Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

except for _ mimo ,
except for _ kromě ,
except that _ jenže ,
except that _ jenomže ,
excepted _ kromě ,
excepting _ kromě ,
exception _ výjimka ,
exceptionable _ závadný , (adj:)
exceptionable _ vadný , (adj:)
exceptionable _ sporný , (adj:)
exceptionable _ napadnutelný , (adj:)
exceptionable _ napadnutelný např. kritikou ,
exceptional _ mimořádný , (adj:)
exceptional _ zvláštní ,
exceptional _ neobyčejný , (adj:)
exceptional _ výjimečný ,
exceptionally _ výjimečně , (adv:)
exceptions _ výjimky , (n: pl.)
excerpt _ vypsat , (v:)
excerpt _ výňatek , (n:)
excerpt _ excerpce , (n:)
excerpt _ výpisek , (n:)
excerpts _ výpisek , (n:)
excerpts _ výňatek , (n:)
excerpts _ citát , (n:)
excess _ překročení , (n:)
excess _ exces , (n:)
excess _ nadbytečný , (adj:)
excess _ nadbytek , (n:)
excess _ nadměrný , (adj:)
excess _ přebytečný , (adj:)
excess _ výstřelek , (n:)
excess _ nadmíra ,
excess _ nadměrně ,
excess _ excesy ,
excess _ výstřednost , (n:)
excess _ přemíra , (n:)
excess _ přebytek , (n:)
excess demand _ přebytek na straně poptávky ,
excess demand _ nadměrná poptávka ,
excess emission reduction subsidy _ přebytek subvence za snížení emisí , ([eko.])
excess lifetime risk _ zvýšené celoživotní riziko , ([eko.]) , (Zvýšení celoživotního rizika jednotlivce plynoucí z expozice chemické látce. (viz přídavné riziko))
excess profit _ nadměrný zisk ,
excess profits tax _ daň z nadměrného /překročeného/ zisku , ([eko.])
excess reserves _ nadměrné rezervy ,
excess supply _ přebytek na straně nabídky ,
excess supply _ převaha nabídky ,
excess voltage _ přepětí ,
excesses _ výstřelky , (n: pl.)
excesses _ výstřednosti , (n:)
excesses _ přebytky , (n: pl.)
excessive _ nadměrný , (adj:)
excessive _ přílišný , (adj:)
excessive _ nadbytečný , (adj:)
excessive _ nepoměrný , (adj:)
excessive _ nestřídmý , (adj:)
excessive _ výstřední , (adj:)
excessive _ nepřiměřený , (adj:)
excessively _ nepřiměřeně , (adv:)
excessively _ nadměrně , (adv:)
excessively _ příliš ,
excessiveness _ nepřiměřenost , (n:)
excessiveness _ nadměrnost , (n:)
exchage rate _ směnný kurs , ([eko.])
exchange _ směna ,
exchange _ burza ,
exchange _ zaměnit , (v:)
exchange _ směnit , (v:)
exchange _ vyměnit si , (v:)
exchange _ vyměňovat ,
exchange _ vyměnit ,
exchange _ výměna , (n:)
exchange _ kurs (směnný) , (n:)
exchange contract _ devizová smlouva ,
exchange control _ devizová kontrola ,
exchange of goods _ směna zboží ,
exchange office _ směnárna , (n:)
exchange rate _ měnový kurz ,
exchange rate _ devizový kurz ,
exchange rate /rate of exchange/ _ kurz valut , ([eko.])
exchangeability _ vyměnitelnost , (n:)
exchangeability _ směnitelnost , (n:)
exchangeable _ výměnný, vyměnitený , ([eko.])
exchangeable _ zaměnitelný , (adj:)
exchangeable _ směnitelný ,
exchangeable _ vyměnitelný ,
exchanged _ vyměněný , (adj:)
exchanger _ směnárník , (n:)
exchanges _ výměny , (n: pl.)
exchanging _ výměny , (n:)
exchanging _ směny , (n:)
exchequer _ státní pokladna , (n:)
excise _ spotřební daň ,
excise _ potravní daň ,
excise _ nepřímá daň ,
excise _ vyříznout ,
excise _ resektovat ,
excise _ odstranit ,
excise _ vynechat ,
excise tax _ spotřební daň ,
excised _ vynechal , (v:)
excision _ vyříznutí , (n:)
excision _ vynechání , (n:)
excision _ odstranění , (n:)
excision _ excize ,
excitability _ popudlivost , (n:)
excitable _ vznětlivý , (adj:)
excitable _ podrážděný , (adj:)
excitable _ dráždivý , (adj:)
excitant _ dráždící , (adj:)
excitant _ dráždivý , (adj:)
excitant _ dráždidlo ,
excitation _ excitace , (n:)
excitation _ dráždění , (n:)
excitative _ dráždivý , (adj:)
excitatory _ dráždivý , (adj:)
excite _ excitovat ,
excite _ podnítit ,
excite _ podněcovat ,
excite _ vzrušit , (v:)
excite _ vyvolat , (v:)
excite _ rozčilit , (v:)
excite _ podráždit , (v:)
excite _ dráždit , (v:)
excite _ strhovat ,
excited _ podrážděný , (adj:)
excited _ vybuzený , (adj:)
excited _ nabuzený , (adj:)
excited _ excitovaný , (adj:)
excited _ vzrušený , (adj:)
excitedly _ vzrušeně , (adv:)
excitement _ rozčilení , (n:)
excitement _ podráždění ,
excitement _ rozrušení ,
excitement _ vzrušení , (n:)
exciter _ budič , (n:)
exciting _ rozčilující , (adj:)
exciting _ excitace , (n:)
exciting _ vzrušující , (adj:)
exciting _ napínavý ,
excitingly _ napínavě , (adv:)
excitingly _ dráždivě , (adv:)
exciton _ exciton , (n:)
exclaim _ zvolat ,
exclaim _ vykřikovat ,
exclaim _ vykřiknout ,
exclaim _ volat ,
exclaimed _ zvolaný , (adj:)
exclaimed _ vykřikl , (v:)
exclamation _ zvolání , (n:)
exclamation _ vykřičník , (n:)
exclamation mark _ vykřičník ,
exclamation point _ vykřičník , (n: [amer.])
exclamation point _ vykřičník , (n:)
exclamatory _ zvolávací , (adj:)
exclamatory _ křiklavý , (adj:)
exclude _ vyloučit , (v:)
excluded _ vyřazený , (adj:)
excluded _ vyloučený , (adj:)
excluded _ vyjmutý , (adj:)
excludes _ vylučuje , (v:)
excluding _ vyloučení , (n:)
exclusion _ výluka , (n:)
exclusion _ vyloučení , (n:)
exclusionary _ vylučující , (adj:)
exclusionary _ diskriminující , (adj:)
exclusions _ výluky , (n: pl.)
exclusive _ výhradní právo ,
exclusive _ vylučující , (adj:)
exclusive _ exkluzivní , (adj:)
exclusive _ exclusive ,
exclusive _ výlučný , (adj:)
exclusive _ výhradní , (adj:)
exclusive economic zone _ výlučná ekonomická zóna , ([eko.])
exclusive of _ s vyloučením ,
exclusive of tax _ vyloučený ze zdanění , ([eko.])
exclusively _ výlučně ,
exclusively _ výhradně , (adj:)
exclusiveness _ exkluzivita , (n:)
exclusivist _ exkluzivista , (n:)
exclusivity _ výlučnost (vylučitelnost) , ([eko.])
exclusivity _ výlučnost , (n:)
excogitate _ vymyslit , (v:)
excogitate _ vydumat , (v:)
excogitation _ vymýšlení , (n:)
excommunicate _ vyobcovat , (v:)
excommunicate _ exkomunikovat , (v:)
excommunicated _ vyobcoval , (v:)
excommunicated _ exkomunikoval , (v:)
excommunication _ vyobcování , (n:)
excommunication _ exkomunikace , (n:)
excoriate _ sedřít kůži z ,
excoriate _ oloupat kůru ,
excoriate _ tvrdě kritizovat , (v:)
excoriation _ odřenina , (n:)
excoriation _ oděrka , (n:)
excrement _ lejno , (n:)
excrement _ výkal ,
excrement _ exkrement ,
excremental _ výkalový , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line