuce ,
execution _ vykonání rozsudku ,
execution _ vykonání , (n:)
execution _ realizace , (n:)
execution _ provedení , (n:)
executioner _ kat , (v:)
executions _ vykonání , (pl.)
executions _ realizace , (pl.)
executive _ výkonný , (adj:)
executive _ správní , (adj:)
executive _ exekutivní , (adj:)
executive _ exekutiva , (n:)
executive _ zodpovědný pracovník ,
executive _ výkonná moc ,
executive _ vedoucí pracovník ,
executive session _ neveřejná schůze ,
executives _ exekutivy , (n: pl.)
executives _ řídící pracovníci ,
executor _ vykonavatel , (n:)
executor _ exekutor , (n:)
executors _ exekutoři , (n:)
executors _ vykonavatelé , (n:)
executory _ exekuční , (adj:)
executory _ výkonný , (adj:)
executory _ vykonavatelský , (adj:)
exegesis _ exegeze , (n:)
exegete _ vykladač ,
exegete _ exeget ,
exegetic _ exegetický , (adj:)
exegetical _ vysvětlující , (adj:)
exegetical _ výkladový , (adj:)
exegetical _ exegetický , (adj:)
exemplar _ příklad , (n:)
exemplary _ příkladný , (adj:)
exemplary _ ukázkový , (adj:)
exemplary _ exemplární , (adj:)
exemplifiable _ ilustrovatelný , (adj:) , (jako příklad)
exemplification _ ukázka , (n:)
exemplification _ doložení příkladem ,
exemplified _ doložený , (adj:)
exemplified _ ilustrovaný příkladem ,
exemplifies _ ilustruje , (v:)
exemplifies _ dokládá , (v:)
exemplifies _ vysvětluje na příkladech ,
exemplify _ ilustrovat , (v:)
exemplify _ doložit příkladem ,
exempt _ vyjmout , ([eko.])
exempt _ zproštěný , (adj:)
exempt _ zprostit , (v:)
exempt _ vyjmutý , (adj:)
exempt _ osvobozený , (adj:)
exempted _ osvobodil ,
exemption _ vynětí ,
exemption _ exempce ,
exemption _ výjimka, osvobození, vynětí , ([eko.])
exemption _ zproštění , (n:)
exemption _ osvobození , (n:)
exemptions _ osvobození , (pl.) , (n:)
exercisable _ procvičovatelný , (adj:)
exercise _ vynaložení , (n:)
exercise _ vykonávání , (n:)
exercise _ užívat , (v:)
exercise _ uplatnění , (n:)
exercise _ provádět , (v:)
exercise _ používání , (n:)
exercise _ používat , (v:)
exercise _ pohyb , (n:)
exercise _ cvik , (n:)
exercise _ nácvik , (n:)
exercise _ uplatňovat , (v:)
exercise _ užití ,
exercise _ použití ,
exercise _ cvičit se ,
exercise _ písemný úkol ,
exercise _ cvičení , (n:)
exercise _ vycvičit ,
exercise _ procvičovat ,
exercise _ procvičit ,
exercise _ nacvičit ,
exercise _ cvičit ,
exercise book _ sešit ,
exercised _ uplatňoval , (v:)
exercised _ cvičil , (v:)
exerciser _ gymnastické náčiní ,
exercises _ cvičení , (pl. n:)
exercising _ cvičení , (n:)
exert _ namáhat se ,
exert _ vykonávat ,
exert _ vynaložit ,
exert _ uplatnit , (n:)
exerted _ vynaložil , (v:)
exerted _ uplatnil , (v:)
exertion _ námaha ,
exertion _ použití vlivu ,
exerts _ uplatňuje , (v:)
Exeter _ Exeter ,
exeunt _ odejdou např. ze scény ,
exfoliate _ odlupovat se ,
exfoliation _ odprýskávání , (n:)
exfoliation _ odlupování , (n:)
exhalation _ vydechování , (n:)
exhalation _ exhalace , (n:)
exhale _ vydechovat ,
exhaled _ vydechoval , (v:)
exhaling _ vydechování , (n:)
exhaust _ výfuk ,
exhaust _ výfukový plyn ,
exhaust _ spotřebovat ,
exhaust _ vytěžit ,
exhaust _ dobrat , (v:)
exhaust _ dobírat , (v:)
exhaust _ vyčerpávat ,
exhaust _ vyčerpat ,
exhaust pipe _ výfuk , (n:)
exhaust pipe _ výfuková roura , (n:)
exhausted _ znavený ,
exhausted _ vyčerpaný ,
exhausted _ unavený ,
exhaustible _ vyčerpatelný , (adj:)
exhaustible resource _ vyčerpatelné zdroje ,
exhausting _ vyčerpávající ,
exhaustion _ vyčerpání ,
exhaustive _ úplný , (adj:) , (luke)
exhaustive _ vyčerpávající , (adj:)
exhaustive _ důkladný , (adj:)
exhaustively _ úplně , (adv:) , (luke)
exhaustively _ důkladně , (adv:) , (luke)
exhaustiveness _ důkladnost , (n:)
exhaustiveness _ úplnost , (n:)
exhausts _ vyčerpává , (v:)
exhibit _ vystavit , (v:)
exhibit _ prokazovat , (v:)
exhibit _ exponát , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line